Select Page
El centre en xifres

Matrícula

Els alumnes matriculats als nostres centres

2016-17

2017-18

2018-19

Matrícula per estudis

 

 

GRAU

CAD

CUID

MÀSTERS

1º2º CICLE

TOTAL

2018-19

6355 349 870 369 0 7568

2017-18

6203 324 532 388 6 7453

2016-17

6852 422 599 384 13 8140

Matrícula per estudis/gènere 2018/2019

 

 

 

TOTAL

PERCENTATGE

CURS ACCÉS

Homes 196 56.2%

 

Dones 153 43.8%

GRAU

Homes 3001 47.2%

 

Dones 3354 52.8%

MÁSTERS

Homes 200 54.2%

 

Dones 169 45.8%

CUID

Homes 219 41.7%

 

Dones 306 58.3%