Select Page
estudis

 

Grau en Estudis Anglesos: Llengua, Literatura i Cultura

 

estudis

Grau en Estudis Anglesos: Llengua, Literatura i Cultura

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Estudis Anglesos: Llengua, Literatura i Cultura

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 30 30     60
Segon 30
30     60
Tercer   60
    60
Quart   20 30 10 60
Total 60 140 30 10 240

 

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anuals

64021034 Literatura anglesa I: eixos de la literatura medieval i renaixentista Obligatòria 10
64021040 Móns anglòfons en perspectiva històrica i cultural Obligatòria 10

Primer semestre

64021011 Anglès instrumental I Formació Bàsica 6
64021028 Comentari de textos literaris en llengua anglesa Obligatòria 5
64901019 Llenguatge humà Formació Bàsica 6
64901025 Comunicació oral i escrita en llengua espanyola I Formació Bàsica 6

Segon semestre

64021057 Anglès instrumental II Formació Bàsica 6
64901031 Teoria lingüística: mètodes, eines i paradigmes Obligatòria 5
64901048 Comunicació oral i escrita en llengua espanyola II Formació Bàsica 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anuals

64022140 Literatura nord-americana I: segles XVII – XIX Obligatòria 10

Primer semestre

64011030 Llengua estrangera I: Alemany Formació Bàsica
6
64022016 Anglès instrumental III Obligatòria 5
64022039 Llengua estrangera I: Italià Formació Bàsica
6
64022045 Llengua clàssica I: Grec Formació Bàsica 6
64022157 Llengua clàssica I: Llatí Formació Bàsica 6
64022163 Llengua estrangera I: Francès Formació Bàsica 6
6402217- Gènere i literatura en els països de parla anglesa Formació Bàsica 6
64022186 Literatura anglesa II.1: Restauració i segle XVIII Obligatòria 5

Segon semestre

64022068 Literatura clàssica Formació Bàsica 6
64022074 Llengua clàssica II: Grec Formació Bàsica 6
64022080 Llengua clàssica II: Llatí Formació Bàsica 6
64022097 Llengua estrangera II: Italià Formació Bàsica 6
64022105 Llengua estrangera II: Francès Formació Bàsica 6
64022111 Llengua estrangera II: Alemany Formació Bàsica 6
64022128 Pronunciació de la llengua anglesa Formació Bàsica 6
64022134 Anglès instrumental IV Obligatòria
5
64022192 Literatura anglesa II.2: Romanticisme i època Victoriana Obligatòria 5

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

64023010 Anglès instrumental V Obligatòria 5
64023033 Sociolingüística de la llengua anglesa Obligatòria 5
6402379 Sintaxis anglesa Obligatòria 5
6402310- Gramàtica anglesa Obligatòria 5
64023116 Literatura anglesa III: pensament i creació literària en la 1ª meitat del segle XX Obligatòria 5
64023122 Literatura nord-americana II.1: des de 1900 fins 1945 Obligatòria 5

Segon semestre

64023027 Semàntica anglesa Obligatòria 5
6402304- Diacronia i tipologia de l’anglès Obligatòria 5
64023062 Pragmàtica de la llengua anglesa Obligatòria 5
64023085 Traducció de textos generals i literaris anglès – espanyol Obligatòria 5
64023091 Variacions fonètiques – fonològiques de la llengua anglesa Obligatòria 5
64023139 Literatura nord-americana II.2: des de 1945 fins el present Obligatòria 5

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anuals

64024110 Treball fi de grau Obligatòria 10

Primer semestre

64020023
Ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera Optativa
5
64024015 Anglès instrumental VI Obligatòria 5
64024044 Literatures postcolonials I Optativa 5
64024050 Literatura irlandesa Optativa 5
64024067 Literatura canadenca en llengua anglesa Optativa 5
64024073 La recepció crítica del teatre de Shakespeare Optativa 5
6402408- Variació i canvi lingüístic en llengua anglesa Optativa 5
64024096 Aplicacions a las TIC en els estudis anglesos Optativa 5
64024185 Anglès professional i acadèmic: textos jurídics i econòmic-comercials Optativa 5

Segon semestre

64010036 Filosofia del llenguatge Optativa 5
64020017 Introducció al teatre britànic contemporani Optativa 5
64024021 Aplicacions de la fonètica anglesa en l’àmbit social i tecnològic Optativa 5
64024127 Literatures postcolonials en llengua anglesa II Optativa 5
64024133 Aplicacions semàntiques de la llengua anglesa: diccionaris i ontologies Optativa 5
6402414- Aplicacions de la teoria sintàctica en llengua anglesa Optativa 5
64024156 Anàlisi del discurs en llengua anglesa Obligatòria 5
64024162 Literatura anglesa IV: el gir a la postmodernitat Obligatòria 5
64024179 Traducció professional i acadèmica anglès – espanyol Obligatòria 5
64024038 Anglès professional i acadèmic: textos científics – tècnics Optativa 5
70904016 Corrents actuals de la filosofia II Optativa 5