Select Page

Jornades d’Acollida per a nous alumnes de Grau

Sessions obertes a tots els estudiants que inicien els seus estudis a la UNED.
Orientacions sobre la metodologia d’estudi, els recursos disponibles i els serveis del Centre: exàmens, tutories, cursos virtuals, biblioteca,… 

Programa

Jornades dirigides als nous estudiants de GRAU:

  • Campus UNED (consultar el calendari d’exàmens, notes, demanar un certificat, activació i consulta del Correu UNED…)
  • Plataforma Alf: curs virtual (guia d’estudi, entrega de proves d’avaluació, consulta de fòrums,…)
  • Tutories presencials (horari de tutories, consulta d’incidències…)
  • Tutories AVIP (oferta del servei, com accedir…)

Centre de Barcelona

dissabte 7 de març a les 11h

Centre de Sant Boi

dijous 5 de març a les 19h

 

Jornadas de Acogida  para nuevos alumnos de Grado

Sesiones abiertas a todos los estudiantes que inician sus estudios a la UNED.
Orientaciones sobre la metodología de estudio, los recursos disponibles y los servicios del Centro: exámenes, tutorías, cursos virtuales, biblioteca,…

Programa

Jornadas dirigidas a los nuevos estudiantes de GRADO:

  • Campus UNED (consultar el calendario de exámenes, notas, solicitar un certificado, activación y consulta del Correo UNED…)
  • Plataforma Alf: curso virtual (guía de estudio, entrega de pruebas de evaluación, consulta de foros,…)
  • Tutorías presenciales (horario de tutorías, consulta de incidencias…)
  • Tutorías AVIP (oferta del servicio, cómo acceder…)

Centro de Barcelona

sábado 7 de marzo a las 11h

Centro de Sant Boi

jueves 5 de marzo a las 19h