Select Page
Ecologia urbana: el metabolisme de les nostres ciutats

Ecologia urbana: el metabolisme de les nostres ciutats

Ecologia urbana: el metabolisme de les nostres ciutats

La gran majoria de les persones viuen en ecosistemes urbans, a Catalunya i al món. Ara bé, coneixem com funcionen? Som conscients dels animals i plantes que conviuen diàriament amb nosaltres? I del consum de matèria i energia? I del destí final dels residus i aigües residuals? I de com afecta la nostra activitat en la qualitat de l’aire i aquesta en la nostra salut?

Curs per entendre els trets essencials de l’ecologia urbana, del metabolisme de les nostres ciutats i de llur cicle de matèria i energia.

PROGRAMA

1. Els fonaments de l’ecologia urbana: característiques comunes de les ciutats del món quant als fluxos de matèria i energia i trets físics i biològics que comparteixen.
2. La nostra brossa de cada dia-I/residus: gènesi de la problemàtica, cicle obert de la matèria al món natural-rural-urbà, evolució de la gènesi de residus per càpita i total. Evolució dels tractaments.
3. La nostra brossa de cada dia-II/residus II: pros i contres dels tractaments finalistes (abocador, incineració, planta de compostatge, ecoparc, etc.) i alternatives de futur (porta a porta, pagament per generació, etc.)
4. El cicle de l’aigua: del Pirineu a l’aixeta de casa: d’on ve l’aigua de l’aixeta? d’un sol lloc? Diversos? Tractaments que rep abans d’arribar a l’aixeta de casa, quantificació dels consums domèstics-municipals-industrials-agrícoles, evolució del consum, tractaments que rep un cop utilitzada, destí final i alternatives per a la millora.
5. Transparent però vital: la qualitat de l’aire. Podem viure en ciutats amb aire impol·lut? Evolució de la contaminació i principals contaminants actuals i del passat. On s’originen? Què podem fer per a disminuir-los? Tot depèn de l’emissió de contaminants o també de llur dispersió?
6. Biodiversitat urbana: animals i plantes que conviuen amb nosaltres: són les ciutats uns bons hàbitats per als animals i plantes? A quines espècies afavoreix? A quines desafavoreix? Quines són les principals espècies que diàriament es creuen en el nostre camí? Comparteixen alguns trets adaptatius?

Bibliografia General

Arquitectura i Fauna Urbana, Solucions arquitectòniques en rehabilitacions i obra nova per integrar espais de nidificació i refugis, Ajuntament de Barcelona, 2019
Bones Pràctiques de Jardineria a Barcelona: Conservar i Millorar la Biodiversitat, Ajuntament de Barcelona, 2016.
BOADA, M. & CAPDEVILA, L, Barcelona, Biodiversitat Urbana, Ajuntament de Barcelona, 2000
DOMÈNECH, X, La contaminació atmosfèrica, Ed. Barcanova, 1991
DOMÈNECH, X, Els residus, entre el rebuig i la supervivència, Ed. Barcanova, 1993
GABANCHO, P , Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2020
La Contaminació Atmosfèrica, Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient, 1995
Mobilitat i Qualitat de l’Aire, Ajuntament de Barcelona, 2017
PARÉS, M., Guia de Natura de Barcelona, Lynx Edicions, 2006
PRECAT20, Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya, Generalitat de Catalunya 2020.
Waste Prevention in Europe, the Status in 2014, European Environment Agency, 2015

Idioma:

Català

Modalitat virtual

Servei tècnic virtual: 93 606 56 92

Hores lectives:

9 hores

Dia i hora:

Dimarts de 16:00 a 17:30 hores (excepte un dimecres: el 28 de febrer)

Calendari:

Febrer: 13, 20 i 28

Març: 5, 12 i 19

Ponent:

Pere Alzina i Bilbeny. Consultor Ambiental. Guia de Natura i Viatges.

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Tornar a oferta de cursos

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Explorant el Món Invisible de les Malalties Infeccioses

Explorant el Món Invisible de les Malalties Infeccioses

Explorant el Món Invisible de les Malalties Infeccioses

En el fascinant món de la microbiologia i de les infeccions, els professionals de la salut investiguen i analitzen una àmplia varietat de microorganismes, com ara bacteris, virus, fongs i paràsits, per determinar el seu paper en les malalties infeccioses. Molts d’aquests microorganismes ens poden colonitzar i ser beneficiosos per l’ésser humà però d’altres poden causar des d’infeccions lleus i autolimitades fins a malalties greus i potencialment mortals.

Els microbiòlegs tenen un paper important en el diagnòstic i el desenvolupament d’estratègies de prevenció i control d’infeccions. Els coneixements en aquesta àrea permeten implementar mesures adequades per evitar la propagació de malalties, incloent-hi l’ús responsable d’antibiòtics i la implementació de vacunes.

En aquest curs, explorarem els fonaments de la microbiologia clínica i la seva rellevància al camp de la salut. Analitzarem les principals malalties infeccioses que afecten els éssers humans, estudiant la seva epidemiologia, etiologia, mètodes de diagnòstic i opcions de tractament. En acabar el curs, els participants hauran adquirit una comprensió sòlida de la microbiologia clínica i disposaran de coneixements suficients per tal de conversar amb solvència sobre les malalties infeccioses en la nostra societat.
Tota la docència serà donada per professors del Departament de Genètica i de Microbiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (Unitat docent Sant Pau) que, a l’hora, són facultatius del Servei de Microbiologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Això vol dir que son docents amb amplia experiència professional, tant en l’àmbit assistencial de la microbiologia clínica i les malalties infeccioses, com en el de l’ensenyament.

PROGRAMA

S’estructura en dues parts:
.- La primera, presentarà els conceptes bàsics de la microbiologia i parasitologia sanitària. Es parlarà dels diferents hàbitats on es troben els microorganismes, de com es transmeten i de com infecten, així com es descriurà quin són els mecanismes de defensa que tenim per fer front a les infeccions, les tècniques de laboratori que s’empren en el diagnòstic, els antimicrobians i les vacunes. Lliçons 1 a la 6.
.- A la segona part es descriuran els diferents agents causals de les malalties infeccioses humanes més freqüents i els procediments pel diagnòstic d’aquestes infecciones. Lliçons 7 a la 15.
1. El mon microbià. (Carme Muñoz) 14/2
2. On estan i com es transmeten els microorganismes.. (Carme Muñoz) 21/2
3. La resposta immune enfront les infeccions. Perquè ens vacunem? (Carme Muñoz) 28/2
4. Diagnòstic microbiològic de les malalties infeccioses. (Ferran Navarro) 6/3
5. Promiscuïtat i adaptabilitat dels microorganismes. (Ferran Navarro) 13/3
6. Com es tracten les malalties infeccioses? (Alba Rivera) 20/3
7. Infeccions que alguna vegada hem tingut I: infeccions urinàries i gastroenteritis (Teresa Llovet) 3/4
8. Infeccions en els pacients immunodeprimits. (Carla Berengua) 10/4
9. Noves amenaces per virus emergents. Eines de control. (Carla Berengua) 17/4
10. Infeccions sistèmiques: bacterièmia, meningitis, artritis. (Alba Rivera) 24/4
11. Infeccions en el viatger, immigrant i refugiats. (Teresa Llovet) 8/5
12. Els fongs en patologia humana (Alba Rivera) 15/5
13. Hepatitis víriques, la SIDA i altres malalties de transmissió sexual. (Elisenda Miró) 29/5
14. Infeccions que alguna vegada hem tingut II: COVID, grip i altres infeccions respiratòries. (Elisenda Miró i Montserrat Garrigó) 12/6
15. La tuberculosis, la lepra i altres micobacteris avui dia (Montserrat Garrigó) 19/6

Bibliografia General

Microbiología y Parasitología Médicas. Guillem Prats Pastor, Tomás Pumarola Suñé, Beatriz Mirelis. 2020 Editorial Médica Panamericana.

Idioma:

Català

Modalitat presencial

Hores lectives:

30 hores

Dia i hora:

Dimecres d’11:30 a 13:30 hores

Calendari:

Febrer: 14, 21 i 28
Març: 6, 13 i 20
Abril: 3, 10, 17 i 24
Maig: 8, 15 i 29
Juny: 12 i 19

Ponents:

Dra. Carme Muñoz Batet, Professora titular de la UAB
Dr. Ferran Navarro Risueño.
Professor agregat de la UAB
Dra. Elisenda Miró Cardona.
Professora associada Mèdic de la UAB
Dra. Carla Berengua Pereira. 
Professora associada Mèdic de la UAB
Dra. Teresa Llovet Pellejero. 
Professora associada de la UAB
Dra. Alba Rivera Martinez. 
Professora associada Mèdic de la UAB
Dra. Montserrat Garrigó Fullola. 
Professora associada Mèdic de la UAB

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Tornar a oferta d’activitats

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es