Select Page
Jornades d’Acollida per a nous alumnes de Grau

Jornades d’Acollida per a nous alumnes de Grau

Jornades d’Acollida per a nous alumnes de Grau

Sessions obertes a tots els estudiants que inicien els seus estudis en la UNED. Orientacions sobre la metodologia d’estudi, els recursos disponibles i els serveis del Centre (exàmens, tutories, cursos virtuals,…).

Dirigides als futurs estudiants de Grau:

– Admissió i matrícula
– Campus Uned (com consultar el calendari d’exàmens, notes, com demanar un certificat, activació i consulta del Correu Uned,…)
– Cursos Virtuals (guia d’estudi, lliurament de proves d’avaluació, consulta de fòrums,…)
– Tutories presencials (horari de tutories, consulta d’incidències,…)
– Tutories en línia (oferta del servei, com accedir,…)

Objectius:

Aquestes jornades tenen com a objectiu que els estudiants de la UNED coneguin el funcionament dels estudis de Grau i els serveis presencials i en línia que disposen.

Ponents:

Centre de Barcelona:
Silvia Barreiro. Responsable Pla d’Acollida UNED Barcelona

Centre de Santa Coloma:
Luisa Ramos. Servei d’Atenció a l’Estudiant UNED de Santa Coloma

Centre de Sant Boi:
Vanessa Martín. Coordinadora UNED de Sant Boi

 

En línia en directe:

dilluns 26 de febrer 11:00h

dilluns 11 de març 18:00h

 

Presencial al Centre de Barcelona:
Avinguda de Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona

divendres 16 de febrer 18:00h

 

Presencial al Centre de Santa Coloma:
Recinte Torribera, Edifici la Torre
C/Prat de la Riba, 171
08924 Santa Coloma de Gramenet

dijous 15 de febrer 17:00h

 

Presencial al Centre de Sant Boi:
Edifici l’Olivera. Plaça Montserrat Roig, 1, 1a planta
08830 Sant Boi de Llobregat

dijous 22 de febrer 18:00h

 

Coneix la teva biblioteca!

Coneix la teva biblioteca!

Coneix la teva biblioteca!

T’has matriculat i no saps quins llibres necessites? Vols agafar en préstec la bibliografia bàsica? Vols conèixer si els llibres de les assignatures dels teus estudis es troben en format electrònic?

Amb aquesta jornada podràs conèixer tots els serveis i recursos que ofereix la biblioteca de la UNED.

Objectius:

Aquesta jornada té com a objectiu que els estudiants de la UNED coneguin i aprenguin a fer un bon ús de la biblioteca:

• Conèixer el funcionalment i els serveis de la biblioteca
• Donar orientació bibliogràfica
• Accedir als recursos electrònics
• Conèixer la pàgina web i App de la biblioteca

A qui va adreçat:

Estudiants de graus i màsters, curs d’accés

PROGRAMA

• Coneix la biblioteca: funcionament i serveis

• Què puc trobar a la pàgina web de la biblioteca?

• Informació bibliogràfica:

• Quina bibliografia necessito?
• Buscador de la UNED: com localitzo la bibliografia?

• Com reservo els documents?

• Com puc accedir al compte d’usuari de la Biblioteca

• Descobreix la col·lecció electrònica de la Biblioteca: bases de dades, llibres electrònics i revistes electròniques

• App de la biblioteca

Idioma:

Català / Castellà (consulta la informació específica de cada Jornada)

Hores lectives:

1.5 hores

Inscripció gratuïta:

En línia en directe

dimarts 20 de febrer de 2024 – 17:30h

dimarts 19 de març de 2024 – 17:30h

 

 

Ponent:

Mireia Roig, responsable de la biblioteca de Barcelona

Inscripció gratuïta:

Presencial al Centre de la UNED de Barcelona

dilluns 19 de febrer de 2024 – 11:00h

dilluns 18 de març de 2024 – 11:00h

Per a més informació:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
suportestudiant@barcelona.uned.es

Llibres electrònics de la Biblioteca: accés i consulta

Llibres electrònics de la Biblioteca: accés i consulta

Llibres electrònics de la Biblioteca: accés i consulta

La Biblioteca de la UNED posa al teu abast una àmplia col·lecció de llibres electrònics. Aquesta sessió té com a objectiu facilitar a l’estudiant l’accés i la consulta dels llibres electrònics i conèixer el funcionament de les diferents plataformes que està subscrita la Biblioteca.

 

Objectius:

• Conèixer les col·leccions de llibres electrònics que ofereix la Biblioteca
• Aprendre a localitzar els llibres electrònics i accedir a la seva consulta
• Conèixer les principals plataformes que la Biblioteca de la UNED està subscrita
• Conèixer les diferents opcions de consulta: en línia i/o descàrrega

A qui va adreçat:

Estudiants de grau, màster i curs d’accés

PROGRAMA

• Col·lecció de llibres electrònics de la Biblioteca de la UNED: localització, accés i consulta.​

• Plataformes de llibres electrònics:

• Ebook Central
• e-BUNED
• Ingebook
• UNEBOOK

• Cercador de Bibliografia recomanada de la UNED: Quins llibres recomanats tenen accés electrònic?

Idioma:

Català / Castellà (consulta la informació específica de cada Jornada)

Hores lectives:

2,5 hores

Ponent:

Mireia Roig, responsable de la Biblioteca de Barcelona

Modalitat:

En línia en directe i diferit. Aplicació TEAMS

Inscripció gratuïta:

dimecres 28 de febrer de 2024 – de 10:00 a 12:30h (idioma: castellà)

divendres 1 de març de 2024 – de 10:00 a 12:30h (idioma: català)

 

 

Per a més informació:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
suportestudiant@barcelona.uned.es

Tècniques d’Estudi

Tècniques d’Estudi

Tècniques d’estudi

Conèixer diferents tècniques d’estudi és important per als estudiants, ja que pot tenir un efecte positiu al seu aprenentatge i sobre els seus resultats acadèmics.

Programa
Dimarts 12 de març

16:00 a 19:00 hores

PRESENTACIÓ INICIAL
• Com funcionarà la formació
• Coneixement dels participants (què estudien o volen estudiar, detecció de necessitats i dificultats, expectatives envers el curs)
• Activitat 1 i entrega

INTRO – ELS FACTORS DE L’ÈXIT ACADÈMIC
• Aptituds intel·lectuals – Activitat 2 i entrega
• Motivació i emoció – Activitat 3 i entrega
• Coneixements previs
• Tècniques i hàbits d’estudi

ELS 4 PASSOS DE L’APRENENTATGE RÀPID I EFICAÇ
• Voluntat, preparació, hàbit i pràctica.

Dimarts 19 de març

16:00 a 19:00 hores

LA PRESA D’APUNTS
• Recomanacions generals
• Valor pedagògic
• Recepció i recull
• Revisió i ampliació
• Activitat 4 primera part i entrega
• Activitat 4 segona part i entrega durant la setmana

LA SESSIÓ D’ESTUDI
• I la importància de tot el context que envolta la sessió d’estudi: factors interns i factors ambientals.
• Activitat 5 i entrega durant la setmana

LA LECTURA
• Com llegir correctament un text i alguns consells que evitin una lectura lenta i confusa. Correcció de vicis.
• Exercici pràctic (sense entrega)
• Velocitat lectora
• Activitat 6 i entrega durant la setmana (autoavaluació lectora)

DISTRACCIONS, ATENCIÓ I CONCENTRACIÓ
• Activitat inicial 7 i entrega
• Exercicis pràctics

Dimarts 2 d’abril

16:00 a 19:00 hores

TÈCNIQUES D’ESTUDI CONCRETES
• Prèvies: Analitzar el contingut de l’assignatura
• Activitat 8 i entrega
• Subratllat: quan, quin i com subratllar, destacant les idees essencials d’un text
• Resum: obtenir un resum òptim.
• Esquemes
• Quadres sinòptics
• Gràfics
• Mapes conceptuals
• Criteris d’elecció de la tècnica
• Activitat 9 i entrega durant la setmana

MEMÒRIA

ALGUNS MÈTODES:
• Associació
• Relacionar paraules amb imatges
• Síntesi
• Acrònims
• Acròstics
• Relat
• Analogia
• Relació noms i cares
• Palau de la Memòria
• Repetició
• Activitat 10 a classe i entrega

Dimarts 9 d’abril

16:00 a 19:00 hores

TIC I ESTUDI
• Aprofitar els beneficis que les noves tecnologies poden aportar al nostre estudi.
• Eines TIC
• Activitat 11 i entrega

SESSIÓ D’ESTUDI
• Espai
• Factors personals
• Activitat 12
• Seqüenciació

ORGANITZACIÓ
• Gestió del temps
• L’estudi diferenciat o per matèries
• Recomanacions
• Tutories
• Estudi grupal o individual
• Estudiar a la UNED
• Activitat 13

L’EXAMEN
• Organització prèvia a l’examen
• El dia abans
• El dia de l’examen
• Els exàmens a la UNED
• Activitat 14 i entrega – activitat final reflexiva

Crèdits:

0,5 ECTS

Hores lectives:

12 hores

Dates i horari:

dimarts 12, 19 de març 2 i 9 d’abril de 2024 de 16:00 a 19:00h

Inscripció:

45€ alumnes UNED i 60€ per la resta

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Laia Pinilla. Professora-tutora de la Facultat d’Educació del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

A alumnes de la UNED

Objetius:

Un curs de tècniques d’estudi ha d’oferir la possibilitat de conèixer diferents tècniques d’estudi, millorar o corregir les tècniques adquirides, amb l’objectiu d’aprofitar de manera eficient el temps dedicat. També interioritzar un mètode d’estudi el més eficient possible que es converteixi en una pauta de treball eficaç per a la seva trajectòria acadèmica a la UNED.

Metodologia:

Classes teòriques i pràctiques


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
suportestudiant@barcelona.uned.es

Fundamentos de Biología para psicólogos (2ª parte)

Fundamentos de Biología para psicólogos (2ª parte)

Fundamentos de biología para psicólogos

 (2ª parte)

 

El curs és una introducció als fonaments de Biologia que seran necessaris per a que un estudiant del grau de Psicologia pugui realitzar un seguiment correcte de les assignatures de l’àrea de Psicobiologia, fonamentalment l’assignatura de Fonaments de Psicobiologia.

Consta de dues parts:

1a part: (realitzada al novembre de 2023)

– La Psicobiologia.
– L’Evolució.
– Organització general del sistema nerviós.

2a part:

– Sistema Nerviós Central: Organització anatomofuncional.
– Filogènia del Sistema Nerviós.

Programa
Divendres 26 d’abril de 2024

17:00 a 20:00 hores

– Sistema Nerviós Central: Organització anatomofuncional.
– Filogènia del Sistema Nerviós.

 

 

Hores lectives:

3 hores

Data:

divendres 26 d’abril de 2024

Horari:

17:00-20:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

12 €

Devolució de l’import de la inscripció:
– S’efectuarà únicament si se sol·licita amb almenys 3 dies hàbils d’antelació al dia de començament de l’activitat, i sempre justificada per causes de malaltia o incompatibilitat laboral sobrevinguda, per al que l’alumne haurà de presentar la documentació que així ho acrediti.

– Una vegada començat el curs no es realitzaran devolucions.
– Es podrà anul·lar un curs sí concorren condicions excepcionals relacionades amb aspectes docents o d’infraestructura econòmica i material que impedeixin la seva correcta celebració. En tal cas, l’alumne tindrà un termini de 3 mesos des de la data de cancel·lació, per a sol·licitar la devolució de l’import de la matrícula.

Ponent:

Javier Vázquez Correa. Professor-tutor de la Facultat de Psicologia del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants de primers cursos de Psicologia.

No és requisit haver fet la 1ª part per assistir.

Objetius:

L’objectiu del curs és proporcionar una introducció als coneixements vertebrals de Biologia necessaris per cursar les assignatures de l’àrea de Psicobiologia del Grau en Psicologia i fomentar el seu aprenentatge mitjançant els recursos proporcionats durant el curs.

Metodologia:

Es realitzaran exposicions magistrals dels continguts que conformen el temari del curs amb el suport de diferents recursos multimèdia (vídeos, animacions, etc.).


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
suportestudiant@barcelona.uned.es