Select Page

Fonaments de biologia per a psicòlegs

 

El curs és una introducció als fonaments de Biologia que seran necessaris perquè un estudiant del grau de Psicologia pugui realitzar un seguiment correcte de les assignatures de l’àrea de Psicobiologia, fonamentalment l’assignatura de Fonaments de Psicobiologia.

Consta de dues parts:

1a part: Específicament en el curs treballarem 3 aspectes vertebrals de la primera part de l’assignatura de Fonaments de Psicobiologia: la genètica de la conducta i l’organització cel·lular del sistema nerviós i els mecanismes de comunicació neural. Matrícula tancada de la 1ª part

TEMA 1. Genètica de la conducta.

TEMA 2. Cèl·lules del sistema nerviós i comunicació neuronal.

2a part: Específicament en el curs treballarem 2 aspectes vertebrals de la segona part de l’assignatura de Fonaments de Psicobiologia: organització anatomofuncional del sistema nerviós i sistema neuroendocrí.
MATRÍCULA OBERTA de la 2ª part

TEMA 1. Organització anatomofuncional del sistema nerviós (amb sistemes sensorials i efectors).

TEMA 2. Sistema neuroendocrí.

Programa
1ª part: Dissabte 26 de març

10:00 a 13:00 hores

TEMA 1. Genética de la conducta.
TEMA 2. Células del sistema nervioso y comunicación neuronal.

2ª part: Dissabte 30 de abril

10:00 a 13:00 hores

TEMA 1. Filogènia del Sistema Nerviós.
TEMA 2. Organització anatomofuncional del sistema nerviós.

 

 

Hores lectives:

1ª part : 3 hores
2ª part : 3 hores

Data:

1ª part : dissabte 26 de març
2ª part : dissabte 30 d’abril

Horari:

10:00-13:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

– 1 part (1ª o 2ª): 9€
– 2 parts (1ª i 2ª): 18€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Javier Vázquez Correa. Professor-tutor de la Facultat de Psicologia del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants de primers cursos de Psicologia.

Objetius:

L’objectiu del curs és proporcionar una introducció als coneixements vertebrals de Biologia necessaris per a cursar les assignatures de l’àrea de Psicobiologia del Grau en Psicologia i a fomentar el seu aprenentatge mitjançant els recursos proporcionats durant el curs.

Metodologia:

Es realitzaran exposicions magistrals dels continguts que conformen el temari del curs amb el suport de diferents recursos multimèdia (vídeos, animacions, etc.).


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
suportestudiant@barcelona.uned.es