Select Page
Serveis

Pràctiques de l’Escola d’Enginyers Industrials

 
Serveis

Pràctiques de l’Escola d’Enginyers Industrials

 

Inici » Serveis » Pràctiques » Pràctiques experimentals » Pràctiques de l’Escola d’Enginyers Industrials

Assignatures que tenen pràctiques presencials al centre dels graus en:

  • Enginyeria Elèctrica
  • Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica
  • Enginyeria Mecànica
  • Enginyeria en Tecnologies Industrials

PROPOSTA CALENDARI PRÀCTIQUES LABORATORI 2019-2020

A mesura que anem convocant les pràctiques, habilitarem l’enllaç de cadascuna de les assignatures que es detallen a continuació, i enviarem un correu electrònic a tots els estudiants que estigueu matriculats.

Recorda que t’has d’inscriure a :   http://practicas.uned.es

Assignatures Hores de pràctiques 6801_Eng. Elèctrica 6802_En. Electrònica 6803_Eng. Mecànica 6804_E.Tecno.Indus.
Primer semestre
Expressió gràfica 12 hores
Física I 12 hores
Fonaments químics de l’enginyeria 12 hores
Segon semestre
Física II 12 hores
Fonaments d’informàtica 12 hores
Fonaments de ciència dels materials 4 hores ———- ——–
Mecànica 12 hores ——-
Teoria de circuits 12 hores ——-

Si= pràctiques obligatòries

La resta d’assignatures amb pràctiques es fan a l’Escola d’Enginyers Industrials de Madrid.

Consulta la informació de pràctiques