Select Page
estudis

 

Grau en Filosofia

 

estudis

 

Grau en Filosofia

 

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Filosofia

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 42 15     57
Segon 18
45     63
Tercer   60     60
Quart   10 40 10 60
Total 60 130 40 10 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

70011011 Història de la filosofia antiga I Formació Bàsica 6
70011028 Ètica I Formació Bàsica 6
7001107- Introducció al pensament científic Formació Bàsica 6
7712128 Teoria del coneixement I Obligatòria 5
70901012 Antropologia social I Formació Bàsica 6

Segon semestre

70011040 Ètica II Formació Bàsica 6
70011063
Història de la filosofia antiga II Formació Bàsica 6
70012068 Teoria del coneixement II Obligatòria 5
70012097 Història general de la ciència I Obligatòria 5
70901029 Antropologia Social II Formació Bàsica 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

67022028 Últimes tendències de l’art Formació Bàsica 6
70011034 Història Antiga i Medieval Formació Bàsica 6
70012016 Història de la filosofia Medieval i renaixentista I Obligatòria 5
70012022 Antropologia filosòfica I Obligatòria 5
70012105 Lògica I Obligatòria 5
70012111 Filosofia política I Obligatòria 5

Segon semestre

70011057
Història moderna i contemporània Formació Bàsica 6
70012039 Lògica II Obligatòria 5
70012045 Antropologia filosòfica II Obligatòria 5
70012051 Història general de la ciència II Obligatòria 5
70012074 Filosofia política II Obligatòria 5
70012080 Història de la filosofia medieval i renaixentista II Obligatòria 5

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

70013010 Història de la filosofia moderna I Obligatòria 5
70013027 Filosofia del llenguatge I Obligatòria 5
70013033 Metafísica I Obligatòria 5
7001304- Filosofia de la religió I Obligatòria 5
70013116 Estètica i teoria de l’art I Obligatòria 5
70013122 Filosofia de la ciència I Obligatòria 5

Segon semestre

70013056 Filosofia del llenguatge II Obligatòria 5
70013062 Metafísica II Obligatòria 5
70013085 Estètica i teoria de l’art II Obligatòria 5
70013091 Filosofia de la ciència II Obligatòria 5
7001310- Història de la filosofia moderna II Obligatòria 5
7001420- Filosofia de l’història Obligatòria
5

QUART CURS

 

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anuals

70014133 Treball fi de grau Obligatòria 10

Primer semestre

64011030 Llengua moderna: llengua estrangera I: Alemany Optativa 6
64011047 Llengua moderna: llengua estrangera I: Francès Optativa 6
64011053 Llengua moderna: llengua estrangera I: Anglès Optativa 6
6401106- Llengua moderna: llengua estrangera I: Italià Optativa 6
64022045 Llengua clàssica I: Grec Optativa 6
64022157 Llengua clàssica I: Llatí Optativa 6
70013139 Filosofia de la religió II Optativa 5
70014015 Corrents actuals de la filosofia I Obligatòria 5
70014021 Aspectes de la ciència contemporània Optativa 5
70014067 Història de la filosofia moral i política Optativa 5
7001408- La interpretació de textos filosòfics Optativa 5
70014104 El pensament a Egipte, Mesopotàmia i Iran Optativa 5
70014127 Història de la filosofia espanyola antiga i moderna Optativa 5

Segon semestre

64011142
Introducció a la teoria literària
Optativa
6
64022074 Llengua clàssica II: Grec Optativa 6
64022080 Llengua clàssica II: Llatí Optativa 6
69014056 Història del pensament polític espanyol Optativa 6
70014038 Ciència, tecnologia i societat Optativa 5
70014044 Bioètica Optativa 5
70014050 Història de les idees estètiques Optativa 5
70014096 Savieses orientals antigues de l’Índia, el Budisme i la Xina Optativa 5
70014110 Història de la filosofia espanyola contemporània Optativa 5
7001414- Història de les religions Optativa 5
70014156 Filosofia de les ciències socials Optativa 5
70014162 Filosofia de la lògica Optativa 5
70014191
Filosofia de la ment
Optativa
5
70902017 Antropologia cognitiva i simbòlica II Optativa 5
70903011 Evolució humana II Optativa 5
70904016 Corrents actuals de la filosofia II Obligatòria 5