Select Page

Intel·lectuals, heretges i rebels en l’Edat mitjana

Aquest curs vol contribuir a la divulgació del coneixement i els temes de debat universitari actual sobre l’edat mitjana. Estudiarem la relació entre les ideologies, estructures i instruments del poder, amb el pensament crític i els comportaments subversius o marginals al llarg de tot el període medieval.

Mitjançant documents i personatge de l’època farem un recorregut per uns quants períodes i temes en els quals la recerca antiga i recent ha fet aportacions que ens permeten acostar-nos a una comprensió de les gents que van viure a Europa entre els segles V i XV. Acompanyarem la lectura de textos i l’exposició oral del seu context amb l’anàlisi d’imatges i objectes artístics, amb algunes consideracions sobre la imatge de l’edat mitjana, la manera en què solem trobar reflectits els diferents temes en els canals de divulgació històrica més generals (cine, literatura, novel·la gràfica…) i amb una exploració de les possibilitats que ofereixen les xarxes virtuals per continuar enriquint-nos.

PROGRAMA

1. Isidoro de Sevilla i Julián de Toledo. El paper del clergat en el regne visigòtic.
2. L’Església mossàrab, contra l’Imperi i contra Roma. El adopcionisme de Elipando de Toledo i Félix d’Urgell.
3. Els màrtirs mossàrabs. La resistència mossàrab contra l’Islam a la Còrdova dels Omeies.
4. Mir Geribert, príncep d’Olèrdola. La revolta feudal contra el comte de Barcelona.
5. Cluny, el Cister i el triomf del monacat occidental.
6. El mil·lenarisme cristià en el desenvolupament de les Croades.
7. Càtars i dominics al Llenguadoc. Heretgia i canvi social.
8. Pedro Valdo i Francesc d’Assís. Pobresa evangèlica i església catòlica.
9. Aristotèlics i averroistes en l’origen de la universitat cristiana occidental.
10. Penitents i Germans del Lliure Esperit en la Baixa Edat mitjana.
11. Jacquerie, la gran regirada pagesa.
12. Els Ciompi, la revolució urbana a Florència.
13. Catalina de Siena, la dona que es va imposar en temps de crisi.
14. Savonarola, el monjo que va terroritzar als poderosos.

Bibliografia

• Batlle, C. – Vinyoles, T. Mirada a la Barcelona medieval des de les finestres gòtiques. Rafael Dalmau, 2002.
• Bisson, T. N. La crisis del siglo XII. El poder, la nobleza y los orígenes de la gobernación europea. Crítica, 2010.
• Cohn, N. En pos del milenio. Revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media. Pepitas de calabaza, 2014.
• Collins, R. La España Visigoda. Crítica, 2005.
• Duby, G. – Perrot, M. Historia de las mujeres. La edad media. Taurus, 1992.
• Focillon, H. El año mil. Altaya, 1997.
• Fossier, R. Gente de la edad media. Taurus, 2007.
• Garín, E. La revolución cultural del Renacimiento. Crítica, 1984.
• Glick, Th. F. Cristianos y musulmanes en la España medieval. Alianza Universidad, 1991.
• Huizinga, J. El otoño de la edad media. Revista de Occidente, 1930
• Le Goff. Los intelectuales en la edad media. Gedisa, 2001.
• Mollat, M. Pobres, humildes y miserables en la edad media. FCE, 1998.
• Paterson, L.M. El mundo de los trovadores. Península, 1997.
• Rabade, M.P. Las universidades en la edad media. Arco, 1996.
• Sabaté, F. La feudalización de la sociedad catalana. EUG, 2007.
• Tyerman, C. Las guerras de Dios. Una nueva historia de las cruzadas. Crítica, 2007.

Hores lectives

30 hores

Dia i hores:

Divendres d’11:30 a 13:30 hores

Calendari:

Febrer: 16 i 23
Març: 1, 8, 15 i 22
Abril: 5, 12, 19 i 26
Maig: 3, 10, 17 i 31
Juny: 14

Lloc:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

Idioma:

Castellà

Ponent:

Ismael Almazán: Professor tutor de la UNED Sènior

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Tornar a oferta Sènior

Per a més informació al centre:

UNED Barcelona
Avinguda Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona
senior@barcelona.uned.es