Select Page
estudis

 

Grau en Filosofia

 

estudis

 

Grau en Filosofia

 

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus EEES » Grau en Filosofia

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 60   6
  66
Segon   60     60
Tercer   55 5   60
Quart   15 29 10 54
Total 60 130 40 10 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

67022028 Últimes tendències de l’art Formació Bàsica 6
70011011 Història de la filosofia antiga I Formació Bàsica 6
70011028 Ètica I Formació Bàsica 6
70011034 Història antiga i medieval Formació Bàsica 6
7001107- Introducción al pensamiento científico Formació Bàsica 6
70901012 Antropologia social I Formació Bàsica 6

Segon semestre

64011107 Introducció a la teoria literària Optativa 6
70011040 Ètica II Formació Bàsica 6
70011057 Història moderna i contemporània Formació Bàsica 6
70011063 Història de la filosofia antiga II Formació Bàsica 6
70901029 Antropologia social II Formació Bàsica 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

70012016 Història de la filosofia medieval i renaixentista I Obligatòria 5
70012022 Antropologia filosòfica I Obligatòria 5
70012105 Lògica I Obligatòria 5
70012111 Filosofia política I Obligatòria 5
70012128 Teoria del coneixement I Obligatòria 5

Segon semestre

70012039 Lògica II Obligatòria 5
70012045 Antropologia filosòfica II Obligatòria 5
70012051 Història general de la ciència II Obligatòria 5
70012068 Teoria del coneixement II Obligatòria 5
70012074 Filosofia política II Obligatòria 5
70012080 Història de la filosofia medieval i renaixentista II Obligatòria
5
70012097 Història general de la ciència I Obligatòria 5

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

70013010 Història de la filosofia moderna I Obligatòria 5
70013027 Filosofia del llenguatge I Obligatòria 5
70013033 Metafísica I Obligatòria 5
7001304- Filosofia de la religió I Obligatòria 5
70013116 Estètica i teoria de l’art I Obligatòria 5
70013122 Filosofia de la ciència I Obligatòria 5
70013139 Filosofia de la religió II Optativa 5

Segon semestre

70013056 Filosofia del llenguatge II Obligatòria 5
70013062 Metafísica II Obligatòria 5
70013085 Estètica i teoria de l’art II Obligatòria 5
70013091 Filosofia de la ciència II Obligatòria 5
7001310- Història de la filosofia moderna II Obligatòria 5

QUART CURS

 

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anuals

70014133 Treball fi de grau Obligatòria 10

Primer semestre

64011030 Llengua moderna: llengua estrangera I: Alemany Optativa 6
64011047 Llengua moderna: llengua estrangera I: Francès Optativa 6
64011053 Llengua moderna: llengua estrangera I: Anglès Optativa 6
6401106- Llengua moderna: llengua estrangera I: Italià Optativa 6
64022045 Llengua clàssica I: Grec Optativa 6
64022157 Llengua clàssica I: Llatí Optativa 6
70014015 Corrents actuals de la filosofia I Obligatòria 5
70014021 Aspectes de la ciència contemporània Optativa 5
70014067 Història de la filosofia moral i política Optativa 5
7001408- La interpretació de textos filosòfics Optativa 5
70014104 El pensament a Egipte, Mesopotàmia i Iran Optativa 5
70014127 Història de la filosofia espanyola antiga i moderna Optativa 5

Segon semestre

64022074 Llengua clàssica II: Grec Optativa 6
64022080 Llengua clàssica II: Llatí Optativa 6
69014056 Història del pensament polític espanyol Optativa 6
70014038 Ciència, tecnologia i societat Optativa 5
70014044 Bioètica Optativa 5
70014050 Història de les idees estètiques Optativa 5
70014096 Savieses orientals antigues de l’Índia, el Budisme i la Xina Optativa 5
70014110 Història de la filosofia espanyola contemporània Optativa 5
7001414- Història de les religions Optativa 5
70014156 Filosofia de les ciències socials Optativa 5
70014162 Filosofia de la lògica Optativa 5
70014191
Filosofia de la ment
Optativa
5
7001420- Filosofia de la història Obligatòria 5
70902017 Antropologia cognitiva i simbòlica II Optativa
5
70903011 Evolució humana II Optativa 5
70904016 Corrents actuals de la filosofia II Obligatòria 5