Select Page
estudis

Grau en Ciències Jurídiques de les Administracions Públiques

estudis

Grau en Ciències Jurídiques de les Administracions Públiques

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Ciències Jurídiques de les Administracions Públiques

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 54 6     60
Segon 6
48     54
Tercer    56     56
Quart   39 25 6 70
Total 60 149 25 6 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

66011011 Fonaments de dret administratiu Formació Bàsica 6
66011034 Economia política I Formació Bàsica 6
66011040 Ètica i deontologia públiques Formació Bàsica 6
66012016 Introducció a la ciència política I Formació Bàsica 6
66901012 Fonaments clàssics de la democràcia i de l’administració Formació Bàsica 6

Segon semestre

6501211- Introducció al dret Formació Bàsica 6
66011063 Economia política II Formació Bàsica 6
6601107- Història de l’Administració a Espanya Formació Bàsica 6
66012068 Introducció a la ciència política II Formació Bàsica 6
66901029 Dret administratiu I Obligatòria 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

66011028 Dret constitucional I Obligatòria 6
66012039 Introducció al dret processal Obligatòria 5
66013010 Introducció al dret financer i tributari Obligatòria 6
66023020 Institucions de la Unió Europea Obligatòria 5
66902017 Dret administratiu II Obligatòria 5

Segon semestre

66011057 Dret constitucional II Obligatòria 6
66012045 Dret local Formació Bàsica 6
66012074 Dret de les organitzacions internacionals Obligatòria 5
66012080 Economia del sector públic Obligatòria 5
66902023 Dret administratiu III Obligatòria 5

 

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

66012097 Dret Constitucional III Obligatòria 6
66013027 Gestió pública Obligatòria 6
6601304- Dret de la funció pública Obligatòria 6
66903011 Dret administratiu IV Obligatòria 5
69013022 Sistemes administratius comparats Obligatòria 6

Segon semestre

66012051 Dret Constitucional IV Obligatòria 6
66013033 Dret administratiu europeu Obligatòria 5
66013056 Tutela penal de les administracions públiques Obligatòria 6
66013079 Jurisdicció contenciósadministrativa Obligatòria 5
66024054 Dret de la protecció social Obligatòria 5

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

66014015 Regulació econòmica Obligatòria 6
66014050 Dret mercantil i administracions públiques Obligatòria 5
66014067 Procediments tributaris Obligatòria 6
66903028 Immigració i estrangeria: drets dels estrangers Obligatòria 5
69013074 Actors i comportament polític Optativa 6
69902012 Anàlisi de polítiques públiques Obligatòria 6

Segon semestre

66014021 Treball fi de grau Obligatòria 6
66014038 Administracions públiques i entitats religioses Obligatòria 5
66014073 Dret de consum Obligatòria 6
6601408- Protecció de dades i administracions públiques Optativa 5
66019024 Dret constitucional europeu Optativa 5
66019030 Economia i polítiques de l’estat del benestar Optativa 5
66019047 Dret i procediments pressupostaris Optativa 5
66019053 Relacions laborals en les Administracions Públiques Optativa 5
6601906- Dret constitucional autonòmic Optativa 5
66019076 Funció pública internacional Optativa 5
69014062 Govern i polítiques locals Optativa 6
69014168 L’estat del benestar i les polítiques socials Optativa
6