Select Page
Estudis

Grau en Psicologia

Estudis

Grau en Psicologia

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Psicologia

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU PRÀCTIQUES EXTERNES TOTAL
Primer 36 24       60
Segon 24 36       60
Tercer    60       60
Quart   42 6 12 60
Total 60 120 42 6 12
240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anual

62011014 Fonaments de psicobiologia Formació Bàsica 9
62011020 Psicologia social Formació Bàsica 9

Primer semestre

62011037 Introducció a l’anàlisi de dades Formació Bàsica 6
62011043 Fonaments d’investigació Formació Bàsica 6
62011089 Psicologia de la motivació Obligatòria 6

Segon semestre

6201105- Història de la psicologia Formació Bàsica 6
62011066 Psicologia de l’aprenentatge Obligatòria 6
62011072 Psicologia de l’atenció Obligatòria 6
62011095 Psicologia de l’emoció Obligatòria 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anual

62012019 Psicologia del desenvolupament I Obligatòria 9
62012025 Psicopatologia Obligatòria 9

Primer semestre

62012048 Psicologia fisiològica Formació Bàsica
6
62012054 Disseny d’investigació i anàlisi de dades Obligatòria 6
62012077 Psicologia de la memòria Formació Bàsica 6

Segon semestre

62012031 Psicologia de les diferències individuals Formació Bàsica 6
62012060 Psicometria Obligatòria 6
62012083 Psicologia de la percepció Formació Bàsica 6
6201209- Psicologia del pensament Obligatòria 6

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

6201302- Psicofarmacologia Obligatòria 6
62013036 Psicologia del desenvolupament II Obligatòria 6
62013065 Psicologia dels grups Obligatòria 6
62013071 Psicologia del llenguatge Obligatòria 6
62013094 Avaluació psicològica Obligatòria 6

Segon semestre

62013013 Neuropsicologia del desenvolupament Obligatòria 6
62013042 Psicologia de l’educació Obligatòria 6
62013059 Psicologia de les organitzacions Obligatòria 6
62013088 Psicologia de la personalitat Obligatòria 6
62013102 Tècniques d’intervenció cognitiu conductuals Obligatòria 6

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anuals

62014047 Pràctiques externes Obligatòria 12

Primer semestre

62014024 Alteracions del desenvolupament i diversitat funcional Obligatòria 6
62014030 Teràpia cognitiu-conductual Obligatòria 6
62014082 Psicologia de la intervenció comunitària Obligatòria 6
62014099 Psicobiologia de la drogoaddicció Optativa 6
6201412- English for Psychology Optativa 6
62014136 Introducció als tractaments psicodinàmics, experiencials, constructivistes, sistèmics i integradors Optativa 6
62014171 Psicologia del treball Optativa 6
62014225 Psicologia de la instrucció Optativa 6
62014248 Adquisició del llenguatge oral i escrit Optativa 6
66032102 Antropologia  Optativa  6
69011017 Introducció a la sociologia Optativa 6

Segon semestre

62014018 Psicologia social aplicada Obligatòria 6
6201406- Intervenció psicològica en l’esport i alt rendiment Obligatòria 6
62014076 Avaluació de programes en psicologia aplicada Optativa 6
62014107 Neurociència cognitiva Optativa 6
62014142 Intervenció psicològica i salut Optativa 6
62014159 Teràpia de conducta en la infància Optativa 6
62014165 Avaluació en psicologia clínica Optativa 6
62014188 Gestió de recursos humans Optativa 6
62014194 Consultoria organitzacional Optativa 6
62014202 Inserció i desenvolupament professional Optativa

6
62014219 Dificultats d’aprenentatge Optativa 6
62014231 Orientació acadèmica i professional  Optativa 6

62014254 Convivència i aprenentatge escolar Optativa 6
62014260 Treball fi de grau Obligatòria

6