Select Page

Fake news: manipulación y desinformación

Les notícies falses proliferen arreu. I, si bé és cert que la mentida, la desinformació i la manipulació ens han acompanyat sempre, mai com fins ara s’havien propagat amb tanta intensitat i rapidesa. Fins a l’extrem que cada vegada resulta més difícil diferenciar entre allò real i allò inventat, entre allò veritable i allò que ha estat tergiversat o directament falsificat. Som víctimes d’un nombre creixent de dades, imatges i informacions fal·laces, alhora que, sense saber-ho, sovint ens convertim en còmplices (involuntaris) en viralitzar-les i difondre-les. Quines són les causes? Com s’entén que mentre el volum d’informació i de coneixement no para d’augmentar i de difondre’s entre més gent, hi hagi cada vegada més persones que creguin en tota mena de mentides, fins i tot les més delirants? I, finalment, quines conseqüències pot tenir per a la salut de la democràcia i de la nostra convivència?

Sens dubte, es tracta d’un fenomen que ja ha generat abundant bibliografia, així com un extens ventall de cursos, tallers i conferències. En aquest context, el valor afegit d’ aquestes sessions rau en oferir una comprensió més global i profunda del seu abast i les seves conseqüències, mitjançant un enfocament interdisciplinari. Així, veurem com la lingüística i les neurociències ens ensenyen que no captem passivament una imatge de la realitat, sinó que la construïm a través dels nostres “frames” o marcs mentals, utilitzarem la sociologia per descobrir com i perquè la informació (i, en especial, la seva manipulació i tergiversació) esdevé una eina clau en les estratègies de poder. Finalment, ens recolzarem en la psicologia, però també en la filosofia, per comprendre com, paradoxalment, la societat de la informació degenera en societat de la ignorància i la desinformació.

PROGRAMA

• 1a sessió: presentació i objectius generals del curs. Concepte i abast del terme “fake news”, de desinformació i de manipulació.
• 2a sessió: els marcs mentals o “frames”: què són, com funcionen i com interactuen amb els nostres biaixos cognitius.
• 3a sessió: De Gutenberg a les xarxes socials. Breu repàs històric a la relació entre informació i poder.
• 4a sessió: les xarxes socials com a espais de ressonància de l’odi i la ira.
• 5a sessió: de la societat del coneixement a la societat de la ignorància: creixement exponencial de la informació, immediatesa i (des)coneixement.
• 6a sessió: ¿Matrix reloated? Explosió de fake news, (des)coneixement i crisi de la democràcia.

Bibliografia General

• Castells, Manuel. Comunicación y poder. Madrid: Aliana, 2009.
• Habermas, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Trotta, 2010.
• Han, Byung-Chul. En el enjambre. Barcelona: Herder, 2012
• Han, Byung-Chul. Infocràcia: la digitalitació i la crisi de la democràcia. Barcelona: La Magrana, 2022.
• Herreras, Enrique. Lo que la posverdad esconde: medios de comunicación y crisis de la democracia. Barcelona: MRA Ediciones, 2021.
• Lakoff, George. No pienses en un elefante: lenguaje y debate político. Barcelona: Península, 2017.
• Lozao, Irene. Son molinos, no gigantes: cómo las redes sociales y la desinformación amenazan nuestra democracia. Barcelona: Península, 2020.
• Magallón Rosa, Raúl. Unfaking news: cómo combatir la desinformación. Madrid: Pirámide, 2019.
• Mayos Solsona, Gonçal (y otros). La sociedad de la ignorancia. Barcelona: Península, 2011.
• Moreno Bobadilla, Angela (y otros). Fake news, desinformación y otros desórdenes informativos. Madrid: Fragua, 2022.
• Picón, Joel. El arte de la desinformación: estudio de la comunicación e información digital contemporánea. Barcelona: Autografía, 2022.
• Ramonet, Ignacio. La era del conspiracionismo: Trump, el culto a la mentira y el asalto al Capitolio. Buenos Aires: Siglo XXI, 2022.
• Serrano, Pascual. Desinformación: cómo los medios ocultan el mundo. Barcelona: Península, 2020.

Idioma:

Castellà

Modalitat virtual

Servei tècnic virtual: 93 606 56 92

Hores lectives:

9 hores

Dia i hora:

Dijous de 16:00 a 17:30 hores

Calendari:

Febrer: 15, 22 i 29

Març: 7, 14 i 21

Ponent:

Lluís Soler Alsina. 

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Tornar a oferta de cursos

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es