Select Page
estudis

 

Grau en Geografia i Història

 

estudis

Grau en Geografia i Història

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Geografia i Història

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 30 30     60
Segon 30
30     60
Tercer    55 5
  60
Quart   20 30 10 60
Total 60 135 35 10 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

67011013 Geografia general I: Física Formació Bàsica 6
6701102- Història de la filosofia antiga i medieval Formació Bàsica 6
67011036 Prehistòria I: les primeres etapes de la humanitat Obligatòria 5
67011042 Història Antiga I: Pròxim Orient i Egipte Obligatòria 5
67011059 Història Medieval I: segles V – XII Obligatòria 5

Segon semestre

67011065 Geografia general II: Humana Formació Bàsica 6
67011071 Història de la cultura material del món clàssic Formació Bàsica 6
67011088 Prehistòria II: les societats metal·lúrgiques Obligatòria 5
67011094 Història Antiga II: el món clàssic Obligatòria 5
67011102 Història Medieval II: segles XII – XV Obligatòria 5
67901014
Història de l’art de la baixa edat mitja Formació Bàsica 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

67012018 Geografia dels grans espais mundials Formació Bàsica
6
67012024 Història de l’alta Edat Moderna Obligatòria 5
67012030 Història contemporània I: 1789 – 1914 Obligatòria 5
67012047 Història del món actual: des de 1989 Obligatòria 5
67903013 Art i poder a l’Edat Moderna Formació Bàsica
6

Segon semestre

67012053 Geografia d’Espanya Formació Bàsica 6
6701206- Història de la filosofia moderna i contemporània Formació Bàsica 6
67012076 Història de la baixa Edat Moderna Obligatòria 5
67012082 Història contemporània II: 1914 – 1989 Obligatòria 5
67012099 Història de la integració europea Obligatòria 5
67904018 Els discursos de l’art contemporani Formació Bàsica 6

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

67013012 Prehistòria antiga de la península Ibèrica Obligatòria 5
67013029 Història antiga de la península Ibèrica I: des de les colonitzacions fins al segle III dC. Obligatòria 5
67013035 Història medieval d’Espanya I: segles VIII – XIII Obligatòria 5
67013041 Història moderna d’Espanya I: 1469 – 1665 Obligatòria 5
67013058 Història contemporània d’Espanya I: 1808 – 1923 Obligatòria 5
67013147 Història de la cultura material d’època clàssica a la Península Ibèrica: d’Iberia a Hispania Obligatòria 5

Segon semestre

67013070 Prehistòria recent de la península Ibèrica Obligatòria 5
67013087 Història antiga de la península Ibèrica II: èpoques tardo imperial i visigoda Obligatòria 5
67013093 Història medieval d’Espanya II: segles XIV i XV Obligatòria 5
67013101 Història moderna d’Espanya II: 1665-1808 Obligatòria 5
67013118 Història contemporània d’Espanya II: des de 1923 Obligatòria 5
67013124 Paleografia i diplomàtica Obligatòria 5

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anuals

67014282 Treball fi de grau Obligatòria 10

Primer semestre

64011030 Llengua estrangera I: Alemany Optativa 6
64011047 Llengua estrangera I: Llengua moderna I: Francès Optativa 6
64011053 Llengua estrangera I: Llengua moderna I: Anglès Optativa 6
6401106- Llengua estrangera I: Llengua moderna I: Italià Optativa 6
64022157 Llengua clàssica I: Llatí Optativa 6
67013130 Història de la cultura material d’Egipte i Pròxim Orient Optativa
5
67013153 Història de la cultura material des de l’antiguitat tardana a l’època industrial Optativa 5
67014023 Història d’Amèrica moderna Optativa 5
67014081 La civilització grega Optativa 5
67014098 Societats extra-europees medievals: Islam i Extrem Orient Optativa 5
67014106 Cultura i pensament en l’edat moderna Optativa 5
67014129 Cartografia Optativa 5
67014135 Geografia urbana Optativa 5
67014141 Geografia i medi ambient Optativa 5
67014158 Geografia d’Iberoamèrica Optativa 5
67014164 Geopolítica Optativa 5
67014336 Transició a la democràcia a l’Amèrica Llatina Optativa 5
67014342 Mètodes i tècniques d’investigació històrica I Obligatòria 5
67014365 Tendències historiogràfiques actuals I Obligatòria 5
69011017 Introducció a la sociologia Optativa 6
69901047 Introducció a l’economia Optativa 6

Segon semestre

61011101 Sistemes d’informació geogràfica Optativa 6
64014057 Imatge literària de la història d’Espanya Optativa 5
64022080 Llengua clàssica II: Llatí Optativa 6
6601107- Història de l’administració a Espanya Optativa 6
67014052 Història d’Amèrica contemporània Optativa 5
67014170 De caçadors a productors Optativa 5
67014187 La civilització romana Optativa 5
67014193 Paleografia espanyola: Lectura de documentació: segles XV – XVII Optativa 5
67014201 Els mons extra-europeus en l’Edat Moderna Optativa 5
67014218 La transició a la democràcia a Espanya Optativa 5
67014224 Geografia regional d’Espanya Optativa 5
67014230 Geografia d’Europa Optativa
5
67014253 Paisatge, patrimoni i turisme Optativa 5
6701426- Geografia de la població Optativa
5
67014307 La guerra civil espanyola Optativa 5
67014313 Història del franquisme Optativa 5
6701432- Història social de l’edat moderna Optativa 5
67014359 Mètodes i tècniques d’investigació històrica II Obligatòria 5
67014371 Tendències Historiogràfiques actuals II Obligatòria 5
67021046 Art prehistòric Optativa 6
67021052 Iconografia i mitologia Optativa 6
67902019 Cinema, societat i renovació artística Optativa 6