Select Page

Fonaments de biologia per a psicòlegs

 

El curs és una introducció als fonaments de Biologia que seran necessaris perquè un estudiant del grau de Psicologia pugui realitzar un seguiment correcte de les assignatures de l’àrea de Psicobiologia.

El sistema nerviós rep, integra, processa la informació i envia diferents senyals per a regular múltiples funcions en l’organisme, des de la posada en marxa de la pròpia conducta i la cognició fins a la regulació de mecanismes de manteniment del mitjà intern i de control hormonal. En aquest context, la relació entre el sistema nerviós i els sistemes endocrí i immunitari és molt estreta i les interaccions entre aquests sistemes són múltiples.

Al llarg del curs s’explicaran els fonaments d’aquests tres dels sistemes, en tant que els tres presenten una estreta relació funcional i utilitzen la comunicació química. Els conceptes tractats en aquest curs seran de vertebral importància per a l’estudiant de Psicologia, de manera específica per a poder seguir els continguts de la segona part de l’assignatura Fonaments de Psicobiologia i de manera general per a assentar els coneixements que seran necessaris per a assignatures posteriors com a Psicologia fisiològica i Psicofarmacología.

Programa
Dissabte 21 de març

10:00 a 13:00 hores

TEMA 1. Organització anatomofuncional del sistema nerviós.

TEMA 2. Fonaments del sistema neuroendocrí i sistema immunitari.

 

ACTIVITAT ANUL·LADA
Anirem informant puntualment de les circumstàncies que puguin modificar aquesta situació

Hores lectives:

3 hores

Data:

dissabte 21 de març

Horari:

10:00-13:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

9€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Diego Redolar. Professor-tutor de la Facultat de Psicologia del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants de primers cursos de Psicologia.

Objetius:

L’objectiu del curs és proporcionar una introducció als coneixements vertebrals de Biologia necessaris per a cursar les assignatures de l’àrea de Psicobiologia del Grau en Psicologia i a fomentar el seu aprenentatge mitjançant els recursos proporcionats durant el curs.

Metodologia:

Es realitzaran exposicions magistrals dels continguts que conformen el temari del curs amb el suport de diferents recursos multimèdia (vídeos, animacions, etc.). Així mateix, es proporcionarà a l’estudiant bibliografia específica per a aprofundir en el contingut del curs.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es