Select Page

La saviesa del món. Concepció del kosmos i la natura en la filosofia antiga

Se sol prendre la predicció de l’eclipsi solar formulada per Tales de Milet l’any 585 aC com el fet que marca el naixement de la filosofia en el món occidental. A primer vista pot sorprendre que una predicció astronòmica doni el tret de sortida de la filosofia. El naixement de la filosofia ve certament impulsat per una sèrie de descobertes i coneixements tècnics, astronòmics i matemàtics, com el de Tales, que tenen origen en civilitzacions com les de Mesopotàmia i Egipte, però que assoliran la màxima expressió a Grècia com un cert discurs, racional, que es presenta com a alternativa a la tradicional narració mítica que resulta ja insatisfactòria a l’hora d’explicar els fenòmens del món.

Els primers filòsofs consideren que el món físic és racionalment intel·ligible. No hi ha lloc per a l’arbitrarietat del mite, per a la imprevisió, per al caprici de les divinitats: cal trobar la relació necessària d’uns fets amb els altres. A l’origen del pensament occidental hi ha la voluntat d’aconseguir la clau de comprensió de la realitat. Aquest intent de captar la racionalitat del món, porta els primers savis i filòsofs a les qüestions fonamentals o últimes que sorgeixen de l’observació de l’experiència sensible: allò que ens apareix als sentits és allò que realment és?, s’amaga darrera d’aquest mon canviant i inestable quelcom de permanent que expliqui el seu funcionament?, d’on prové?, de què està fet? i què ordena tot el que veiem?…

Aquestes i altres preguntes sobre la natura i el món físic són les que el pensament dels primers filòsofs grecs ens inviten a considerar i que tractarem de resseguir en el transcurs del present curs.

PROGRAMA
  1. Kósmos. Els primers usos de “kósmos” a la literatura grega. El món com a kósmos

 

  1. Principi (Milesis). Els orígens de la filosofia. A la recerca del principi de totes les coses. Tales: tot és aigua i neix de l’aigua

 

  1. Guerra (Anaximandre i Heràclit). El problema de l’aigua com a principi. Del principi a allò que s’esdevé: l’indeterminat i la tensió entre contraris. Moviment, d’una guerra governada per la raó

 

  1. Unitat (Pitàgoras i Parmènides). Només la unitat es deixa comptar i es pot aprendre. Nombre i ordre. La via de l’opinió i la via de la veritat. Només és l’ésser i només l’ésser es pot pensar

 

  1. Combinació (Leucip i Demòcrit). L’ésser i el no ésser: els indivisibles i el buit. Moviment, contacte i lligam dels indivisibles, causes de la generació i la corrupció

 

  1. Mesura (Protàgoras). El mecanisme de la percepció. Del que és per naturalesa al que és per convenció. L’home mesura, el relativisme i l’art de l’aparença

 

  1. Idea (Sòcrates i Plató). La pregunta per la definició. Les idees com a ésser dels particulars. El món de les idees (intel·ligible) i el món de les coses (sensible). El món de les coses: en participació i a imitació de les idees

 

       8. Forma (Aristòtil) Plató o les idees com a entitats separades de la realitat sensible. Ser per naturalesa I: tenir en si mateix el principi del moviment i el repòs. Ser per naturalesa II: més per forma que per matèria

Bibliografia

Les següents obres clàssiques compten amb ombroses traduccions i edicions. Els alumnes poden fer ús d’elles en qualsevol llengua i edició.

VVAA (2011) De Tales a Demòcrit. El pensament presocràtic. Fragments i testimonis. Edició, introducció i traducció de Joan Ferrer Gràcia. Girona: Edicions de la ela geminada.

PLATÓ, Diàlegs

ARISTÒTIL, Física

ARISTÒTIL, Metafísica

ARISTÒTIL, De la generació i la corrupció

DIÒGENES LAERCI, Vides i sentències dels filòsofs

Bibliografia secundària

BRÉHIER, E. Història de la Filosofia. Bellaterra: Tecnos / Servei de Publicacions UAB.

BURNET, J. (2000) L’aurora de la filosofia grega. Barcelona: Edicions d’Enoanda.

BURNET, J. (2013) La filosofia grega: de Tales a Plató. Barcelona: Societat Catalana de Filosofia – Institut d’Estudis Catalans.

VVAA (1987) Breu història de la filosofia. Les grans etapes del pensament filosòfic. Barcelona: Edicions Columna.

Hores lectives

30 hores

Dia i hores:

 Dimarts de 11:30 a 13:30 hores

Calendari:

Setembre: 13, 20, 27
Octubre: 4, 11, 18, 25
Novembre: 8, 15, 22, 29
Desembre: 13, 20
Gener: 10, 17

Lloc:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

Idioma:

Català

Ponent:

Àngel Pascual Martín: professor-tutor UNED Sènior Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Per a més informació al centre:

UNED Barcelona
Avinguda Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona
senior@barcelona.uned.es