Select Page
estudis

 

Grau en Història de l’Art

 

estudis

 

Grau en Història de l’Art

 

[wpseo_breadcrumb]

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 30 30     60
Segon 30
30     60
Tercer    60     60
Quart   48 5 7 60
Total 60 168 5 7 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

67021017 Història de l’art antic a Egipte i Pròxim Orient Formació Bàsica 6
6702103- Tècniques i medis artístics Obligatòria 6
67021081 Història antiga Formació Bàsica 6
67021106 Geografia dels paisatges culturals Formació Bàsica 6
67021112 Història de l’art de l’alta i la plena Edat Mitjana
Obligatòria 6

Segon semestre

67021046 Art prehistòric Formació Bàsica 6
67021052 Iconografia i mitologia Formació Bàsica 6
67021069 Història medieval Formació Bàsica 6
67021098 Història de l’art clàssic en l’antiguitat Obligatòria 6
67901014 Història de l’art de la baixa Edat Mitjana Obligatòria 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

67022011 Història de l’art modern: Renaixement Obligatòria 6
67022028 Últimes tendències de l’art Formació Bàsica
6
67022034 Teoria de l’art I Formació Bàsica
6
67022092 Història moderna Formació Bàsica 6
67022100 Història de l’art contemporani: segle XIX Obligatòria 6

Segon semestre

67022040 Història de l’art modern: Barroc i Il·lustració Obligatòria 6
67022057 Teoria de l’art II Formació Bàsica
6
6702207- Història contemporània Formació Bàsica
6
67022086 Història de l’art contemporani: segle XX Obligatòria 6
67902019 Cinema, societat i renovació artística Obligatòria 6

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

64011024 Textos literaris del segle d’or Obligatòria 6
67023016 Patrimoni històric artístic i gestió de béns culturals Obligatòria 6
67023080 Història de la filosofia en l’Edat Moderna Obligatòria 6
67023097 La imatge de la ciutat Obligatòria 6
67903013 Art i poder en l’Edat Moderna Obligatòria 6

Segon semestre

67023039 Ordre i espai a l’arquitectura dels segles XV al XVIII Obligatòria 6
67023045 Els realismes a l’art del Barroc Obligatòria 6
67023051 Història social de l’Edat Moderna Obligatòria 6
67023068 La construcció historiogràfica de l’art Obligatòria 6
67023074 El model venecià en la pintura occidental Obligatòria 6

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

64019103 Cultura grecollatina Optativa 5
67014106 Cultura i pensament a l’Edat Moderna Optativa 5
67014164 Geopolítica Optativa 5
67024010 Museologia i museografia Obligatòria 6
67024027 Arquitectura i avantguarda al període d’entreguerres Obligatòria 6
67024056 Les claus del món actual Obligatòria 6
67024062 Art contemporani al marge d’occident Obligatòria 6
70012128 Teoria del coneixement I Optativa 5

Segon semestre

6401112- Textos literaris contemporanis Obligatòria 6
64019014 Literatura espanyola, teatre i cinema Optativa 5
64019089 Història del llibre i de la impremta Optativa 5
67024033 Història de la filosofia a l’Edat Contemporània Obligatòria 6
6702404- Treball fi de grau Obligatòria 7
67024079 L’art de la segona meitat del segle XX i la crisi de les avantguardes Obligatòria 6
67904018 Els discursos de l’art contemporani Obligatòria 6
69011046 Sociologia i estructura social Optativa 6
70012068 Teoria del coneixement II Optativa 5