Select Page

Sesiones prácticas de Matemáticas

Resolució d’exercicis de diferents disciplines de Matemàtiques, útils per als diferents graus de Ciències i Enginyeries.

Consta de dos Tallers:

– Taller d’Integració

– Taller d’Equacions Diferencials

Pots matricular-te en un o en els dos tallers.

Programa TALLER D'INTEGRACIÓ
Divendres 12 d’abril

16:00 a 19:30 hores

– Repàs de diferents mètodes d’integració vists en cursos anteriors a la universitat, i algun exercici sobre mètodes més avançats.

Programa TALLER D'EQUACIONS DIFERENCIALS
Divendres 2 d’abril

16:00 a 19:30 hores

– Equacions diferencials de primer ordre
– Equacions diferencials lineals d’ordre dos.

Idioma:

castellà

Hores lectives:

3 hores cada Taller

Data:

divendres 12 i 26 d’abril de 2024

Horari:

16:00-19:30h

Lloc:

UNED Barcelona
Av. Río de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona

Inscripció:

12€ cada taller

Devolució de l’import de la inscripció:
– S’efectuarà únicament si se sol·licita amb almenys 3 dies hàbils d’antelació al dia de començament de l’activitat, i sempre justificada per causes de malaltia o incompatibilitat laboral sobrevinguda, per al que l’alumne haurà de presentar la documentació que així ho acrediti.
– Una vegada començat el curs no es realitzaran devolucions.
– Es podrà anul·lar un curs sí concorren condicions excepcionals relacionades amb aspectes docents o d’infraestructura econòmica i material que impedeixin la seva correcta celebració. En tal cas, l’alumne tindrà un termini de 3 mesos des de la data de cancel·lació, per a sol·licitar la devolució de l’import de la matrícula.

Ponent:

Anna Samà i Sergi Riera. Professors-tutors de la Facultat de Ciències del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants dels Graus d’Enginyeria i Ciències.

Metodologia:

Resolució d’exercicis per part dels tutors, introduint la teoria necessària per a realitzar-los.
Format presencial i en línia en directe.

Titulació requerida:

– Taller d’Integració: Tenir coneixements de derivades i integrals a nivell de batxillerat.
– Taller d’Equacions Diferencials: Tenir coneixements de derivades i integrals.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
suportestudiant@barcelona.uned.es