Select Page

Història de les religions i futur de l’espiritualitat

Les Religions són de les primeres manifestacions que la humanitat construeix des dels inicis de l’època Antiga. Fins i tot en la Prehistòria els primers interrogants que podríem denominar filosòfics que els éssers humans comencen a fer-se, donen lloc a les religions com a resposta de la humanitat al sentit de la seva existència, el seu origen i el seu horitzó, sobretot arran de les defuncions d’éssers estimats i davant l’interrogant de la mort.

Al llarg de la Història, les Religions es van desenvolupant, diversificant, i donen respostes en cada civilització a les inquietuds espirituals i de transcendència. Les seves expressions són diferents, els seus llibres sagrats i la seva organització interna també, fins i tot els ritus i cultes, i també les visions sobre el món, la humanitat, Déu, l’energia, l’univers, el més enllà i l’altra vida, etc.

PROGRAMA

1. Introducció a les religions, la cultura religiosa, les espiritualitats i les tradicions de saviesa, i la diversitat i diàleg interreligiós
2. Les primeres experiències religioses de la humanitat i les religions ancestrals
3. Hinduisme 1, la religió de l’ordre etern: història, fundador i característiques
4. Hinduisme 2: doctrina, culte i ritu, mística i transcendència
5. Budisme 1, la religió del buit: història, fundador i característiques
6. Budisme 2: doctrina, culte i ritu, mística i transcendència
7. Taoisme 1, la religió de l’harmonia: història, fundador i característiques
8. Taoisme 2: doctrina, culte i ritu, mística i transcendència
9. Confucianisme 1, la religió de l’ésser: història, fundador i característiques
10. Confucianisme 2: doctrina, culte i ritu, mística i transcendència
11. Judaisme 1, la religió de la paraula: història, fundador i característiques
12. Judaisme 2: doctrina, culte i ritu, mística i transcendència
13. Cristianisme 1, la religió de l’encarnació: història, fundador i característiques
14. Cristianisme 2: doctrina, culte i ritu, mística i transcendència
15. Islam 1, la religió del llibre: història, fundador i característiques
16. Islam 2: doctrina, culte i ritu, mística i transcendència
17. Baha’i 1, la religió de la pau: història, fundador i característiques
18. Baha’i 2: doctrina, culte i ritu, mística i transcendència
19. Agnosticisme, ateisme i altres religiositats
20. El futur de les religions i l’espiritualitat laica

Bibliografia

BLÁZQUEZ, J.M., MARTÍNEZ-PINNA, J., MONTERO, S., Historia de las Religiones Antiguas: Oriente, Grecia y Roma, Cátedra, Madrid, 2011.
DÍAZ, Carlos, Manual de Historia de las Religiones, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2004.
DÍEZ DE VELASCO, Francisco, Breve historia de las religiones, Alianza Editorial, Barcelona, 2002.
ELÍADE, M., Historia de las creencias y las ideas religiosas I. De la Edad de Piedra a los Misterios de Eleusis. Paidós, Barcelona, 1999.
FILORAMO, G., MASSENZIO, M., RAVERI, M., SCARPI, P., Historia de les Religiones, Crítica, Barcelona, 2000.
MORALES DE CASTRO, JORGE, Historia de las religiones. La gran proyección del ser humano, Editorial Libsa, Madrid, 2018.
SMITH, HUSTON, Las religiones del mundo, Kairós, Barcelona, 2017.

Hores lectives

30 hores

Dia i hores:

Divendres de 9:00 a 11:00 hores

Calendari:

Febrer: 16 i 23
Març: 1, 8, 15 i 22
Abril: 5, 12, 19 i 26
Maig: 3, 10, 17 i 31
Juny: 14

Lloc:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

Idioma:

Català

Ponent:

Xavier Garí: Professor tutor de la UNED Sènior

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Tornar a oferta Sènior

Per a més informació al centre:

UNED Barcelona
Avinguda Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona
senior@barcelona.uned.es