Select Page

13/4/2019_Formulació en química orgànica

Per superar amb èxit l’assignatura de Principals Compostos Químics és necessari tenir una base sòlida en formulació en Química Orgànica, per aquesta raó s’ha organitzat una sessió teòric-pràctica.
L’assoliment d’aquests coneixements també et serviran per a altres assignatures d’aquest grau.

Programa

Dissabte, 13 d’abril

09:00: Tema introductori: repàs de conceptes bàsics d’orgànica
10:15: Tema 1. Hidrocarburs I: Alcans. Alquens. Diens i poliens
11:30: Tema 2. Hidrocarburs II. Alquins, Cicloalcans. Hidrocarburs aromàtics
12:45: Tema 3. Alcohols

 

Data:

13 d’abril de 2019

Horari:

de 9:00 a 14:00 hores

Lloc:

UNED Barcelona

Avda. Rio de Janeiro, 56-58

08016 – Barcelona

Inscripció:

Gratuït, però la inscripció és obligatòria:

Nombre mínim d’inscripcions: 20

Ponent:

Cristina Tudanca Beltran. Professora-tutora UNED Barcelona

Adreçat a:

Estudiants de l’assignatura “Principals Compostos Químics” de 1r curs del Grau en Química.

Metodologia:

Sessió teòrica-pràctica
– Cada tema tindrà uns 30′ de conceptes teòrics bàsics i 45′ per a l’aplicació pràctica dels conceptes tractats a través del treball amb grups.
– En la part pràctica, es muntaran estacions, grups diferents de treball cooperatiu per resoldre preguntes tipus test i tipus de desenvolupament de cada tema.

Hores lectives :

5h

Més informació:

UNED Barcelona

Av. Rio de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

93 396 80 59