Select Page
Taller de Càlcul

Taller de Càlcul

27/4/2019_Taller de Càlcul

Com portes el càlcul?
Per tal d’afrontar els exàmens amb seguretat i èxit hem programat un taller de càlcul especialment pensat per a tu.
Mitjançant un treball totalment pràctic i col·laboratiu, resoldràs amb un tutor i altres companys, problemes i dubtes.

Programa

Dissabte, 27 d’abril

Polinomis
Repàs càlcul funcions trigonomètriques
Límits
Continuïtat
Derivades
Estudi de funcions i Integrals

 

Data:

27 d’abril de 2019

Horari:

de 10:00 a 13:30 hores

Lloc:

UNED Barcelona

Avda. Rio de Janeiro, 56-58

08016 – Barcelona

Inscripció:

Gratuït, però la inscripció és obligatòria:

Nombre mínim d’inscripcions: 15

Ponent:

Sergi Riera . Professor-tutor UNED Barcelona

Adreçat a:

Estudiants dels Graus d’Enginyeria, Ciències, Ade i Economia i del Curs d’Accés (àrees de Ciències, Enginyeria i Empresarials).

Metodologia:

Es proposaran una sèrie d’exercicis relacionats amb els temes citats abans. La resolució es farà per part dels alumnes en grups de 3-4 persones amb la col·laboració del professor-tutor.

Hores lectives :

3,5 h

Més informació:

UNED Barcelona

Av. Rio de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

93 396 80 59

Bases de Comptabilitat

Bases de Comptabilitat

13/4/2019_Bases de Comptabilitat

Amb l’objectiu de treballar i aconseguir una bona base en els conceptes bàsics de la comptabilitat, et convidem el dissabte 13 d’abril de 9:00 a 11:00h al nostre centre de Barcelona a una sessió teòrico-pràctica.

Programa

Dissabte, 13 d’abril

1.- La Comptabilitat com a sistema d’informació:
a) El mètode de partida doble i el cicle comptable
b) L’estructura del Pla General Comptable: grups i comptes
c) Els principis comptables: com s’ha de comptabilitzar

2.- Els Comptes Anuals més rellevants
a) El Balanç de situació: concepte, estructura i contingut
b) El Compte de Pèrdues i Guanys: concepte, estructura i contingut

3.- Els Fons Propis
a) El capital en la societat limitada i en la societat anònima
a1) El valor nominal, el valor d’emissió i el valor teòric de l’acció en la SA
b) La prima d’emissió o assumpció: significat econòmic
c) Les reserves, en particular la problemàtica de la reserva legal

4.- Exemples pràctics de seients d’operacions freqüents que solen generar dubtes:
a) L’amortització de l’immobilitzat
b) Els moviments d’existències (criteris de valoració)
c) Comptabilització de les despeses de personal
d) Comptabilització de l’IVA

 

Data:

13 d’abril de 2019

Horari:

de 9:00 a 11:00 hores

Lloc:

UNED Barcelona

Avda. Rio de Janeiro, 56-58

08016 – Barcelona

Inscripció:

Gratuït, però la inscripció és obligatòria:

Nombre mínim d’inscripcions: 15

Ponent:

Sergi Fabregat . Professor-tutor UNED Barcelona

Adreçat a:

Estudiants dels graus d’Ade, Economia i Turisme.

Metodologia:

Sessió teòrica i exercicis pràctics

Hores lectives :

2h

Més informació:

UNED Barcelona

Av. Rio de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

93 396 80 59

Formulació en química orgànica

Formulació en química orgànica

13/4/2019_Formulació en química orgànica

Per superar amb èxit l’assignatura de Principals Compostos Químics és necessari tenir una base sòlida en formulació en Química Orgànica, per aquesta raó s’ha organitzat una sessió teòric-pràctica.
L’assoliment d’aquests coneixements també et serviran per a altres assignatures d’aquest grau.

Programa

Dissabte, 13 d’abril

09:00: Tema introductori: repàs de conceptes bàsics d’orgànica
10:15: Tema 1. Hidrocarburs I: Alcans. Alquens. Diens i poliens
11:30: Tema 2. Hidrocarburs II. Alquins, Cicloalcans. Hidrocarburs aromàtics
12:45: Tema 3. Alcohols

 

Data:

13 d’abril de 2019

Horari:

de 9:00 a 14:00 hores

Lloc:

UNED Barcelona

Avda. Rio de Janeiro, 56-58

08016 – Barcelona

Inscripció:

Gratuït, però la inscripció és obligatòria:

Nombre mínim d’inscripcions: 20

Ponent:

Cristina Tudanca Beltran. Professora-tutora UNED Barcelona

Adreçat a:

Estudiants de l’assignatura “Principals Compostos Químics” de 1r curs del Grau en Química.

Metodologia:

Sessió teòrica-pràctica
– Cada tema tindrà uns 30′ de conceptes teòrics bàsics i 45′ per a l’aplicació pràctica dels conceptes tractats a través del treball amb grups.
– En la part pràctica, es muntaran estacions, grups diferents de treball cooperatiu per resoldre preguntes tipus test i tipus de desenvolupament de cada tema.

Hores lectives :

5h

Més informació:

UNED Barcelona

Av. Rio de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

93 396 80 59