Select Page
Estudis

Grau en Psicologia

Estudis

Grau en Psicologia

[wpseo_breadcrumb]

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU PRÀCTIQUES EXTERNES TOTAL
Primer 36 24       60
Segon 24 36       60
Tercer    60       60
Quart   42 6 12 60
Total 60 120 42 6 12
240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anual

62011014 Fonaments de psicobiologia Formació Bàsica 9
62011020 Psicologia social Formació Bàsica 9

Primer semestre

62011037 Introducció a l’anàlisi de dades Formació Bàsica 6
62011043 Fonaments d’investigació Formació Bàsica 6
62011089 Psicologia de la motivació Obligatòria 6

Segon semestre

6201105- Història de la psicologia Formació Bàsica 6
62011066 Psicologia de l’aprenentatge Obligatòria 6
62011072 Psicologia de l’atenció Obligatòria 6
62011095 Psicologia de l’emoció Obligatòria 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anual

62012019 Psicologia del desenvolupament I Obligatòria 9
62012025 Psicopatologia Obligatòria 9

Primer semestre

62012048 Psicologia fisiològica Formació Bàsica
6
62012054 Disseny d’investigació i anàlisi de dades Obligatòria 6
62012077 Psicologia de la memòria Formació Bàsica 6

Segon semestre

62012031 Psicologia de les diferències individuals Formació Bàsica 6
62012060 Psicometria Obligatòria 6
62012083 Psicologia de la percepció Formació Bàsica 6
6201209- Psicologia del pensament Obligatòria 6

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

6201302- Psicofarmacologia Obligatòria 6
62013036 Psicologia del desenvolupament II Obligatòria 6
62013065 Psicologia dels grups Obligatòria 6
62013071 Psicologia del llenguatge Obligatòria 6
62013094 Avaluació psicològica Obligatòria 6

Segon semestre

62013013 Neuropsicologia del desenvolupament Obligatòria 6
62013042 Psicologia de l’educació Obligatòria 6
62013059 Psicologia de les organitzacions Obligatòria 6
62013088 Psicologia de la personalitat Obligatòria 6
62013102 Tècniques d’intervenció cognitiu conductuals Obligatòria 6

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anuals

62014047 Pràctiques externes Obligatòria 12

Primer semestre

62014024 Alteracions del desenvolupament i diversitat funcional Obligatòria 6
62014030 Teràpia cognitiu-conductual Obligatòria 6
62014082 Psicologia de la intervenció comunitària Obligatòria 6
62014099 Psicobiologia de la drogoaddicció Optativa 6
6201412- English for Psychology Optativa 6
62014136 Introducció als tractaments psicodinàmics, experiencials, constructivistes, sistemàtics i integradors Optativa 6
62014171 Psicologia del treball Optativa 6
62014225 Psicologia de la instrucció Optativa 6
62014248 Adquisició del llenguatge oral i escrit Optativa 6
66032102 Antropologia  Optativa  6
69011017 Introducció a la sociologia Optativa 6

Segon semestre

62014018 Psicologia social aplicada Obligatòria 6
6201406- Intervenció psicològica en l’esport i alt rendiment Obligatòria 6
62014076 Avaluació de programes en psicologia aplicada Optativa 6
62014107 Neurociència cognitiva Optativa 6
62014142 Intervenció psicològica i salut Optativa 6
62014159 Teràpia de conducta en la infància Optativa 6
62014165 Avaluació en psicologia clínica Optativa 6
62014188 Gestió de recursos humans Optativa 6
62014194 Consultoria organitzacional Optativa 6
62014202 Inserció i desenvolupament professional Optativa
6
62014219 Dificultats d’aprenentatge Optativa 6
62014231 Orientació acadèmica i professional  Optativa 6
62014254 Convivència i aprenentatge escolar Optativa 6
62014260 Treball fi de grau Obligatòria
6