Select Page
Jornades d’Acollida (febrer-març 2020)

Jornades d’Acollida (febrer-març 2020)

Jornades d’Acollida per a nous alumnes de Grau

Sessions obertes a tots els estudiants que inicien els seus estudis a la UNED.
Orientacions sobre la metodologia d’estudi, els recursos disponibles i els serveis del Centre: exàmens, tutories, cursos virtuals, biblioteca,… 

Programa

Jornades dirigides als nous estudiants de GRAU:

  • Campus UNED (consultar el calendari d’exàmens, notes, demanar un certificat, activació i consulta del Correu UNED…)
  • Plataforma Alf: curs virtual (guia d’estudi, entrega de proves d’avaluació, consulta de fòrums,…)
  • Tutories presencials (horari de tutories, consulta d’incidències…)
  • Tutories AVIP (oferta del servei, com accedir…)

Centre de Barcelona

dimecres 19 de febrer a les 11h

dissabte 29 de febrer a les 11h

Centre de Santa Coloma

dimarts 25 de febrer ales 18h

Centre de Sant Boi

dijous 5 de març a les 19h

 

Pautes per elaborar un treball acadèmic

Pautes per elaborar un treball acadèmic

Pautes per elaborar un treball acadèmic

Es tracta d’un curs de caràcter teòric, acompanyat per algunes activitats pràctiques, que té com a objectius que l’alumne adquireixi tècniques d’elaboració i presentació de treballs acadèmics en totes les seves fases: en la formulació i contextualització del tema, en la cerca d’informació, en la redacció, a l’hora de citar les fonts d’informació, etc

A qui va adreçat a:

Pensat per alumnes de Grau i de Màsters

Objectius:

– Saber triar i formular el tema del treballs
– Cerca d’informació
– Avaluació de la informació
– Gestió de la informació: citacions i bibliografia
– Gestors de referència: refworks
– Com estructurar el treball
– Presentació
– Drets d’autor: respectar i adquirir drets

PROGRAMA
Divendres 28 de febrer de 10:00 a 12:00 hores
Dimarts 25 de febrer de 17:00 a 19:00 hores

 

Triar el tema del treball
Què hem de tenir en compte a l’hora de cercar informació
On busquem la informació
Ja tenim la informació. I ara, què?
Gestió de la informació: cites, referències i bibliografies
Organització de la informació: Refworks

Divendres 6 de març de 10:00 a 12:00 hores
Dimarts 3 de març de 17:00 a 19:00 hores

Estructura del treball
Com redactaré el treball
Presentació del treball
Propietat del treball/drets d’autor

Hores lectives:

4 hores

Dies i hores:

Curs de matí: de 10:00 a 12:00 hores

Febrer: 28

Març: 6

Curs de tarda: de 17:00 a 19:00 hores

Febrer: 25

Març: 3

Lloc:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

Ponents:

Curs de matí: Mireia Roig

Curs de tarda: Montse Juan-Muns

Col·laboradores:

Maica López i Txell Coma

Inscripcions:

El preu del curs és de 12€

Curs de  Mati:                

Curs de  Tarda:               

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Un asunto demasiado familiar

Un asunto demasiado familiar

Un asunto demasiado familiar

Inici » Agenda

Et convidem a parlar de l’obra “Un asunto demasiado familiar ” amb l’autora Rosa Ribas

Coordina l’activitat:

Glòria López Forcén

Data:

6 de febrer de 2020
de 19:00 a 20:00 hores

Lloc:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

Espai on es realitza:

Sala d’activitats

Entendre les obres d’art

Entendre les obres d’art

Entendre les obres d’art. Construcció i recepció de les arts

La reflexió sobre les arts intenta resoldre quatre qüestions: què fa que una forma la puguem qualificar d’artística?, quina informació és la pròpia de les arts?, amb quin criteri podem decidir que una obra és millor que una altra?, o, hi ha respostes diferents quan es tracta de literatura, d’arts plàstiques o de música? El curs vol plantejar aquestes preguntes i vol intentar respondre-hi. De les respostes en depèn que la terminologia habitual —bellesa, crítica, codi, recepció, estètica, forma o sentit—puguin ser menys vagues i més precises del que és habitual.

A qui va adreçat:

Només cal alguna familiaritat amb la literatura, la música i les arts plàstiques. La familiaritat dels que hi estem aficionats, no la dels professionals.

Objectius:

1. Adquirir criteris per entendre l’art.
2. Comprendre com es creen les obres d’art i com podem jutjar-les
3. Entendre les tres grans concepcions de l’art, històricament rellevants, i les seves conseqüències: classicisme, romanticisme i avant-guardes

Metodologia:

Exposició oral de de les idees bàsiques d’aquella sessió. Paral·lelament es projectaran els esquemes que permetin precisar-ho i recordar-ho. Al llarg del curs es mostraran molts exemples ―literaris, musicals i de les arts plàstiques― on poder verificar el que s’ha exposat en la teoria.

PROGRAMA

divendres, 6 de març

de 09:30 a 11:00 hores

La informació pròpia de les arts.
Ramon Pla i Arxé.

divendres, 13 de març

de 09:30 a 11:00 hores

La creació i la percepció de l’art.
Ramon Pla i Arxé.

divendres, 20 de març

de 09:30 a 11:00 hores

Les disciplines que estudien l’art: l’estètica, la crítica, la retòrica, la poètica, la història o la literatura comparada.
Ramon Pla i Arxé.

divendres, 27 de març

de 09:30 a 11:00 hores

El Classicisme El Romanticisme Les Avantguardes.
Ramon Pla i Arxé.

Ponents:

Ramon Pla i Arxé
Doctor en Filologia Romànica

Inscripció:

El preu del curs és de 30€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Hores lectives:

6 hores

Dies i hora:

Març: 6, 13, 20 i 27

Divendres de 09:30 a 11:00 hores

Lloc:

UNED Barcelona
Avda. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Shotgun Lovesongs

Shotgun Lovesongs

Shotgun Lovesongs

Inici » Agenda

Et convidem a parlar de l’obra “Shotgun Lovesongs ” de l’autor Nickolas Butler

Coordina l’activitat:

Patricia Rodríguez

Data:

11 de març de 2020
de 18:00 a 19:00 hores

Lloc:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

Espai on es realitza:

Sala d’activitats

Problemes filosòfics de l’economia

Problemes filosòfics de l’economia

Problemes filosòfics de l’economia

Aquest curs és una introducció a la filosofia de l’economia moderna i contemporània. En termes generals, el que pretén és fer un recorregut panoràmic i crític per les principals propostes i qüestions de tipus teòric (ontològic, epistemològic i metodològic) i pràctic (ètic, estètic i polític) que han fet els economistes del segle XVIII ençà, tot emfatitzant els aspectes filosòfics més problemàtics i actuals.

A qui va adreçat:

El curs està especialment pensat per a estudiants interessats en qüestions relatives a la història del pensament econòmic i filosòfic, la metodologia de les ciències socials i l’ètica pràctica.

Objectius:

El principal objectiu del curs és posar en relleu les problemàtiques conceptuals que han anat sorgint en l’elaboració de l’economia des d’Adam Smith fins a l’actualitat. No es tracta de fer “ciència econòmica” ni “història econòmica” o “dels economistes”, ni tampoc d’obviar-les, sinó d’explicitar la constant presència de la filosofia en l’obra dels economistes i la rellevància que tot plegat té a l’actualitat.

Metodologia:

Els curs està dividit en cinc sessions de dues hores cadascuna. Cada sessió correspon a un problema filosòfic inherent a l’economia moderna i contemporània. L’ordre dels problemes a tractar és de tipus històric, segons varen anar sorgint, però han estat triats per la seva vigència. Les sessions transcorreran d’acord a la classe magistral, el comentari de textos i la presentació d’imatges i informació en format de PowerPoint.

 

PROGRAMA

Dimecres, 18 de març

de 18:00 a 19:30 hores

Ruptura i continuïtat en l’origen de l’Economia Política.
Per què apareix l’Economia Política al segle XVIII? Quins són els seus postulats? Revisió de les perspectives i idees sobre l’origen de l’Economia Política i les aportacions d’Adam Smith a la història del pensament.

Dimecres, 25 de març

de 18:00 a 19:30 hores

Crítica de l’Economia Política clàssica i els debats conseqüents.
Què estudien els primers economistes moderns? Quin mètode proposaren abans d’assolir autonomia acadèmica? Revisió de les principals recepcions crítiques de l’Economia Política clàssica (historicisme, materialisme i marginalisme) i dels debats clàssics al respecte.

Dimecres, 1 d’abril

de 18:00 a 19:30 hores

L’Economia com a ciència nomotètica.
Pot l’Economia ser una ciència? Què caracteritza el coneixement científic i quants de tipus n’hi ha? Revisió de les principals filosofies de la ciència i dels fonaments de la ciència econòmica arran de Paul Samuelson.

Dimecres, 15 d’abril

de 18:00 a 19:30 hores

L’empresa com a voluntat i representació.
Què és l’emprenedoria? Quins són els àmbits i els límits de l’empresa en una societat pròspera? Revisió de les teories clàssiques sobre l’emprenedor i les conseqüències epistemològiques i ètiques del “gir subjectivista” d’Israel Kirzner.

Dimecres, 22 d’abril

de 18:00 a 19:30 hores

Natura i usos de la innovació.
Què vol dir innovar? Per què sembla quelcom necessari a les nostres societats modernes? Revisió de les principals hipòtesis i propostes que hi ha a l’actualitat al voltant d’una economia basada en la innovació.

Hores lectives:

7:30 hores

Dies i hora:

Març: 18 i 25 Abril: 1, 15 i 22

Dimecres de 18:00 a 19:30 hores

Lloc:

UNED Barcelona
Avda. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

Ponent:

Joan Morro.

Doctor en Humanitats (UPF). Està especialitzat en Filosofia Política i, en particular, en les obres i recepcions de B. Spinoza, K. Marx i J. A. Schumpeter. També és especialista en Gestió de Riscos i ha investigat en el IVAR de les Açores (Portugal). Actualment, és professor d’institut i tutor de Filosofia a la UNED.

Inscripció:

El preu del curs és de 37.50€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es