Select Page
estudis

 

Grau en Història de l’Art

 

estudis

 

Grau en Història de l’Art

 

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Història de l’Art

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 30 30     60
Segon 30
30     60
Tercer    60     60
Quart   48 5 7 60
Total 60 168 5 7 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

67021017 Història de l’art antic a Egipte i Pròxim Orient Formació Bàsica 6
6702103- Tècniques i medis artístics Obligatòria 6
67021081 Història antiga Formació Bàsica 6
67021106 Geografia dels paisatges culturals Formació Bàsica 6
67021112 Història de l’art de l’alta i la plena Edat Mitjana
Obligatòria 6

Segon semestre

67021046 Art prehistòric Formació Bàsica 6
67021052 Iconografia i mitologia Formació Bàsica 6
67021069 Història medieval Formació Bàsica 6
67021098 Història de l’art clàssic en l’antiguitat Obligatòria 6
67901014 Història de l’art de la baixa Edat Mitjana Obligatòria 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

67022011 Història de l’art modern: Renaixement Obligatòria 6
67022028 Últimes tendències de l’art Formació Bàsica
6
67022034 Teoria de l’art I Formació Bàsica
6
67022092 Història moderna Formació Bàsica 6
67022100 Història de l’art contemporani: segle XIX Obligatòria 6

Segon semestre

67022040 Història de l’art modern: Barroc i Il·lustració Obligatòria 6
67022057 Teoria de l’art II Formació Bàsica
6
6702207- Història contemporània Formació Bàsica
6
67022086 Història de l’art contemporani: segle XX Obligatòria 6
67902019 Cinema, societat i renovació artística Obligatòria 6

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

64011024 Textos literaris del segle d’or Obligatòria 6
67023016 Patrimoni històric artístic i gestió de béns culturals Obligatòria 6
67023080 Història de la filosofia en l’Edat Moderna Obligatòria 6
67023097 La imatge de la ciutat Obligatòria 6
67903013 Art i poder en l’Edat Moderna Obligatòria 6

Segon semestre

67023039 Ordres i espai a l’arquitectura dels segles XV al XVIII Obligatòria 6
67023045 Els realismes a l’art del Barroc Obligatòria 6
67023051 Història social de l’Edat Moderna Obligatòria 6
67023068 La construcció historiogràfica de l’art Obligatòria 6
67023074 El model venecià en la pintura occidental Obligatòria 6

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

64019103 Cultura grecollatina Optativa 5
67014106 Cultura i pensament a l’Edat Moderna Optativa 5
67014164 Geopolítica Optativa 5
67024010 Museologia i museografia Obligatòria 6
67024027 Arquitectura i avantguarda al període d’entreguerres Obligatòria 6
67024056 Les claus del món actual Obligatòria 6
67024062 Art contemporani al marge d’occident Obligatòria 6
70012128 Teoria del coneixement I Optativa 5

Segon semestre

6401112- Textos literaris contemporanis Obligatòria 6
64019014 Literatura espanyola, teatre i cinema Optativa 5
64019089 Història del llibre i de la impremta Optativa 5
67024033 Història de la filosofia a l’Edat Contemporània Obligatòria 6
6702404- Treball fi de grau Obligatòria 7
67024079 L’art de la segona meitat del segle XX i la crisi de les avantguardes Obligatòria 6
67904018 Els discursos de l’art contemporani Obligatòria 6
69011046 Sociologia i estructura social Optativa 6
70012068 Teoria del coneixement II Optativa 5