Select Page

Criminologia per a principiants

Entendre com és possible que l’ésser humà transgredeixi uns certs límits, atemptant contra drets fonamentals com la vida i la integritat física, ha estat i continua sent un misteri que la criminologia tracta de desvetllar des dels seus orígens.

Si parem atenció al “boom” que el “true crime” està tenint en els últims anys prenent com a referència la seva presència en pel·lícules, documentals, sèries i novel·les, podem fer-nos una idea de l’abast magnètic que exerceix aquest fenomen.

Comprendre per què algú és capaç de cometre un delicte, sobretot aquells revesteixen especial violència, entendre quins són els factors condicionen o promouen aquests comportaments, analitzar quins tipus de delictes són els més freqüents, quins els més mediàtics i com evolucionen segons evoluciona la societat, conèixer el perfil de les víctimes i l’impacte que ser-ho té en les seves vides, veure quines formes de control social formal i informal poden ajudar en la prevenció i control de la delinqüència… són algunes de les qüestions que abordarem en aquest curs.

Sent com és la criminologia una ciència interdisciplinària que tracta de desxifrar un fenomen tan complex i que, per a això, beu d’altres ciències com la psicologia, la medicina, el dret penal, la sociologia i l’antropologia, en les nostres classes ens centrarem en fer una aproximació general amb un abordatge senzill, amè i estimulant per a poder iniciar-nos en aquesta fascinant matèria i intentar respondre als seus grans interrogants.

PROGRAMA

1.- Què és la Criminologia? La Criminologia com a ciència: definició, objecte, funcions i principis bàsics. Relació amb altres ciències i disciplines. Criminologia versus Criminalística. La criminologia comprensiva.
2.- Breu història de la Criminologia. L’Escola Clàssica. La Criminologia Positiva. L’Escola de Chicago. La Criminologia a Espanya.
3.- El delicte. Processos de penalització i despenalització: criminalització primària i secundària. Delictes i desviacions. Tipologies delictives i perfils criminals. Aportacions criminològiques a la funció preventiva del delicte: polítiques de prevenció criminal.
4.- Delinqüent. Teories explicatives de la criminalitat. Un criminal neix o es fa? Quins factors influeixen? Entenent la violència: explicacions biològiques, psicològiques, sociològiques. Perfils criminals: característiques identificatives. Crims organitzats, desorganitzats i mixtes.
5.- Víctima i Victimologia. Què significa ser víctima d’un delicte? Definició. Tractament de les víctimes i la revictimització. Estadístiques victimològiques. Relació víctima-delinqüent. La mediació penal.
6.- El control social. La reacció social davant el delicte i la seva influència en la prevenció.. Mètodes de control social: formal i informal. Forces i Cossos de Seguretat: Policia. Centres Penitenciaris. Alarma social, prejudicis i estereotips. Influència dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.
7.- Mètodes per a l’estudi de la criminalitat: qualitatius i quantitatius. Importància de les estadístiques. La xifra negra.

Bibliografia General

• BECCARIA, C., De los delitos y las penas, Ed. Folio Pub. Corp., 2003
• CID MOLINÉ, J. y LARRAURI PIJOAN, E., Teorías criminológicas: explicación y prevención de la delincuencia, Ed.Bosch, 2001.
• COBO MARTÍNEZ, F., Conceptos Básicos De Criminología, Ed. Formación Alcalá, 2013.
• HASSEMER, W. y MUÑOZ CONDE, F., Introducción a la criminología. Ed. Tirant lo Blanch, 2001.
• HERRERO HERRERO, C., Criminología (Parte general y especial), Ed. Dykinson, 2007.
• GARRIDO GENOVÉS, V., True Crime. La fascinación del mal, Ed. Ariel, 2021
• GIL VILLA, F., Introducción a las teorías criminológicas: por qué rompemos con la norma, Ed. Tecnos, 2013.
• LARRAURI PIJOAN, E., Introducción a la criminología y al sistema penal, Ed. Trotta, 2020.
• MARK OLSHAKER, J.D., Cazador de mentes: Mindhunter, Ed. Planeta, 2022
• PORTA, C., Crims: llum a la foscor, Ed.La Campana, 2022.
• ROS CORDÓN, ESTEFANÍA, Manual básico de criminología, ed. Pinolia, 2023
• SERRANO TÀRRAGA, MARÍA DOLORES, Criminología. Introducción a sus principios, Ed. Dykinson S.L., 2018
• TAMARIT SUMALLA, JM, La criminologia, Ed. UOC S.L., 2014
• VELASCO DE LA FUENTE, PAZ, Homo Criminalis, Ed.Ariel, 2021.
• VELASCO DE LA FUENTE, PAZ, Criminal-mente, Ed.Ariel, 2018.

Referencias en Internet:

https://www.criminolegs.cat/
http://www.scec.es/
http://www.criminologia.net
https://eicyc.com/

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Calendari:

Octubre: 3, 10, 24 i 31
Novembre: 7, 14, 21 i 28
Desembre: 5, 12 i 19
Gener: 9, 16, 23 i 30

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat

Idioma:

Català/Castellà

Ponent:

Beatriz López. Professora-tutora de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Tornar a oferta Sénior

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es