Select Page
«Una vida no examinada no és digna de ser viscuda»  Introducció a la lectura de Plató

«Una vida no examinada no és digna de ser viscuda» Introducció a la lectura de Plató

Una vida no examinada no és digna de ser viscuda» Introducció a la lectura de Plató

 

L’any 1979, Alfred North Whitehead feia fortuna amb una afirmació que descrivia tota la tradició filosòfica europea com “una sèrie de notes a peu de pàgina a Plató”. Així, en l’obra Plató ja hi seria tot, i el que hauríem fet després hauria estat “simplement” desplegar-ho, elogiar-ho, discutir-ho, criticar-ho, dialogar-hi… Ara bé, què és el que diu Plató en la seva obra? Ho podem saber, realment? Tota explicació d’un filòsof és una certa traïció. Per això els clàssics s’han de llegir i qualsevol explicació és insuficient. Això és encara més cert quan ens enfrontem a autors que han escollit una forma d’escriptura propera a l’art literari. És el cas de Plató, que no escriu tractats, sinó diàlegs, peces dramàtiques, teatrals, on una sèrie de personatges actuen. Plató no apareix mai en els seus diàlegs. S’oculta rere l’acció dramàtica dels seus personatges i alhora es mostra a través d’ella. I per què ho fa, això, Plató? No fem spoilers. De moment, avancem només que, llegit així, Plató esdevé molt més interessant que els tòpics platònics. Més que no pas explicar aquests tòpics, doncs, mirarem de gaudir de la lectura. Descobrirem així el sentit de l’humor de Plató, però també el rerefons tràgic de la seva filosofia: el seu mestre Sòcrates fou condemnat a mort per la ciutat d’Atenes, sota els càrrecs de no respectar els déus de la ciutat i de corrompre el jovent. Amb aquesta sentència, Plató descobreix fins on pot arribar la problemàtica relació entre la filosofia i la ciutat o, en altres termes, entre l’autèntic desig de saviesa (philo-sophía) i la mera aparença de saviesa (doxo-sophía). El xoc provocat per aquesta experiència dugué Plató a elaborar un projecte extraordinari, amb dos elements singulars: els diàlegs i l’Akademia. D’aquest projecte venim. I, per això, llegir Plató avui, a banda de ser divertit, és també una manera de confrontar-se amb l’exigència socràtica d’una vida examinada i, com a tal, digna de ser viscuda.

PROGRAMA

1. La mort de Sòcrates i el mareig de Plató. La Carta VII

2. El dramatisme de l’escriptura platònica. L’exemple de l’Eutífron

3. Lectura del Menó: mètode socràtic i mesura platònica

4. La república o l’odissea de la filosofia a la ciutat

5. A la flama del vi: lectura del Convit

Bibliografía General

Obres de Plató

Les obres completes de Plató estan ben editades i traduïdes en català a la Fundació Bernat Metge i en castellà a l’Editorial Gredos. Poden trobar-se títols solts i reculls en altres edicions. En citem algunes de les més recents: PLATÓ, Fileb, Edicions de la ela geminada, 2019; PLATÓN, Gorgias, CSIC, 2000.

Obres sobre Plató

Les edicions esmentades en l’apartat anterior solen gaudir de bones introduccions. A banda d’això, la bibliografia sobre Plató és inabastable. Ens limitem a uns pocs títols, només en català i castellà, alguns dels quals són molt introductoris i altres d’un cert aprofundiment:

ALCOBERRO, Ramon. Qué sabes de… Platón, RBA, 2019

ANNAS, Julia. Introducció a Plató, Enoanda, 2019

BREDLOW, Luis Andrés. Platón esencial, El viejo topo, 2017

BURNET, John. La filosofia grega. De Tales a Plató, Universitat de Barcelona, 2013

LURI, Gregorio. ¿Matar a Sócrates?, Ariel, 2015

SALES, Jordi. Estudis sobre l’ensenyament platònic I, Anthropos, 1992

STRAUSS, Leo. El problema de Sòcrates, Barcelonesa d’Edicions – Pòrtic, 2006

SZLEZÁK, Thomas A. Leer a Platón, Alianza, 1991

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Dimecres de 11:30 a 13:00 hores

Setembre: 23 i 30 Octubre: 7, 14, 21 i 28 

ATENCIÓ

La modalitat presencial o virtual de les classes dependrà de les disposicions derivades de l’evolució del Covid 19

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Jordi Casasampera: Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

MirArt.  Obres mestres de la pintura. Del Romànic al Barroc

MirArt. Obres mestres de la pintura. Del Romànic al Barroc

MirArt. Obres mestres de la pintura. Del Romànic al Barroc​

L’objectiu d’aquest curs és oferir una visió global de la història de l’art a partir de l’anàlisi i comentari d’una sèrie d’obres pictòriques molt conegudes. No es tracta de desenvolupar una història de l’art exhaustiva, sinó de fer un recorregut visual per la història de l’art des del romànic fins al barroc. Aquest recorregut permetrà adquirir uns quants coneixement bàsics de l’art occidental.

La tria d’obres ha estat realitzada a partir de dos criteris: per una banda el grau de fama de la peça, fet que, pensem, pot fer més atractiva la seva explicació, i, per una altra, una distribució cronològica que ens permet tractar temes dels estils i moviments més importants que s’han donat dels de segle XII fins al XVII.

Veurem com la història de l’art es relaciona amb altres aspectes de la vida humana, com els econòmics, socials i culturals en general.

PROGRAMA

1. Alguns aspectes generals de la Història de l’art. Cronologies generals. Metodologia de comentari d’obres artístiques. Justificació del curs.

El Pantocràtor de Taüll. Els frescos romànics. Visió del conjunt i comentari iconogràfic. Historiografia de la peça: trasllat i exposició.

2. La Capella Scrovegni de Giotto. La pintura mural del trecento italià. Iconografia religiosa (mariana i cristològica).

3. El Jardí de les Delícies d’El Bosch. Característiques generals del gòtic flamenc. Contextualització d’El Bosch dins els primitius flamencs. Anàlisi de l’obra: iconografia, influències, l’autor, …

4. La Gioconda de Leonardo. Característiques generals del renaixement. El cinquecento i la Roma papal. Anàlisi de l’obra: iconografia, influències, l’autor, historiografia de la peça, com s’ha convertit en una icona.

5. La Ronda de nit de Rembrandt. Pintura barroca europea i holandesa. Anàlisi de l’obra, descripció iconogràfica, historiografia de la peça, Rembrandt en el seu temps.

6. Las Meninas de Velázquez. Pintura barroca espanyola. Anàlisi de l’obra: l’autor, descripció iconogràfica, historiografia de la peça, altres Meninas, …

Bibliografia General

Diccionaris
BORRAS, G.M., y FATAS, G. Diccionario de términos de Arte y elementos de arqueología, heráldica y numismàtica. Madrid, Alianza, 1988.

Col·leccions
Ars Hispaniae. Madrid, Plus Ultra.
El Universo de las formes. Madrid, Aguilar.
Summa Artis. Madrid, Espasa Calpe.

Manuals
GOMBRICH, E.H. Historia del Arte. Madrid, Alianza, 1979.

HONOUR, H. FLEMING, J. Historia mundial del arte. Akal, 2004.

RAMÍREZ, J.A. (dir). Historia del arte , 4 vols. Madrid, Alianza, 1996.

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Grup 1:

Dijous d’11:30 a 13:00 hores

Setembre: 17 Octubre:  1, 8, 15, 22 i 29 de 2020

Grup 2:

Divendres d’11:30 a 13:00 hores

Setembre: 18 Octubre: 2, 9, 16, 23 i 30 de 2020

ATENCIÓ

La modalitat presencial o virtual de les classes dependrà de les disposicions derivades de l’evolució del Covid 19

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Anabel López. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Grup 1:

Grup 2:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

MirArt.  Obres mestres de la pintura. Del Neoclassicisme al Pop Art

MirArt. Obres mestres de la pintura. Del Neoclassicisme al Pop Art

MirArt. Obres mestres de la pintura. Del Neoclassicisme al Pop Art​

L’objectiu d’aquest curs és oferir una visió global de la història de l’art a partir de l’anàlisi i comentari d’una sèrie d’obres pictòriques molt conegudes. No es tracta de desenvolupar una història de l’art exhaustiva, sinó de fer un recorregut visual per la història de l’art des del neoclassicisme fins a l’art d’avantguarda. Aquest recorregut permetrà adquirir uns quants coneixement bàsics de l’art occidental.

La tria d’obres ha estat realitzada a partir de dos criteris: per una banda el grau de fama de la peça, fet que, pensem, pot fer més atractiva la seva explicació, i, per una altra, una distribució cronològica on es tractaran temes dels estils i moviments més importants que s’han donat dels de segle XVII fins al XX.

Veurem com la història de l’art es relaciona amb altres aspectes de la vida humana, com els econòmics, socials i culturals en general.

PROGRAMA

1. Alguns aspectes generals de la Història de l’art. Cronologies generals. Metodologia de comentari d’obres artístiques. Justificació del curs.

El jurament dels Horacis i La mort de Marat de Jacques-Louis David. Pintura neoclàssica. Anàlisi de les obres: classicisme i revolució. Els nous màrtirs.

2. Las Majas de Goya. Goya, un artista inclassificable. Contextualització. Pintura neoclàssica i romàntica. Anàlisi de l’obra: descripció, influències, obres posteriors.

3. Le déjeuner sur l’herbe d’Éduard Manet. L’impressionisme. L’art a París. Nous enfocaments fotogràfics i temàtics.

4. El Guernica de Picasso. Les primeres avantguardes: cubisme i surrealisme. Picasso, l’artista del segle XX. Anàlisi d’una obra–símbol.

5. El crit de Munch. Les primeres avantguardes: expressionisme alemany. Anàlisi d’una obra expressió d’un angoixa vital: color, composició, les subhastes, influències, Edvard Munch.

6. Llaunes de sopa Campbell’s de Warhol. Les primeres avantguardes nord-americanes. Pop Art. Noves tècniques.

Bibliografia General

Diccionaris
BORRAS, G.M., y FATAS, G.
Diccionario de términos de Arte y elementos de arqueología, heráldica y numismàtica. Madrid, Alianza, 1988.

Col·leccions
Ars Hispaniae. Madrid, Plus Ultra.
El Universo de las formes. Madrid, Aguilar.
Summa Artis. Madrid, Espasa Calpe.

Manuals
GOMBRICH, E.H. Historia del Arte. Madrid, Alianza, 1979.

HONOUR, H. FLEMING, J. Historia mundial del arte. Akal, 2004.

RAMÍREZ, J.A. (dir). Historia del arte , 4 vols. Madrid, Alianza, 1996.

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Dijous de 11:30 a 13:00 hores

Novembre: 12,19 i 26 Desembre: 3, 10 i 17

Atenció:

La modalitat presencial o virtual de les classes dependrà de les disposicions derivades de l’evolució del Covid 19

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Anabel López. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Metrópolis i la tecnificació de les ciutats

Metròpolis i la tecnificació de les ciutats

El proper divendres 28 de juny  a les 17: 30 hores presentarem el programa UNED Sènior de Sant Boi de Llobrega del curs 2019-2020. Aquesta activitat anirà a càrrec del coordinador Humbert Ruiz amb el Cine-forum : Metròpolis i la tecnificació de les ciutats.

Lloc:

UNED Sant Boi de Llobregat

Edifici l’Olivera

Plaça Montserrat Roig, 1, 1ª planta

08830 – Sant Boi de Llobregat

Entrada lliure

 

Divendres 10 de maig a les 17h

Receptes per al desastre, o la lògica del capitalisme verd. 

El febrer passat, Ramón del Castillo ens va prometre en l’acte de “La corrosión de la ciudad”, que tornaria al centre quan hagués publicat el seu nou llibre. S’ha publicat El jardín de los delirios. Las ilusiones del naturalismo (Turner, 2019) i l’autor compleix.

Mantenim el duo Ramón del Castillo i Miguel Doñate que prenent com a punt de partida algunes idees del llibre discutiran, primer, sobre urbanisme ecològic, foment d’espais verds públics, disseny paisatgístic i polítiques de renaturalizació i en una segona part, analitzaran amb enfocament històric, diferents formes de concebre la relació entre ecologia, vida social i acció política.

Ponents:

Ramón del Castillo, professor titular de la facultat de Filosofia de la UNED. Especialitzat en estudis culturals i corrents actuals de la filosofia

Miguel Doñate, antropòleg. Professor tutor a la UNED de Barcelona

 

Lloc :

UNED Barcelona

Activitat Oberta

 

Dia:

10 de maig de 2019

 

Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

 

 

Dijous que 9 de maig, a les 19h, Ramón del Castillo estarà presentant el seu llibre “El jardín de los delirios” a la Llibreria Documenta