Select Page

Formulació en Química Orgànica

 

Per superar amb èxit l’assignatura de Principals Compostos Químics és necessari tenir una base sòlida en formulació en Química Orgànica, per aquesta raó s’ha organitzat una sessió teòrica i pràctica.

L’assoliment d’aquests coneixements també et serviran per a altres assignatures d’aquest grau.

Programa
Dissabte 18 d’abril

09:00 a 14:00 hores

09:00-10:15 h. Tema introductori: repàs de conceptes bàsics d’orgànica

10:15-11:30 h. Tema 1. Hidrocarburs I: Alcans. Alquens. Diens i poliens

11:30-12:45 h. Tema 2. Hidrocarburs II. Alquins, Cicloalcans. Hidrocarburs aromàtics

12:45-14:00 h. Tema 3. Alcohols

ACTIVITAT ANUL·LADA
Anirem informant puntualment de les circumstàncies que puguin modificar aquesta situació

Hores lectives:

5 hores

Data:

dissabte 18 d’abril

Horari:

09:00-14:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

15€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Cristina Tudanca. Professora-tutora de la Facultat de Ciències del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Principalment a estudiants de l’assignatura “Principals Compostos Químics” de 1r curs del Grau en Química. També aquells estudiants de Química que vulguin tenir una base sòlida en formulació en Química Orgànica.

Objectius:

Reforçar els coneixements bàsics us permetrà avançar en l’assignatura i enfrontar-vos als exàmens.

Metodologia:

  • Cada tema tindrà uns 30′ de conceptes teòrics bàsics i 45′ per a l’aplicació pràctica dels conceptes tractats a través del treball amb grups.
  • En la part pràctica, es muntaran estacions, grups diferents de treball cooperatiu per resoldre preguntes tipus test i tipus de desenvolupament de cada tema.

 

 


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Formulación en Química Orgánica

 

Para superar con éxito la asignatura de Principales Compuestos Químicos es necesario tener una base sólida en formulación en Química Orgánica, por esta razón se ha organizado una sesión teórica y práctica.

El logro de estos conocimientos también te servirán para otras asignaturas de este grado.

Programa
Sábado 18 de abril

09:00 a 14:00 horas

09:00-10:15 h. Tema introductorio: repaso de conceptos básicos de orgánica

10:15-11:30 h. Tema 1. Hidrocarburos I: Alcanos. Alquenos. Dienos y polienos

11:30-12:45 h. Tema 2. Hidrocarburos II. Alquinos, Cicloalcanos. Hidrocarburos aromáticos

12:45-14:00 h. Tema 3. Alcoholes

 

ACTIVIDAD ANULADA
Iremos informando puntualmente de las circunstancias que puedan modificar esta situación.

Horas lectivas:

5 horas

Fecha:

sábado 18 de abril

Horario:

09:00-14:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

15€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponente:

Cristina Tudanca. Professora-tutora de la Facultat de Ciències del C.A. UNED Província de Barcelona

Dirigido a:

Principalmente a estudiantes de la asignatura “Principales Compuestos Químicos” de 1.º del Grado en Química. También aquellos estudiantes de Química que quieran tener una base sólida en formulación en Química Orgánica.

Objectivos:

Reforzar los conocimientos básicos os permitirá avanzar en la asignatura y enfrentaros a los exámenes.

Metodología:

  • Cada tema tendrá unos 30′ de conceptos teóricos básicos y 45′ para la aplicación práctica de los conceptos tratados a través del trabajo con grupos.
  • En la parte práctica, se montarán estaciones, grupos diferentes de trabajo cooperativo para resolver preguntes tipo maceta y tipo de desarrollo de cada tema

Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es