Select Page
estudis

 

Grau en Dret

estudis

 

Grau en Dret

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Dret

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 42 18     60
Segon 18 42     60
Tercer    60     60
Quart   48 6 6 60
Total 60 168 6 6 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

66021015 Història del dret espanyol Formació Bàsica 6
66021021 Teoria del dret Formació Bàsica 6
66021038 Teoria de l’Estat constitucional Formació Bàsica 6
66021044 Introducció al dret processal Obligatòria 4
66021096 Dret civil I 1: Part general i persona Obligatòria 4.5
66901012 Fonaments clàssics de la democràcia i de l’Administració Formació Bàsica 6

Segon semestre

66021050 Cultura europea a Espanya Formació Bàsica 6
66021067 Dret romà Formació Bàsica 6
66021073 Dret constitucional I Obligatòria 5
66021104 Dret civil I: 2. Família Obligatòria 4.5
66901029 Dret administratiu I Formació Bàsica 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anual

66022078 Dret penal I Obligatòria
9

Primer semestre

6602201- Economia política Formació Bàsica
6
66022026 Dret constitucional II Obligatòria 5
66022090 Dret civil II: 1. Obligacions Obligatòria 4.5
66022115 Dret financer i tributari I. 1: Introducció Obligatòria 4.5
66902017 Dret administratiu II Obligatòria 5

Segon semestre

66022032 Hisenda pública Formació Bàsica 6
66022049 Dret eclesiàstic de l’Estat Formació Bàsica 6
66022055 Dret constitucional III Obligatòria 5
66022109 Dret civil II: 2. Contractes Obligatòria 4.5
66022121 Dret financer i tributari I. 2: Procediments tributaris Obligatòria 4.5

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anual

66023043 Dret Internacional públic Obligatòria 9
66023066 Dret penal II Obligatòria 9

Primer semestre

66023014 Dret civil III: Drets reals i hipotecaris Obligatòria 5
66023020 Institucions de la Unió Europea Obligatòria 5
66023089 Dret financer i tributari II. 1: Imposició directa Obligatòria 4.5
66023103 Dret mercantil I: Empresari i empresa, competència i propietat industrial Obligatòria 4.5
66023126 Dret processal I.1: General Obligatòria 4.5

Segon semestre

66023095 Dret financer i tributari II. 2: Imposició indirecta i sistema tributari Obligatòria 4.5
6602311- Dret mercantil II: Societats Obligatòria 4.5
66023132 Dret processal I. 2: Especial Obligatòria 4.5
66902023 Dret administratiu III Obligatòria 5

 

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anual

66024077 Dret internacional privat Obligatòria 9

Primer semestre

66024019 Dret del treball Obligatòria 6
66024025 Dret processal II Obligatòria 5
66024031 Dret civil IV: Dret de successions Obligatòria 4
66024108 Dret mercantil III: Obligacions i contractes mercatils Obligatòria 4.5
66903011 Dret administratiu IV Obligatòria 5

Segon semestre

66014073 Dret del consum Optativa 6
66024048 Filosofia del dret Obligatòria 5
66024054 Dret de la protecció social Obligatòria 5
66024083 Treball fi de grau Obligatòria 6
6602409- Dret civil de la Unió Europea Optativa 6
66024114 Dret mercantil IV: Títols-valors, instruments de pagament i crèdit i dret
concursal
Obligatòria 4.5