Select Page
Un viatge inesperat a través de les matemàtiques

Un viatge inesperat a través de les matemàtiques

Un viatge inesperat a través de les matemàtiques

Les Matemàtiques són una de les aventures més apassionants de la vida, que et permeten entendre tot allò que passa al mon de la manera més elegant i alhora més simple possible. Son una manera de pensar i d’expressar una idea. Rere dels estereotips que les defineixen com a irreals, difícils o abstractes, ens adonem que son el vincle que relacionen el que sembla incomprensible amb la realitat quotidiana. Només cal descobrir la seva singularitat.

L’encant dels seus reptes ens porta a analitzar, interpretar i preveure el món que ens envolta.

El curs Un viatge inesperat a través de les Matemàtiques pretén descobrir la vessant més sorprenent de les matemàtiques i observar la seva bellesa quotidiana.

I si et deixes sorprendre donant una oportunitat a les Matemàtiques!!!!

OBJECTIUS:

– Donar una visió transversal de com les matemàtiques estan al nostre voltant.

– Veure les matemàtiques amb un context molt més lúdic i entretingut.

– Modelitzar matemàticament situacions reals.

– Potenciar la conversa matemàtica entre el grup, creant debats sobre els diferents temes plantejats per enriquir i compartir els coneixements.

PROGRAMA

SESSIÓ 1: (2 hores) Introducció

Introducció a l’assignatura. Presentació de conceptes matemàtics que ens ajudaran a entendre millor els continguts que s’utilitzaran durant el curs.

SESSIÓ 2: (2 hores) La proporció àuria a la vida quotidiana

La natura és matemàtica. Les plantes, les galàxies, les obres d’art…

El nombre d’or ens permet mesurar el grau de la bellesa i equilibri de totes les coses que ens envolten.

SESSIÓ 3: (2 hores) La màgia del nombre “pi”

El nombre irracional referent fonamental del càlcul matemàtic del qual en coneixem més de 62 bilions de xifres decimals.

SESSIÓ 4: (2 hores) La Sagrada Família. Exponent arquitectònic matemàtic

Els quadrats màgics anomenats també “Sudokus Medievals” i les hipèrboles de l’arquitectura d’Antoni Gaudí.

SESSIÓ 5: (2 hores) Les multiplicacions dels egipcis

Quan només pots sumar i restar, has de trobar recursos per poder anar mes enllà amb els càlculs.

SESSIÓ 6: (2 hores) Quants milions de xifres binaries poden arribar a utilitzar els ordinadors?

Perquè els ordinadors no treballen amb el sistema decimal que utilitzem les persones?.

SESSIÓ 7: (2 hores) Ens podem imaginar que representa una hectàrea, per entendre millor les noticies diàries?

La importància de tenir una visió matemàtica de les coses i d’entendre la magnitud dels resultats reals.

SESSIÓ 8: (2 hores) Les sorpreses de les progressions geomètriques

Les progressions geomètriques son la base d’un dels fenòmens quotidians més important: la velocitat.

SESSIÓ 9: (2 hores) Com les matemàtiques, l’estadística, la combinatòria i la probabilitat ens ajuden a preveure el futur. 1a part

Quina és la probabilitat real de rebre el mateix regal d’aniversari repetit?

Quina és la probabilitat de que em toqui la loteria?

Quantes possibilitats tinc d’acabar entre els 3 primers corredors que pujaran al podi?

Com crear el model matemàtic que ens indica com evolucionarà un virus?

És el mateix atzar i aleatorietat?

Perquè les enquestes no sempre son vàlides?

SESSIÓ 10: (2 hores) Com les matemàtiques, l’estadística, la combinatòria i la probabilitat ens ajuden a preveure el futur. 2a part

Quina és la probabilitat real de rebre el mateix regal d’aniversari repetit?

Quina és la probabilitat de que em toqui la loteria?

Quantes possibilitats tinc d’acabar entre els 3 primers corredors que pujaran al podi?

Com crear el model matemàtic que ens indica com evolucionarà un virus?

És el mateix atzar i aleatorietat?

Perquè les enquestes no sempre son vàlides?

SESSIÓ 11: (2 hores) Per què el dia te 24 hores?

Els egipcis van ser els precursors de dissenyar el calendari tal com el coneixem actualment.

SESSIÓ 12: (2 hores) Les matemàtiques justifiquen la majoria de jocs de màgia?. 1a part

Quina és l’explicació i relació de la màgia amb les matemàtiques.

Com aprendre conceptes matemàtics a partir de diferents jocs de màgia (aritmètica, àlgebra, resolució de problemes, geometria…).

SESSIÓ 13: (2 hores) Les matemàtiques justifiquen la majoria de jocs de màgia? 2a part

Quina és l’explicació i relació de la màgia amb les matemàtiques.

Com aprendre conceptes matemàtics a partir de diferents jocs de màgia (aritmètica, àlgebra, resolució de problemes, geometria…).

SESSIÓ 14: (2 hores) La utilitat dels incòmodes nombres primers

Els nombres primers tenen un paper extremadament important dins la matemàtica moderna, sent objecte de la seguretat dels servidors d’internet.

SESSIÓ 15: (2 hores) La importància de l’error relatiu en les activitats quotidianes

L’impacte de l’error relatiu en la nostra economia domèstica.

BIBLIOGRAFIA i WEBGRAFIA

RAMIRO, Enric (2021): 100 Jocs Automàtics de Matemàgia. Per sorprendre i divertir-se. Cossetània Edicions.

GRIMA, Clara (2018): ¡Que las Matemáticas te acompañen!. Editorial Ariel.

ENZENSBERGER, Hans Magnus (2009): El diabló de los Números. Ediciones Siruela.

ALSINA, Claudi (2009): Vitaminas matemáticas. Editorial Ariel.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dilluns de 18:00 a 20:00 hores

Febrer: 13, 20 i 27 Març: 6, 13, 20 i 27  Abril: 17 i 24 Maig: 8, 15, 22 i 29 Juny: 5 i 12  de 2023

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Núria Planet. Professora-tutora  de la UNED Sènior de Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es

Història de la Música: Períodes, estils i genis

Història de la Música: Períodes, estils i genis

Història de la Música: Períodes, estils i genis

La incidència de la música en el món occidental és un actiu important dins la cultura de la nostra civilització. Cal ser conscients de què la música ha representat i representa dins l’art i la cultura, del pes específic que té. La música és una de les arts alhora més utilitzada (cal no oblidar la incidència que té la música popular en la nostra societat), però segons com també és molt desconeguda, si ens referim a la poca acceptació que pugui tenir la música culta en segons quins estrats de la societat. Segurament aquest desconeixement és degut a aquest doble vessant que té: per una banda un fort component artístic, creatiu, sensorial i per l’altre un component tècnic-científic, que, sovint, l’allunya de les oïdes avesades a les tonades més populars i lleugeres.
Per això, creiem que és necessari insistir en el coneixement de les obres que, per la seva importància tant artística com històrica, han condicionat el desenvolupament de la història musical de la nostra cultura. També creiem que és importat a l’hora d’assimilar la rellevància i grandesa d’aquestes, fer esment als fets que van portar a fer que aquestes obres es creessin. La biografia de l’autor i, en molts casos els fets extramusicals que van propiciar aquestes obres o bé els que se’n van derivar, són molt importants a l’hora d’entendre-les, valorar-les i apreciar-les. També és important la incidència que la música ha tingut cap a les altres arts; cinema, pintura, literatura…
Desvetllar interès per una obra o per un autor concret sovint no només depèn d’una simple audició. En molts casos, i sobretot en obres complexes, descobrir les seves estructures formals, els seus secrets, les seves curiositats, el seu context històric, les causes que li van donar lloc i les seves singularitats farà que l’interès creixi exponencialment, no només per a aquella obra, sinó també pel gruix de les obres d’aquell compositor o del seu període.
Creiem doncs que l’assignatura “Ventall de músiques” pot ajudar a prendre consciència d’unes virtuts, d’uns valors, d’uns fets i d’uns personatges que s’han esdevingut en la història de la nostra civilització i que han ajudat a vertebrar-la. 

Estructurarem la matèria en tres blocs, un per a cada mes. A part de la matèria més específica, és a dir, del tractament de les obres des de diferents punts de vista, també es farà una introducció històrica tant del context (el període, els corrents artístics) com del compositor o temàtica en si. També es tractaran els fets extra-musicals que estan relacionats amb l’obra i que d’alguna manera ajuden a entendre i comprendre més el perquè de la seva existència i de la seva creació.

També es farà una introducció sobre el tipus d’obra que es tractarà tenint en compte la seva essència quant a gènere musical.

D’altra banda s’extrauran les parts més representatives i/o més il·lustratives de les obres per a fer-ne anàlisis des de diferents perspectives: formal, instrumental, melòdic, harmònic, etc.

OBJECTIUS:

 • Valorar els elements distintius de la cultura occidental
 • Valorar els elements distintius de la música occidental
 • Conèixer els fets i personatges més importants relacionats amb la música de la cultura occidental
 • Adquirir un substrat cultural i musical que ens ajudi a entendre l’evolució dels diferents estils i èpoques dins la història de la música
 • Crear interès per tot allò proper que té un valor artístic i cultural, donant èmfasi als fets i personatges pròpiament musicals.
 • Valorar la música com a element com a mitjà de comunicació i expressió personal i interpersonal
 • Aprofundir en la història de la música
 • Respectar tot fet musical valorant les manifestacions musicals d’èpoques diferents de l’actual
 • Reconèixer i valorar fets extra musicals que s’esdevenen en el context del fet pròpiament musical que es treballarà
 • Crear debats sobre el nostre patrimoni musical
 • Identificar els fets més representatius del nostre entorn musical
 • Descobrir el jazz com a un univers sonor capaç de proporcionar sensacions auditives i intel·lectuals interessants, subtils i emotives.
 • Descobrir i valora la incidència que la música ha tingut i té cap a les altres arts, sobretot en el cinema, la literatura i la pintura.
PROGRAMA

BLOC 1 (15 de febrer a 15 de març)

– La música en el Barroc (sessions 1, 2, 3, 4 i 5):

   – Introducció i fitxa històrica.

   – Característiques artístiques i estètiques del barroc.

   – Característiques musicals del barroc.

   – La música vocal en el barroc. Profana i religiosa.

   – El naixement de l’òpera i l’oratori.

   – La música instrumental en el barroc. Instruments. El concert. El naixement de l’orquestra.

   – El barroc a Catalunya.

   – L’arxiu musical de Canet de Mar. Tomàs Milans.

   – La figura de l’artista durant e barroc.

   – Personalitats destacables (músics i artistes) en el barroc.

BLOC 2 (22 de març a 26 d’abril):

– Johan Sebastian Bach / Georg Friedrich Händel (sessions 6, 7, 8, 9 i 10)

Estudi de  les obres més destacables de Bach i Händel des d’un punt de vista estilístic, instrumental i formal, sense deixar d’esmentar les textures i fets extra musicals que influeixen en la creació i també els derivats d’elles sense deixar de banda les seves biografies.

– Audicions i visualitzacions d’aquest material.

BLOC 3 (3 a 31 de maig)

– Pianistes després de Bill Evans, continuació –  (sessions 11, 12, 13 i 14): Revisió i estudi dels pianistes de jazz amb més incidència i influència des dels anys 80 dels segle passat fins als nostres dies, donant preferència als europeus.

– Concert-master de finals de curs (sessió 15).

BIBLIOGRAFIA

– Historia de la música occidental. Donald J. Grout (Alianza Música)

– Diccionari de la música. Roland de Candé (Edicions 62)

– Curso de formas musicales. J. Zamacois (Labor)

– Música 4. Rosa Alemany (Ed. Teide)

– Ludwig van Beethoven. Juan van den Eynde (Ediciones Rueda)

– Ludwig van Beethoven. Xose Aniñoa (Daimon)

– Beethoven. Emil Ludwig (Anaya)

– Chopin. Ana Nuño, J.C. Moreno, Josep Pascual. (Deutsche Grammophon)

– Música y palabras. Rafael Esteve (Océano)

– Vida y música de Bill Evans. Petter Pettinger (Globalrythm)

– Historias curioses del jazz. Lawrence Lindt (Ma non troppo)

– Miles Davis y Kind of Blue. Ashley Fahn (Trayectos)

– Miles, la autobiografia. Miles Davis / Quincy Troupe (Alba)

– Enciclopèdia “Maestros del jazz” (Planeta Agostini)

– Jazz. La historia completa. Julia Rolf (Ma non troppo)

– Historia del jazz moderno. Frank Tirro (Ma non troppo)

– Jazz. Merwin Cooke (Ediciones Destino)

– Cien Bandas sonores en la historia del cine. Roberto Cueto (Nuer)

– Enciclopèdia “Cinema & Música” (Salvat)

– Atlas de la música (Alianza Atlas)

– Música. Magda Güell, Lys Vilà (Barcanova)

– El lenguaje de la armonia. Lluís Vergés (Boileau)

– Stravinski. André Lischké (Espasa-Calpe)

– Els palíndroms musicals. Jesús Lladó Parellada (Dinsic.cat)

– Chopin. André Lavagne. Espasa-Calpe,S.A.

– Si Beethoven pogués escoltar-me. Ramon Gener. ARA llibres.

– L’amor et farà immortal. Ramon Gener. ARA llibres.

– Como si tuviera alas. Las memorias perdidas. Chet Baker. Literatura Ramdon House.

– Los Beatles inédito. Hugh Fielder. H Kliczkowski-Onlybook, S.L.

– Lluís Llach. Poesia y cançons. Lluís Llach.

– Para entender la música. Manuel Valls.

– Eduard Toldrà, músic. Manuel Capdevila.

– Musicofília. Relatos de música y cerebro. Oliver Sacks.

– Como si tuviera alas. Chet Baker.

– Música. La historia visual definitiva.DK

– Música y cultura. Cristobal Halfter+3. Edelvives.

– Una historia de la música. Lucien Rebatet. Omega.

– Victoria. Josep Cercós, Josep Cabré. Espasa-Calpe.

 

Ponent:

Xavier Dotras. Professor-tutor  de la UNED Sènior de Canet de Mar

Idioma:

Català

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Febrer: 14, 21 i 28 Març: 7, 14, 21 i 28  Abril: 11, 18 i 25 Maig:  2, 9, 18, 23 i 30  de 2023

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Inscripció:

Descarrega i omple la fitxa d’inscripció i adjunta una fotocòpia del DNI. 
Aquesta fitxa s’ha de portar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Canet de Mar i fer el pagament.

Pagament:

Pots fer el pagament amb targeta de crèdit a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Canet de Mar o pots demanar a l’Oficina que et generin una carta de pagament per anar al Banc. 
En ambdues  modalitats cal que el resguard de pagament s’adjunti a la documentació que es lliuri al registre de l’Ajuntament de Canet de Mar.
 
Un cop feta la matrícula, si per qualsevol motiu es vol anular, s’haurà de comunicar mitjançant instància a l’Ajuntament de Canet de Mar abans de l’inici del curs, per tenir dret a la devolució del 50% de l’import.

 

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es

Lluís Domenech i Montaner. Art Total

Lluís Domenech i Montaner. Art Total

Lluís Domenech i Montaner. Art Total

L’Art Noveau, la Sezession, el Jugendstil, l’Style Liberty de França, Escòcia, Bèlgica, Alemanya i Àustria començava a tenir, durant el darrer terç del segle XIX, el seu paral·lelisme a Catalunya amb el Modernisme. I l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner és, sens dubte, un prototip d’aquells modernistes, d’aquells homes que, amb ànsies de viure els canvis, participaran, amb intensitat, durant aquelles darreres dècades, amb el desig de crear un estil propi català que recuperi la consciència nacional del país.

Domènech contribuirà a vertebrar el país des de tres camps ben diferents.

 1. Ho farà des de la política, amb el nacionalisme català. Domènech serà un dels pares dels primers quadres del catalanisme. Membre de la Lliga de Catalunya, President de les Bases de Manresa, president de la Unió Catalanista, membre de la Lliga Regionalista, Diputat catalanista a Madrid i fundador del CNR.
 2. Domènech ho farà també des de la cultura i l’humanisme, fent recerca i recuperant la història de Catalunya i l’art del país. A tall d’exemple, Domènech i Montaner és el descobridor de l’art romànic català i els seus estudis sobre heràldica catalana avui encara no han estat superats.
 3. I també ho farà des de la vessant arquitectònica, creant un nou art nacional: el modernisme, un art nou, jove, rupturista, liberal, diferent i cosmopolita, un art total wagnerià. El gesamtkunstwerk que emprava Wagner quan es referia a un nou tipus d’obra musical, encaixa perfectament amb el pensament arquitectònic de Lluís Domènech i Montaner on projecta una arquitectura interdisciplinària on cada part complementa una altra que, plegades, formen part d’un tot. D’aquesta manera, l’arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, que es basa en l’equilibri entre estructura i disseny, és única, racional i funcional.

El curs Lluís Domènech i Montaner, art total pretén donar a conèixer la vida i obra del pare del modernisme català i, al mateix temps, entendre la singularitat del personatge. Un viatge apassionant a la recerca del substrat personal de Domènech i Montaner que ens permetrà gaudir del modernisme català.

OBJECTIUS:

– Aprofundir en el llegat de Lluís Domènech i Montaner com a pare del modernisme català

– Posar en valor les singularitats del personatge

– Donar una visió completa del personatge, no només en el camp de l’arquitectura sinó també de l’art, l’heràldica, la història i la política

– Dotar als alumnes de les eines necessàries per entendre l’arquitectura modernista i, especialment, la de Domènech i Montaner

– Aprofundir en la història de l’art català, bàsicament la que es correspon al període de finals de segle XIX i principis del XX

– Crear debats sobre el nostre patrimoni modernista

PROGRAMA

SESSIÓ 1: (2 hores) Introducció

Introducció a l’assignatura. Domènech, estudis i família. Els primers treballs de Domènech en el camp editorial, en la recerca històrica i l’artística. L’aportació de Lluís Domènech i Montaner en el moviment nacionalista català.

SESSIÓ 2: (2 hores) Influències arquitectòniques: Claus per entendre la seva arquitectura

L’esclat del modernisme domenequià. Influències de l’arquitectura hispànica i europea. Anàlisi de l’arquitectura de Domènech i Montaner.

SESSIÓ 3: (2 hores) Les grans obres modernistes de Domènech a Barcelona

Editorial Montaner i Simon, l’Hotel Internacional, Castell dels Tres Dragons, Palau Montaner, Casa Thomas, Fonda Espanya, Casa Lamadrid, Casa Lleó Morera i Casa Fuster.

SESSIÓ 4: (3 hores) Sortida Modernisme Burgès de Domènech i Montaner.[1]

SESSIÓ 5: (2 hores) Lluís Domènech i Montaner, Patrimoni de la Humanitat

Analitzem el Palau de la Música.

SESSIÓ 6: (3 hores) Lluís Domènech i Montaner, Patrimoni de la Humanitat

Fem la classe de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau des del Recinte Modernista Sant Pau.[2]

SESSIÓ 7: (2 hores) L’arquitectura familiar de Lluís Domènech i Montaner a Canet de Mar

Analitzem les obres més importants a Canet de Mar: Ateneu de Canet, Casa Roura, Castell de Santa Florentina, Fàbrica Jover, Serra i Cia, la Masia Rocosa, la Casa Domènech i els diferents panteons del cementiri.

SESSIÓ 8: (2 hores) Sortida domenequiana a Canet de Mar.[3]

SESSIÓ 9: (2 hores) L’empremta de Lluís Domènech al nord d’Espanya

Comillas (Cantàbria): Seminari Pontifici, Fuente de los Tres Caños, Reforma del cementiri de San Cristóbal, Panteó de la família Piélago, Làpida de la cripta de la Capella Panteó dels Marquesos i el Monumento al Marqués de Comillas. Santander (Cantàbria): Monte de Piedad Alfonso XIII y Caja de Ahorros de Santander. Mieres (Astúries): Els treballs decoratius de Bustiello.

SESSIÓ 10: (2 hores) L’arquitectura burgesa de la ciutat de Reus

Institut Pere Mata, projecte Círcol de Reus i Teatre Circ, Casa Navàs, Capella Margenat, Casa Gasull, Magatzem Llopis i Casa Llopis Borràs.

SESSIÓ 11:  (8 hores) Sortida facultativa a Reus.[4]

Visitem la Casa Navàs, la Casa Gasull, la Casa Rull, el cementiri de  Reus i l’Institut Pere Mata.

[1] El punt de trobada serà davant la Casa Lleó Morera. (Passeig de Gràcia, 35).

[2] El punt de trobada serà a l’entrada principal del Recinte modernista Sant Pau. Les despeses d’accés aniran a càrrec de cada alumne si bé es mirarà de gestionar l’entrada des de la UNED.

[3] El desplaçament a Canet de Mar es pot fer amb transport públic. El punt de trobada serà l’estació de Canet de Mar. L’accés a tots els edificis que es visitin serà gratuït.

[4] El desplaçament es farà amb autocar des de davant de la UNED. Les despeses de transport i d’accés a algun dels edificis que es visitin no estan incloses en el preu del curs.

BIBLIOGRAFIA

AAVV. La Casa Navàs de Lluís Domènech i Montaner. Reus: Pragma Edicions, 2006. Col·lecció del Modernisme al Noucentisme.

AAVV. L’Institut Pere Mata de Reus, de Lluís Domènech i Montaner. Reus: Pragma, 2004.

ALCALDE, Sergi (2014): «La Capella-Panteó de la família Margenat de Reus. Una obra funerària de Lluís Domènech i Montaner». A: Domenechiana, núm. 4, p. 165-174.

ALCALDE, Sergi, CARBONELL, Maite; MARTÍ, Gemma; MAS, Xavier; SÀIZ, Carles: Lluís Domènech i Montaner (1849-1923. Obra arquitectònica raonada. Volum. 1 Canet de Mar: Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner, 2016

ALCALDE, Sergi, CARBONELL, Maite; MARTÍ, Gemma; MAS, Xavier; SÀIZ, Carles: Lluís Domènech i Montaner (1849-1923. Obra arquitectònica raonada. Volum. 2 Canet de Mar: Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner, 2015

DOMÈNECH, Lluís, FIGUERAS Lourdes: Lluís Domènech i Montaner i el director d’orquestra. Barcelona: Fundació Caixa Barcelona, 1989.

DOMÈNECH I GIRBAU, Lluís; LLIMARGAS I CASAS, Marc: El Palau de la Música Catalana de Lluís Domènech i Montaner. Barcelona: Lunwerg, 2000.

FARRÉ GIL, Núria: El Taller de vitralls modernista Rigalt, Granell i Cia (1890-1931). Tesi doctoral. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2013.

FIGUERAS, Lourdes. Lluís Domènech i Montaner. Barcelona: Santa & Cole, 2007.

GARCÍA-MARTÍN, Manuel. Benvolgut Palau de la Música Catalana. Barcelona: Catalana de Gas, 1987.

GARCÍA-MARTÍN, Manuel. La Casa Lleó Morera. Catalana de Gas. Barcelona, 1988.

POCA GAYA, Josep: Institut Pere Mata. Cent anys d’història (1896-1996). Reus: Institut Pere Mata, 1996.

SAMA GARCÍA, Antonio (2013): «El cementerio marino. Arquitectura funeraria de Lluís Domènech i Montaner en Comillas». A: Domenechiana, núm. 1, p. 90-132.

SÀIZ I XIQUÉS, Carles: Lluís Domènech i Montaner (1848-1923).El llegat arquitectònic, polític i cultural a Canet de Mar. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins, 2008.

SÀIZ I XIQUÉS, Carles. “L’antiga farmàcia Duran i España de Barcelona: una obra desconeguda de Lluís Domènech i Montaner.” A: Sot de l’Aubó, El, 2009, Núm. 29, p. 13-18.

SÀIZ, Carles (Co): Canet de Mar. Història i arquitectura. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins, Centre d’Estudis Canetencs, Ajuntament de Canet de Mar, 2009.

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (2010): «Una obra pionera del modernisme català: L’Ateneu de Canet de Mar.» Sot de l’Aubó, El,  núm. 33, p. 3-10.

SÀIZ I XIQUÉS, Carles: «La casa Domènech de Canet de Mar (1918-1919). La darrera obra modernista de Lluís Domènech i Montaner.» A:  Sot de l’Aubó, El, núm. 35, 2011, p. 12-20.

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (2011): «L’arquitectura funerària de Lluís Domènech i Montaner. El llegat modernista dels cementiris de Canet de Mar, Comillas, Barcelona i Reus.» A: Sot de l’Aubó, El, núm. 38, p. 19-23.

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (Co): Epistolari Lluís Domènech i Montaner (1878-1903). Canet de Mar, Edicions Els 2 Pins, 2013.

SÀIZ I XIQUÉS, Carles: «Casa Roura» p. 26-29. A: BANCELLS, Consol (Dir.): Joies del modernisme privat. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2014.

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (2015): «La Casa Roura de Canet de Mar i els tallers de producció artesanal del Castell dels Tres Dragons. El primer modernisme de Lluís Domènech i Montaner». A: Domenechiana, núm. 6, p. 9-53.

SERRACLARA, M. Teresa. Casa Fuster, culmina l’Eixample. Barcelona, 2008.

SERRACLARA I PLA, M. Teresa: Hotel España Ramblas. Barcelona, Condes Hotels, 2011

Ponent:

Carles Sàiz. Professor-tutor  de la UNED Sènior de Canet de Mar

Idioma:

Català

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimecres de 18:00 a 20:00 hores

Febrer: 15 i 22 Març:  1, 8, 15, 22 i 29 Abril: 12, 19 i 26 Maig:  3 de 2023

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Inscripció:

Descarrega i omple la fitxa d’inscripció i adjunta una fotocòpia del DNI. 
Aquesta fitxa s’ha de portar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Canet de Mar i fer el pagament.

Pagament:

Pots fer el pagament amb targeta de crèdit a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Canet de Mar o pots demanar a l’Oficina que et generin una carta de pagament per anar al Banc. 
En ambdues  modalitats cal que el resguard de pagament s’adjunti a la documentació que es lliuri al registre de l’Ajuntament de Canet de Mar.
 
Un cop feta la matrícula, si per qualsevol motiu es vol anular, s’haurà de comunicar mitjançant instància a l’Ajuntament de Canet de Mar abans de l’inici del curs, per tenir dret a la devolució del 50% de l’import.

 

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es

English Conversation

English Conversation

English Conversation

We will use very simple phrases and expressions to help students with their English speaking & accurate pronunciation.

Farem servir frases i expressions molt simples per ajudar els estudiants a poder comunicar en anglès sense por i millorar el nivell d’anglès parlat, treballant la fluïdesa i ampliant el vocabulari en temes d’interès general

Un curs d’anglès adaptat especialment per a estudiants sèniors essencialment molt pràctic i funcional amb l’objectiu de proporcionar-los unes eines bàsiques perquè es puguin comunicar en anglès.

Un curs d’anglès en un entorn divertit i interactiu on els nous coneixements es puguin posar en pràctica mitjançant diferents activitats molt dinàmiques que despertin les habilitats cognitives principals com són la comprensió oral i escrita (listening and reading) i més especialment l’expressió oral (speaking ).

Així mateix, el curs comptarà amb una plataforma digital de suport on l’estudiant podrà trobar els continguts treballats en cada sessió així com una proposta setmanal d’activitats online per seguir practicant fora d’hores de classe.

Objectius:

Els objectius principals d’aquest curs són:

– Adquirir conceptes bàsics per poder comunicar-nos en anglès sense por

– Adquirir vocabulari i expressions útils del dia a dia

– Adquirir confiança comunicativa

– Millorar la pronunciació (phonemic chart & stress)

– Aprenentatge de l’anglès potenciant l’ús de recursos i eines TIC.

PROGRAMA

Programa

– Salutacions (presentacions).

– Parlar sobre rutines i activitats diàries.

– Parlar sobre el passat (preferències, i gustos).

– Parlar sobre les seves emocions (Feel, prefer, like, love, hate …).

– Descriure accions en present i passat.

– Parlar sobre les seves experiències, etc.

– Expressar habilitats i donar consells.

 • Introductions/Class syllabus
 • A time to remember: introducing yourself; talking about yourself; exchanging personal information; remembering your childhood; asking about someone’s childhood.
 • Talking about relationships, my memories, yearbooks, class awards
 • Caught in the rush: talking about transportation and transportation problems; evaluating city services; asking for and giving information.
 • Modern family trends; lifestyle changes; jobs
 • Time for a change! Describing positive and negative features; making comparisons; talking about lifestyle changes; expressing wishes.
 • Describing your neighborhood; comparing neighborhoods; jobs
 • I’ve never heard of that! Talking about food; expressing likes and dislikes; describing a favorite snack; giving instructions.
 • Describing foods; creating a menu and advertisement for a new restaurant
 • Going places: Describing vacation plans; giving travel advice; planning a vacation.
 • Creating schedules and negotiating time to meet; predicting your future; trip experiences
 • Complaints; household chores; requests; excuses; apologies.
 • Polite requests and giving advice
 • Reading and discussion/video clip and discussion
 • What’s this for? Describing technology; giving instructions; giving suggestions.
 • The role of technology today; possible merits and/or disadvantages; creating a web page

Let’s celebrate! Describing holidays, festivals, customs, and special events.

BIBLIOGRAFIA i WEBGRAFIA

Bibliografía bàsica

Murphy, R. Essential Grammar in Use (OUP)

Practice Makes Perfect: English Conversation, Premium Third Edition

 English: How to Speak English Fluently: Tips and Tricks for English Learners (English Edition)

Bill Green & Larisa Green. Practice Speaking English

Greet, J. Timesaver Beginner-Intermediate Listenings (Mary Glasgow Magazines)

Lathan Koenig, C. , Oxenden, C. English File Elementary (OUP)

Diccionaris online

gines web d’interès

 • http:/www./englisch-hilfen.de/en/exercises_list
 • http://www.learning.britishcouncil.org/en/grammar-exercises
 • http://www.ngllife.com/beginnerelementary

 

Blog del curs

https://new.edmodo.com/groups/uned-senior

Ponent:

Àngela Puche. Professora-tutora  de la UNED Sènior de Canet de Mar

Idioma:

Anglès

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Febrer: 16 i 23 Març: 2, 9, 16, 23 i 30  Abril: 13,  20 i 27 Maig:  4, 11, 18 i 25 Juny: 1  de 2023

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Inscripció:

Descarrega i omple la fitxa d’inscripció i adjunta una fotocòpia del DNI. 
Aquesta fitxa s’ha de portar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Canet de Mar i fer el pagament.

Pagament:

Pots fer el pagament amb targeta de crèdit a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Canet de Mar o pots demanar a l’Oficina que et generin una carta de pagament per anar al Banc. 
En ambdues  modalitats cal que el resguard de pagament s’adjunti a la documentació que es lliuri al registre de l’Ajuntament de Canet de Mar.
 
Un cop feta la matrícula, si per qualsevol motiu es vol anular, s’haurà de comunicar mitjançant instància a l’Ajuntament de Canet de Mar abans de l’inici del curs, per tenir dret a la devolució del 50% de l’import.

 

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es

Emocions i actituds negatives

Emocions i actituds negatives

Emocions i actituds negatives

Les actituds són el conjunt de comportaments que ens empenyen a actuar d’una determinada manera. Tota actitud està determinada per una emoció i són les que marquen quin és l’estat anímic d’una persona.

En psicologia positiva, es treballa sempre des de l’enfortiment de les emociones i actituds positives perquè contribueixen al nostres benestar psicològic i en el grau de satisfacció vital. Però també cal detectar aquells comportaments negatius que poden boicotejar aquest benestar. El coneixement i la formació d’habilitats personals relacionades amb les debilitats o mancances personals, també afavoreix el creixement personal.

Aquest curs vol centrar l’atenció en les emocions i les actituds negatives o també anomenades tòxiques a partir de la seva identificació, els processo mentals que estan darrere i com es poden treballar des de la perspectiva de la psicologia positiva i d’altres corrents de la psicologia.

OBJECTIUS:

 • Assolir coneixement teòric sobre emocions i actituds concretes tòxiques.
 • Aprendre eines de gestió personal des de diverses teories de la psicologia.
 • Desenvolupar i fomentar el creixement personal.
PROGRAMA

SESSIÓ 1: (2 hores) Què és una emoció negativa? Explicació de com s’han categoritzat valoren les emocions segons diverses teories de la psicologia al llarg del temps.

Desenvolupament de les emocions negatives més importants (cada sessió estarà dedicada a aprofundir en dues emocions negatives, seguint la mateixa estructura: definició teòrica i eines de gestió a partir de cas pràctic)

SESSIÓ 2: (2 hores) Emocions negatives: odi i ràbia

SESSIÓ 3: (2 hores) Emocions negatives: frustració i ansietat

 SESSIÓ 4: (2 hores) Emocions negatives: gelosia  i enveja

SESSIÓ 5: (2 hores) Emocions negatives: orgull i desig (apego)

SESSIÓ 6: (2 hores) Què és una actitud negativa? Diferència entre actitud positiva i negativa des de la perspectiva de la psicologia positiva.

Desenvolupament de les actituds negatives més importants (cada sessió es centrarà en aprofundir en actituds negatives seguint la mateixa estructura: definició teòrica i eines de gestió a partir de cas pràctic )

SESSIÓ 7: (2 hores) Actitud negativa: encoratges de passat i sobregeneralització

SESSIÓ 8: (2 hores) Actitud negativa: comparacions i despreci cap els altres

SESSIÓ 9: (2 hores) Actitud negativa: manipulació i la mentida

SESSIÓ 10: (2 hores) Actitud negativa: egoisme i buscar la validació dels altres

SESSIÓ 11:  (2 hores) Actitud negativa: la culpa i el victimisme

SESSIÓ 12: (2 hores) Actitud negativa: diàleg intern negatiu. Quin és el llenguatge tòxic.

SESSIÓ 13: (2 hores) Actitud agressivo-passiva.

SESSIÓ 14: (2 hores) Repàs de tots els conceptes treballats durant el curs.

BIBLIOGRAFIA

Samateas, Fernado. Emociones Tóxica. Editorial B, 2014

Goleman, Daniel. Emociones destructivas. Como entenderlas y superarlas. Kaidós, 2003.

Fernandez Abascal, Enrique. Psicologia de la Emoción. Editorial Universitaria Ramón Areces, 2010.
Bisquerra Alsina, Rafael. Educación emocional: 10 ideas clave. Barcelona: Graó, 2016.

Ponent:

Montse Estalrich. Professora-tutora de la UNED Sènior de Canet de Mar

Idioma:

Català

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dilluns de 18:00 a 20:00 hores

Octubre: 3, 10, 17 i 24 Novembre:  7, 14, 21 i 28 Desembre: 12 i 19 de 2022 Gener:  9, 16, 23 i 30 Febrer: 6 de 2023

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Inscripció:

Descarrega i omple la fitxa d’inscripció i adjunta una fotocòpia del DNI. 
Aquesta fitxa s’ha de portar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Canet de Mar i fer el pagament.

Pagament:

Pots fer el pagament amb targeta de crèdit a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Canet de Mar o pots demanar a l’Oficina que et generin una carta de pagament per anar al Banc. 
En ambdues  modalitats cal que el resguard de pagament s’adjunti a la documentació que es lliuri al registre de l’Ajuntament de Canet de Mar.
 
Un cop feta la matrícula, si per qualsevol motiu es vol anular, s’haurà de comunicar mitjançant instància a l’Ajuntament de Canet de Mar abans de l’inici del curs, per tenir dret a la devolució del 50% de l’import.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es