Select Page

Proves d’accés a la universitat

Seguint instruccions dels Ministeris corresponents la UNED ha fixat que les Proves d’Accés a la Universitat per a Majors de 25-45 anys es realitzaran del 2 al 7 de setembre.

Les Proves d’Accés a la Universitat per a Majors de 25-45 anys vénen regulades, programades i dissenyades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. Seguint les seves directrius la UNED, dins de les dates proposades pel Ministeri, ha fixat la realització de les proves del 2 al 7 de setembre. Aquesta convocatòria el calendari d’exàmens de majors de 45 anys és diferent al de majors de 25 anys.

Per estricta exigència ministerial la realització de les proves serà presencial. S’han implementat mesures d’adaptació de les proves amb l’objectiu de dotar als exàmens de la major optativitat per a l’estudiant: