Select Page
estudis

 

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

estudis

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Administració i Direcció d’Empreses

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 48 12     60
Segon 12 48     60
Tercer    60     60
Quart   38 18 6 60
Total 60 120 42 6 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

65021013 Introducció a la microeconomia Formació Bàsica 6
6502102- Matemàtiques I Formació Bàsica 6
65021036 Introducció a la comptabilitat Formació Bàsica 6
65901010 Introducció a la economia de l’empresa Formació Bàsica 6
65902015 Economia mundial Formació Bàsica 6

Segon semestre

65021042 Introducció a l’estadística Formació Bàsica 6
65021059 Comptabilitat financera Obligatòria 6
65021065 Introducció a les finances Obligatòria 6
65021071 Història econòmica Formació Bàsica 6
65901027 Introducció a la macroeconomia Formació Bàsica 6

 

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

65022018 Microeconomia Obligatòria 6
65022024 Matemàtiques II Formació Bàsica 6
65022030 Matemàtica financera Obligatòria 6
65022047 Introducció al Màrqueting Obligatòria 6
65022053 Economia de l’empresa Obligatòria 6

Segon semestre

6502206- Renda i diners Obligatòria 6
65022076 Estadística empresarial Obligatòria 6
65022082 Comptabilitat financera superior Obligatòria 6
65022099 Direcció de la producció Obligatòria 6
65022107 Introducció al dret Formació Bàsica 6

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

65023012 Inflació i creixement Obligatòria 6
65023029 Matemàtiques III Obligatòria 6
65023035 Inversió i finançament Obligatòria 6
65023041 Màrqueting estratègic Obligatòria 6
65023058 Hisenda pública i sistemes fiscals Obligatòria 6

Segon semestre

65023064 Estructura econòmica i financera d’Espanya Obligatòria 6
65023070 Econometria Obligatòria 6
65023087 Direcció de les operacions Obligatòria 6
65023093 Comptabilitat de costos Obligatòria 6
65023101 Polítiques econòmiques públiques Obligatòria 6

 

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

65024023 Comptabilitat de gestió Obligatòria 6
6502403- Direcció financera Obligatòria 6
65024046 Sistema fiscal espanyol Obligatòria 6
65024052 Política econòmica espanyola i comparada Obligatòria 6
65024069 Estratègies i polítiques d’empreses Obligatòria 6
69904034 Inglés profesional o académico Optativa 6

Segon semestre

65014059 Economia oberta Optativa 6
65014065 Sociologia aplicada Optativa 6
65014071 Mecanismes financers de la Unió Europea Optativa 6
65014088 Anàlisi de conjuntura econòmica Optativa 6
65014094 Mètodes economètrics avançats per a l’economia Optativa 6
65014102 Teoria del diner i la banca Optativa 6
65024017 Treball fi de grau Obligatòria 6
65024075 Anàlisi d’estats financers Obligatòria 6
65024098 Comptabilitat europea: estudi de casos Optativa
6
65024106 Finançament Internacional de l’empresa Optativa 6
65024112 Valoració d’empreses Optativa 6
65024129 Jocs d’empresa Optativa 6
65024135 Direcció de recursos humans Optativa
6
65024141 Estratègia mediambiental i desenvolupament sostenible: estudi de casos Optativa 6
65034122 Règim fiscal de l’empresa turística Optativa 6
65034139 Història econòmica empresarial Optativa 6
65034145 Anàlisi de l’oferta turística Optativa 6
65034151 Pràctiques de comunicació en anglès Optativa 6
65034168 Aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial Optativa 6
65034174 Turisme cultural i de negoci Optativa 6
65904014 Pràctiques Optativa 12
69904028 English for social scientists Optativa 6