Select Page

Descobreix el món de la fotografia amb el mòbil

La invenció de la fotografia va formar part de la revolució industrial del segle XIX posant el retrat a l’abast de la burgesia. L’arribada de la fotografia mòbil ha suposat la democratització del 8è art. Tothom pot documentar un lloc, un esdeveniment o expressar-se a través d’imatges que poden crear-se en un sol clic.

L’avanç tecnològic de la fotografia mòbil ha professionalitzat aquesta eina i ja és comuna el seu ús entre fotoperiodistes i videógrafos. Però per a fer un ús professional de les cambres d’aquests dispositius és necessari conèixer el seu ús en la pràctica, així com entendre els paràmetres fotogràfics i poder utilitzar les càmeres dels mòbils en manera pro o manual.

Aquest és l’objectiu del curs, entendre l’ús de les cambres dels mòbils, així com els paràmetres fotogràfics de manera pràctica en cada sessió i crear un projecte de fotografia participativa de tipus documental o artístic sobre la ciutat de Sant Boi de Llobregat per a mostrar-ho a la resta de la comunitat.

PROGRAMA

1. La fotografia, des de la seva invenció a la fotografia mòbil. Format, tipus d’arxius i sistemes operatius.
2. Fotografia mòbil manera automàtica: òptica, sensors i intel·ligència artificial.
    Funcionament bàsic del mòbil en manera automàtica.
3. Edició fotogràfica.
4. La llum, factor determinant de la fotografia. Temperatura de color.
5. Funcionament de la cambra del mòbil en manera manual. Velocitat d’obturació.
6. Funcionament de la cambra del mòbil en manera manual. ISO i compensació d’exposició.
7. Composició i estètica. Regles fotogràfiques.
8. El color i la seva psicologia.
9. Tipus i estils fotogràfics.
10. Visita a una exposició fotogràfica.
11. Elecció del lloc o esdeveniment a fotografiar. Planificació i proves fotogràfiques.
12. Sortida fotogràfica per documentar un lloc o un esdeveniment en Sant Boi.
13. Visionat, elecció i edició de les fotografies de l’exposició
14. Dissenyo exposició.
15. Muntatge exposició

Bibliografia General

Burkholder, Dan. Fotografía artística con el iPhone. Madrid: Tutor, DL 2012

Campany, David. Arte y fotografía. Londres, [etc.]: Phaidon, 2006

Darlow, Andrew. 50 técnicas para dominar la fotografía digital. Madrid : Anaya Multimedia, 2018.
Drew, Helen.
Fundamentos de la fotografía: introducción a los principios de la fotografía contemporánea. Barcelona: Blume, 2006.

Easterby, John. 150 proyectos de fotografía : técnicas esenciales, ejercicios y proyectos.
Barcelona : Blume, 2010.

Fier, Blue. La Composición en la fotografía. Madrid: Anaya Multimedia, cop. 2010.
George Eastman House.
Historia de la fotografía: de 1839 a la actualidad. Köln: Taschen, 2010.

Lewis, Emma. …Ismos para entender la fotografía. Madrid: Turner, cop. 2017

Marzal Felici, José Javier. Cómo se lee una fotografía: interpretaciones de la mirada. Madrid: Cátedra, 2007

Rivas, Rodrigo. La Fotografía móvil. Madrid: Anaya Multimedia, cop. 2015.Rivas, Rodrigo. Fotografía con móviles: visión y ténica fotográfica. Madrid : Anaya Multimedia, [2020]

Short, Maria. Contexto y narración en fotografía. Barcelona: Gustavo Gili, cop. 2013.

Williams, Val. Cuando la fotografía es un arte : 80 obras maestras y los secretos de su éxito. Barcelona: Lunwerg, cop. 2012.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 16:00 a 18:00 hores

Calendari:

Setembre: 26
Octubre:
3, 10, 17, 24 i 31
Novembre:
7, 14, 21 i 28
Desembre:
5, 12 i 19
Gener:
9 i 16

Lloc:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat

 

Idioma:

Català

Ponent:

Eli Pedrosa. Professora-tutora d’UNED Sènior de Sant Boi de Llobregat

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Tornar a oferta Sènior

Més informació al Centre:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat
info@santboi.uned.es