Select Page
estudis

 

Grau en Geografia i Història

 

estudis

Grau en Geografia i Història

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus EEES » Grau en Geografia i Història

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 30 30     60
Segon 30
30     60
Tercer    60     60
Quart   50 10 60
Total 60 120 50 10 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

67011013 Geografia general I: Física Formació Bàsica 6
6701102- Història de la filosofia antiga i medieval Formació Bàsica 6
67011036 Prehistòria I: les primeres etapes de la humanitat Obligatòria 5
67011042 Història Antiga I: Pròxim Orient i Egipte Obligatòria 5
67011059 Història Medieval I: segles V – XII Obligatòria 5

Segon semestre

67011065 Geografia general II: Humana Formació Bàsica 6
67011071 Història de la cultura material del món clàssic Formació Bàsica 6
67011088 Prehistòria II: les societats metal·lúrgiques Obligatòria 5
67011094 Història Antiga II: el món clàssic Obligatòria 5
67011102 Història Medieval II: segles XII – XV Obligatòria 5
67901014
Història de l’art de la baixa edat mitja Formació Bàsica 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

67012018 Geografia dels grans espais mundials Formació Bàsica
6
67012024 Història de l’alta Edat Moderna Obligatòria 5
67012030 Història contemporània I: 1789 – 1914 Obligatòria 5
67012047 Història del món actual: des de 1989 Obligatòria 5
67903013 Art i poder a l’Edat Moderna Formació Bàsica
6

Segon semestre

67012053 Geografia d’Espanya Formació Bàsica 6
6701206- Història de la filosofia moderna i contemporània Formació Bàsica 6
67012076 Història de la baixa Edat Moderna Obligatòria 5
67012082 Història contemporània II: 1914 – 1989 Obligatòria 5
67012099 Història de la integració europea Obligatòria 5
67904018 Els discursos de l’art contemporani Formació Bàsica 6

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

67013012 Prehistòria antiga de la península Ibèrica Obligatòria 5
67013029 Història antiga de la península Ibèrica I: des de les colonitzacions fins al segle III dC. Obligatòria 5
67013035 Història medieval d’Espanya I: segles VIII – XIII Obligatòria 5
67013041 Història moderna d’Espanya I: 1469 – 1665 Obligatòria 5
67013058 Història contemporània d’Espanya I: 1808 – 1923 Obligatòria 5
67013064 Història de la cultura material des de l’antiguitat tardana a l’època industrial Obligatòria 5

Segon semestre

67013070 Prehistòria recent de la península Ibèrica Obligatòria 5
67013087 Història antiga de la península Ibèrica II: èpoques tardo imperial i visigoda Obligatòria 5
67013093 Història medieval d’Espanya II: segles XIV i XV Obligatòria 5
67013101 Història moderna d’Espanya II: 1665-1808 Obligatòria 5
67013118 Història contemporània d’Espanya II: des de 1923 Obligatòria 5
67013124 Paleografia i diplomàtica Obligatòria 5

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anuals

67014282 Treball fi de grau Obligatòria 10

Primer semestre

64011030 Llengua estrangera I: Alemany Optativa 6
64011047 Llengua estrangera I: Llengua moderna I: Francès Optativa 6
64011053 Llengua estrangera I: Llengua moderna I: Anglès Optativa 6
6401106- Llengua estrangera I: Llengua moderna I: Italià Optativa 6
64022157 Llengua clàssica I: Llatí Optativa 6
67014023 Història d’Amèrica moderna Optativa 5
6701403- Tendències historiogràfiques actuals I Optativa 5
67014046 Mètodes i tècniques d’investigació històrica I Optativa 5
67014081 La civilització grega Optativa 5
67014098 Societats extraeuropees medievals: Islam i Extrem Orient Optativa 5
67014106 Cultura i pensament en l’edat moderna Optativa 5
67014112 Democràcia i dictadura en Amèrica Llatina des de la Revolució Cubana Optativa 5
67014129 Cartografia Optativa 5
67014135 Geografia urbana Optativa
5
67014141 Geografia i medi ambient Optativa 5
67014158 Geografia d’Iberoamèrica Optativa
5
67014164 Geopolítica Optativa 5
69011017 Introducció a la sociologia Optativa
6
69901047 Introducció a l’economia Optativa 6

Segon semestre

61011101 Sistemes d’informació geogràfica Optativa 6
64014057 Imatge literària de la història d’Espanya Optativa 5
64022080 Llengua clàssica II: Llatí Optativa 6
6601107- Història de l’administració a Espanya Optativa 6
67014052 Història d’Amèrica contemporània Optativa 5
67014069 Tendències historiogràfiques actuals II Optativa 5
67014075 Mètodes i tècniques d’investigació històrica II Optativa 5
67014170 De caçadors a productors
Optativa 5
67014187 La civilització romana Optativa 5
67014193 Paleografia espanyola: Lectura de documentació: segles XV – XVII Optativa 5
67014201 Els mons extraeuropeus en l’Edat Moderna Optativa 5
67014218 La transició a la democràcia a Espanya Optativa
5
67014224 Geografia regional d’Espanya Optativa 5
67014230 Geografia d’Europa Optativa
5
67014253 Paisatge, patrimoni i turisme Optativa 5
6701426- Geografia de la població Optativa
5
67021046 Art prehistòric Optativa 6
67021052 Iconografia i mitologia Optativa
6
67902019 Cinema, societat i renovació artística Optativa 6