Select Page
estudis

 

Grau en Antropologia Social i Cultural

 

estudis

Grau en Antropologia Social i Cultural

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Antropologia Social i Cultural

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATORIS OPTATIUS TREBALL FI DE GRAU
TOTAL
Primer 48 10     58
Segon 12 50     62
Tercer   60     60
Quart   15 25 20 60
  60 135 25 20 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

70021015 Antropologia social i cultural Formació Bàsica 6
70021044 Història de la teoria sociològica Formació Bàsica 6
70021050 Història de l’antropologia I Formació Bàsica 6
70021026 Antropologia del parentiu I Obligatòria 5
70021032 Antropologia cognitiva i simbòlica Obligatòria 5

Segon semestre

69011046 Sociologia i estructura social Formació Bàsica 6
70021021 Ètiques contemporànies Formació Bàsica 6
70021067 Relacions interculturals Formació Bàsica 6
7002108 Etnografia i pràctiques introductòries al treball de camp I Formació Bàsica 6
70021096 Història moderna (Antropologia) Formació Bàsica 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

70021038 Geografia humana Formació Bàsica 6
70021073 Lingüística Formació Bàsica 6
7002201- Història de l’antropologia II Obligatòria 5
70022049 Antropologia econòmica I Obligatòria 5
70022055 Antropologia política I Obligatòria 5
70022061 Coneixement etnogràfic: antropologia del parentiu Obligatòria 5

Segon semestre

70022078 Etnografia i pràctiques introductòries al treball de camp II Obligatòria 5
70022084 Antropologia del parentiu II Obligatòria 5
70022090 Coneixement etnogràfic: antropologia cognitiva i simbòlica Obligatòria 5
70022109 Antropologia política II Obligatòria 5
70022115 Antropologia econòmica II Obligatòria 5
70902017 Antropologia cognitiva i simbòlica II Obligatòria 5

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

70023014 Antropologia i comparació cultural Obligatòria 5
70023020 Evolució humana I Obligatòria 5
70023072 Coneixement etnogràfic: antropologia econòmica Obligatòria 5
70023089 Antropologia de la religió Obligatòria 5
70023095 Antropologia i perspectives de gènere Obligatòria 5
70023103 Temps i teoria de la cultura: etnohistòria Obligatòria 5

Segon semestre

70014156 Filosofia de les ciències socials Obligatòria 5
70023037 Àmbits generals de les aplicacions en antropologia Obligatòria 5
70023043 Projecte d’investigació, anàlisi de materials empírics i escriptura Obligatòria 5
7002305 Coneixement etnogràfic: antropologia política Obligatòria 5
70023066 Antropologia del desenvolupament Obligatòria 5
70903011 Evolució humana II Obligatòria 5

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anuals

700240195 Treball fi de grau Obligatòria 15

Primer semestre

69023078 Canvi social I Optativa 6
70012134 Antropologia filosòfica Optativa 5
70013116 Estètica i teoria de l’art I Optativa 5
70024054 Antropologia crítica i de la modernitat Optativa 5
70024077 Antropologia urbana Optativa 5
70024114 Antropologia del món àrab musulmà Optativa 5
70024120 Antropologia i colonialisme d’Àfrica subsahariana Optativa 5
70024137 Migracions I Obligatòria 5
70024143 Moviments indigenistes i pobles indígenes Obligatòria 5
70024166 Antropologia de l’alimentació Optativa 5
70024189 Interculturalitat, escola i educació Optativa 5
70024203 Antropologia de la dansa i de la música Optativa 5
7002421- Antropologia audiovisual i del digital Optativa 5

Segon semestre

66034176 Pobresa i exclusió social Optativa 6
69022021 Psicologia social (Sociologia/Antropologia) Optativa 6
70024025 Antropologia dels pobles de Guinea Equatorial Optativa 5
70024031 Antropologia d’Amèrica Optativa 5
70024060 Antropologia de la pagesia Optativa 5
7002409 Antropologia de l’educació i de l’escola Optativa 5
70024108 Racisme Optativa 5
7002415 Migracions II Obligatòria 5
70024172 Estratègies d’anàlisi en antropologia social i cultural Optativa 5
70904016 Corrents actuals de la filosofia II Optativa 5