Select Page

Fonaments de biologia per a psicòlegs

 
El curs és una introducció als fonaments de Biologia que seran necessaris perquè un estudiant del grau de Psicologia pugui realitzar un seguiment correcte de les assignatures de l’àrea de Psicobiologia. Al llarg del curs s’explicarà la teoria cel·lular i la teoria de l’evolució per selecció natural amb l’objectiu principal que l’estudiant entengui que tots els organismes estan conformats per cèl·lules i entengui que totes les espècies estan relacionades per ancestres comuns i han canviat al llarg del temps en resposta a la selecció natural. Així mateix es descriuran l’estructura i funció de les principals biomolècules en el context de l’origen molecular i l’evolució de la vida. Finalment, s’explicarà els aspectes vertebrals de l’estructura i la funció cel·lular, que després seran de gran utilitat a l’estudiant per a entendre l’organització i la funció de les neurones.
Programa
Dissabte 16 de novembre

10:00 a 13:00 hores

TEMA 1. La Biologia i l’arbre de la vida.
1. Teoria Cel·lular.
2. Teoria de l’evolució per selecció natural.
3. L’arbre de la vida.

TEMA 2. L’origen molecular i l’evolució de la vida.
1. Àtoms, ions i molècules.
2. Aigua i carboni: la base química de la vida.
3. Estructura i funció de les proteïnes.
4. Àcids nucleics.
5. Carbohidrats.
6. Lípids.

TEMA 3. Estructura i funció cel·lular.
1. Interior de la cèl·lula.
2. La membrana plasmàtica.
3. Transport cel·lular.
4. Cicle cel·lular.
5. Interaccionis cèl·lula-cèl·lula.

Hores lectives:

3 hores

Data:

dissabte 16 de novembre

Horari:

10:00-13:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

9€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Diego Redolar. Professor-tutor de la Facultat de Psicologia del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants de primers cursos de Psicologia.

Objetius:

L’objectiu del curs és proporcionar una introducció als coneixements vertebrals de Biologia necessaris per a cursar les assignatures de l’àrea de Psicobiologia del Grau en Psicologia i a fomentar el seu aprenentatge mitjançant els recursos proporcionats durant el curs.

Metodologia:

Es realitzaran exposicions magistrals dels continguts que conformen el temari del curs amb el suport de diferents recursos multimèdia (vídeos, animacions, etc.). Així mateix, es proporcionarà a l’estudiant bibliografia específica per a aprofundir en el contingut del curs.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es