Select Page
El centre en xifres

Matrícula

Els alumnes matriculats als nostres centres

2016-17

2017-18

2018-19

Matrícula per estudis

 

 

GRAU

CAD

CUID

MÀSTERS

1º2º CICLE

TOTAL

2018-19

6503 349 870 371 0 8093

2017-18

6166 324 529 388 6 7281

2016-17

6852 422 599 384 13 8140

Mitjana Matrícula per génere

%

Homes

%

Dones