Select Page
Proves d’accés a la universitat

Proves d’accés a la universitat

Proves d’accés a la universitat

Seguint instruccions dels Ministeris corresponents la UNED ha fixat que les Proves d’Accés a la Universitat per a Majors de 25-45 anys es realitzaran del 9 a l’11 de juliol.

Les Proves d’Accés a la Universitat per a Majors de 25-45 anys vénen regulades, programades i dissenyades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. Seguint les seves directrius la UNED, dins de les dates proposades pel Ministeri, ha fixat la realització de les proves del 9 a l’11 de juliol. Els dies 9 i 10 de juliol es duran a terme les proves de les matèries específiques, i l’11 de juliol es desenvoluparan les proves de les matèries generals, així com les proves de reserva. El calendari concret ja està publicat al web d’accés per a majors de 25-45 anys.

Per estricta exigència ministerial la realització de les proves serà presencial. S’han implementat mesures d’adaptació de les proves amb l’objectiu de dotar als exàmens de la major optativitat per a l’estudiant: