Select Page
Serveis

Pràctiques de l’Escola d’Enginyers Industrials

 
Serveis

Pràctiques de l’Escola d’Enginyers Industrials

 

Inici » Serveis » Pràctiques » Pràctiques experimentals » Pràctiques de l’Escola d’Enginyers Industrials

Assignatures que tenen pràctiques presencials al centre dels graus en:

Enginyeria Elèctrica

Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica

Enginyeria de l’Energia

Enginyeria Mecànica

Enginyeria en Tecnologies Industrials

Micrograu en Fonaments d’enginyeria sostenible

A mesura que anem convocant les pràctiques enviarem un correu electrònic a tots els estudiants que estigueu matriculats.

Recorda que t’has d’inscriure a :   http://practicas.uned.es

PRIMER QUADRIMESTRE
Assignatures Hores de pràctiques 6801_Eng. Elèctrica 6802_En. Electrònica 6803_Eng. Mecànica 6804_E.Tecno.Indus. 6805_Engg. Energia
Micrograu en Fonaments d’enginyeria sostenible
Expressió gràfica 12 hores
Física I 12 hores si si
Fonaments químics de l’enginyeria 12 hores
SEGON QUADRIMESTRE
Assignatures Hores de pràctiques 6801_Eng. Elèctrica 6802_En. Electrònica 6803_Eng. Mecànica 6804_E.Tecno.Indus. 6805_Engg. Energia Micrograu en Fonaments d’enginyeria sostenible
Física II 12 hores
Fonaments d’informàtica 12 hores Si
Fonaments de ciència dels materials 4 hores —- —- ..
Mecànica
12 hores
Mecànica I 8 hores
Teoria de circuits 12 hores —-

Si= pràctiques obligatòries

La resta d’assignatures amb pràctiques es fan a l’Escola d’Enginyers Industrials de Madrid.