Select Page
Estudis

Grau en Educació Social

Estudis

Grau en Educació Social

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Educació Social

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 60     60
Segon 60     60
Tercer    60     60
Quart   30 24 6 60
Total 60 150 24 6 240

 

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

63901017 Psicologia del desenvolupament Formació Bàsica 6
63901023 Comunicació i educació Formació Bàsica 6
6390103- Societat del coneixement, tecnologia i educació Formació Bàsica 6
63901046 Drets humans i educació Formació Bàsica 6
63901075 Història de l’educació Formació Bàsica 6

Segon semestre

63901052 Estadística aplicada a l’educació Formació Bàsica 6
63901069 Teoria de l’educació Formació Bàsica 6
63901081 Pedagogia diferencial Formació Bàsica 6
63901098 Bases de l’aprenentatge i educació Formació Bàsica 6
63901106 Didàctica general Formació Bàsica 6

 

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

63012010 Disseny de programes de desenvolupament social i cultural Obligatòria 6
63012027 Pedagogia social Obligatòria 6
6301204- Diagnòstic en educació social Obligatòria 6
63012079 Pràctiques professionals I Obligatòria 6
6301210- Diversitat i igualtat en educació Obligatòria 6

Segon semestre

63012056 Animació sociocultural Obligatòria 6
63012062 Corrents i institucions contemporànies de l’educació Obligatòria 6
63012085 Mètodes d’investigació en educació social Obligatòria 6
63012091 Mitjans, tecnologia i recursos per a la intervenció socioeducativa Obligatòria 6
63013096 Pràctiques professionals II Obligatòria 6

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

63013015 Discapacitat i contextos d’intervenció Obligatòria 6
63013021 Mediació i orientació familiar Obligatòria 6
63013038 Política comparada de l’educació social Obligatòria 6
63013067 Pràctiques professionals III Obligatòria 6
63013104 Educació ambiental Obligatòria 6

Segon semestre

63013044 Intervenció socioeducativa per a la prevenció de l’exclusió social Obligatòria 6
63013050 Educació per a la salut Obligatòria 6
63013073 Avaluació de la intervenció socioeducativa: agents, àmbits i projectes Obligatòria 6
6301308- Assessorament i consulta en educació social Obligatòria 6
63014026 Pràctiques professionals IV Obligatòria 6

 

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

63014032 Pràctiques professionals V Obligatòria 6
63014049 Educació de persones adultes i persones grans Optativa 6
63014055 L’educador Social en contextos sociolaborals Optativa 6
63014078 Construcció sociocultural de gènere Optativa 6
63014084 Orientació comunitària Optativa 6
63014090 Estratègies didàctiques en contextos desfavorits Optativa 6
63014121 Social justice and education Optativa 6
62014171 Educació, economia i desenvolupament Optativa 6
6301418- Organització i gestió d’institucions i programes d’intervenció socioeducativa Obligatòria 6
63014196 Deontologia professional Obligatòria 6
63024088 Avaluació de polítiques i sistemes educatius  Optativa  6
63024094 Educació intercultural Optativa 6
63024102 Orientació professional i personal Optativa 6
63024119 Direcció i supervisió de centres formatius Optativa 6
63024160 International education: politics and policies Optativa 6

Segon semestre

63012033 Gènesis i situació de l’educació Social Obligatòria 6
6301401- Treball fi de grau Obligatòria 6
63014061 Didàctiques específiques en contextos no formals Optativa 6
63014109 Història de l’educació no formal i informal Optativa 6
63014115 Infància, adolescència i joventut en dificultat social Optativa 6
63014138 Educació vial Optativa 6
63014144 La formació i desenvolupament professional de l’educador social Optativa 6
63014150 Investigació-acció i sistematització de pràctiques en educació social Optativa 6
63014173 Avaluació de programes i institucions d’educació social Obligatòria 6
63024071 Educació a distància Optativa
6
63024125 Diagnòstic i educació dels més capaços Optativa 6
63024131 Formació a formadors en l’empresa i les organitzacions  Optativa 6
63024148 Elaboració de plans i programes de formació del professorat en didàctiques específiques Optativa 6
63024154 Assessment and education of emotional intelligence Optativa
6
63024177 Schools for all Optativa 6

CURS D’ADAPTACIÓ AL GRAU

El Curs d’Adaptació té una càrrega lectiva de 60 ECTS (10 assignatures) dels que, únicament seran obligatoris 6 ECTS, corresponents a l’assignatura de Treball Fi de Grau. L’estudiant ha de cursar – a més del Treballo Fi de Grau – nou assignatures optatives d’un total de 54 ECTS (6 ECTS per cada assignatura) de entre una oferta de 12 assignatures optatives (72 ECTS).

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

6301204- Diagnòstic en educació social Optativa 6
63013038 Política comparada de l’educació social Optativa 6
63013104 Educació ambiental Optativa 6
63014196 Deontologia professional Optativa 6
6390103- Societat del coneixement, tecnologia i educació Optativa 6
63901046 Drets humans i educació Optativa 6
63901075 Història de l’educació Optativa 6

Segon semestre

6301308- Assessorament i consulta en educació social Optativa 6
6301401- Treball fi de grau Obligatòria 6
63014173 Avaluació de programes i institucions d’educació social Optativa 6
63901052 Estadística aplicada a l’educació Optativa 6
63901081 Pedagogia diferencial Optativa 6
63901098 Bases de l’aprenentatge i educació Optativa 6