Select Page
Història & Crispetes: l’Edat moderna al cinema

Història & Crispetes: l’Edat moderna al cinema

Història & Crispetes: l’Edat moderna al cinema

“…l’estudi del cinema com a simple art és, per ara, una matèria una mica estàtica; mentre que el seu aprofundiment com a reflex de les mentalitats de la societat i com a matèria auxiliar de la Història resulta una ciència més dinàmica, en constant evolució i desenvolupament metodològic. Sobre l’art de les imatges fílmiques -moviments, estils, escoles, grans autors…- està gairebé tot pràcticament escrit i discutit, però sobre les seves possibilitats de recerca -les relacions entre Cinema i Història- queda molt camí per caminar; és més, resulta encara un pou sense fons ”.

Professor José Manuel Caparrós Lera , in memoriam       

“Història & crispetes” és una mirada cinematogràfica al passat de la Humanitat. Una proposta que parteix del reconeixement de l’art i, en especial, del cinematogràfic, com a eina d’ensenyament-aprenentatge de la història. Les sessions que el componen presenten un ús desacomplexat de pel·lícules i sèries que convida a la reflexió i l’aprofundiment en el coneixement històric. Es tracta d’una aproximació heterodoxa, que uneix educació estètica, anàlisi historiogràfica i passió per la Història Universal.

Aquesta edició representa una continuïtat respecte al curs passat, i reprèn el fil cronològic perllongant el discurs històric al voltant d’un concepte central: el naixement i el desenvolupament de l’Època Moderna (segles XVI, XVII i XVIII).

Durant el curs es realitzaran dues sessions de cinefòrum a partir de pel·lícules especialment significatives històricament i estèticament .

OBJECTIUS:

 • Realitzar un recorregut per la història i la cultura de la civilització occidental moderna a través del cinema de ficció , tant pel•lícules com telesèries .
 • Aprendre a analitzar críticament les imatges i les produccions filmogràfiques a la seva context contemporani i com a eines per al coneixement dels grans fenòmens del nostre passat i present.
 • Estimular la participació, el debat i l’esperit crític des de l’experiència personal de l’alumne davant dels esdeveniments històrics i dels diferents discursos historiogràfics.

 

PROGRAMA

El curs s’articularà en una sèrie de 15 sessions que desenvoluparan el següent temari i continguts generals:

 • Apunts metodològics : entre el cinema i la història.
 • De la Baixa Edat Mitjana a l’Humanisme del Renaixement.
 • Descobriments geogràfics , expansió occidental i imperis mercantils.
 • L’Estat Modern : de la monarquia autoritària a l’absolutisme.
 • Ruptura de la Cristiandat medieval: reformes i guerres religioses.
 • Cultura moderna: del Barroc a la Revolució científica i la Il·lustració.
Bibliografia General
 • Alberich, Enric: Películas clave del cine histórico, Ediciones Robinbook, Barcelona, 2009.
 • Caparros, José María: El pasado como presente. 50 películas de genero histórico. UOC. Barcelona, 2017.
 • Breu, Ramon: La historia a través del cine. Editorial Escalón. Barcelona, 2012.
 • De España, Rafael: Las sombras del encuentro . España y América, 4 siglos de historia a través del cine. Diputación Provincial de Badajoz. Badajoz, 2002.
 • Hierro, Marco: El cine. Una visión de la historia. Akal . Madrid, 2008.
 • García, María Ángeles: Vidas de mujer que cuenta el cine. Antonio Machado Libros. Madrid,2020.
 • Gispert, Esther: Cine, ficción y educación. Laertes Educación . Barcelona, 2009.
 • Gubern , Roman: Historia del cine. Editorial Lumen. Barcelona, 1989.
 • Guerrero, Rafael i López, Miguel Jesús: La representación de la Edad Moderna en las series y el cine histórico: Discursos, imágenes e interés como recurso didáctico. Tiempos Moderno , número 43 (2021). Págs . 343-363.
 • Montero, Julio y Rodríguez, Araceli: El cine cambia la historia. Ediciones Rialp. Madrid, 2005.
 • Monterde, José Enrique; Selva Masoliver, Marta i Solà Arguimbau, Anna: La representación cinematográfica de la historia. Akal. Barcelona, 2002.
 • Rosenstone, Robert A.: El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia. Ariel. Barcelona, 1997.
 • Santana Pérez, Juan Manuel i Santana Pérez, Germán: Las representaciones de la historia moderna en el cine. Anroart. Las Palmas de Gran Canaria, 2008.
 • Subirats, Eduardo: Proceso a la civilización . Crítica a la modernidad en la historia del cine. Ediciones de Intervención Cultural Montesinos. Barcelona, 2011.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Octubre:  13, 20 i 27 Novembre: 3, 10, 17 i 24  Desembre: 1, 15 i 22 de 2022 Gener: 12, 19 i 26 Febrer: 2 i 9 de 2023

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponent:

Xesco Montañez: professor-tutor de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

 

 

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Descobreix la natura del teu entorn

Descobreix la natura del teu entorn

Descobreix la natura del teu entorn

No cal fer gran viatges a paratges llunyans per gaudir de l’observació de la natura; molt a prop de les nostres ciutats, inclús dins de les mateixes, existeixen ecosistemes naturals on diferents espècies animals i vegetals conviuen amb nosaltres i ens aporten beneficis de tota mena.
En aquest curs ens acostarem a les principals espècies que habiten aquests espais naturals que podem visitar fàcilment, fent una passejada des de casa; aprendrem a observar, identificar i posar en valor la presència d’aus, amfibis, mamífers, invertebrats, etc., així com la vegetació autòctona que ens rodeja.
A més, descobrirem diferents projectes de ciència ciutadana on la població pot contribuir activament, amb les seves observacions, a estudis de caràcter científic que es desenvolupen a les nostres ciutats i espais naturals propers.

OBJECTIUS:

• Conèixer la riquesa biològica dels espais naturals més propers a la nostra ciutat, així com aprendre els beneficis que suposen per a la població. Acostar-nos als ecosistemes del riu Llobregat, el Delta del Llobregat i la Serra de Collserola.
• Explorar la natura que s’amaga a l’interior de la nostra ciutat. Parcs, jardins i fonts com a nuclis de biodiversitat. Accions de naturalizació de la ciutat.
• Aprendre a localitzar i identificar espècies animals i vegetals autòctones que viuen prop nostre.
• Descobrir la biodiversitat associada a l’aigua en les diferents fases del seu cicle integral.
• Apropar-nos a la natura del nostre litoral i descobrir la flora i fauna que s’amaga en platges i costes properes.
• Familiaritzar-nos amb projectes de ciència ciutadana i aprendre la forma de poder participar activament en ells.

 

PROGRAMA

El programa es divideix en 5 temes principals. Els temes ocuparan dos o més sessions segons l’evolució del grup, les pràctiques realitzades i l’interès dels alumnes en aprofundir en algun dels temes.

1.- Introducció. Conceptes bàsics

1.1.- Natura. Ecosistema. Ecologia. Biodiversitat.

1.2.- Naturalizació de ciutats. Verd urbà.

1.3.- Beneficis de la natura per a l’ésser humà. Serveis ecosistémics

2.- La Natura que ens envolta

2.1.- Els espais naturals més propers a la ciutat: Riu Llobregat, Delta del Llobregat  i Serra de Collserola. Principals valors naturals de cada espai i com descobrir-los. Itineraris de visita.

2.2.- Parcs i jardins com a espais naturals potencials. Biodiversitat urbana.

2.3.- Cornellà “verda”. Valor natural dels principals parcs i jardins de la ciutat. Eixos verds. Projecte Cornella natura.

2.4.- La importància dels espais periurbans. Horts. Corredors biològics.

3.- Descobrir la naturalesa

3.1.- Les aus. Principals espècies. Observació i identificació.

3.2.- Amfibis i rèptils. Espècies presents. Tècniques de captura i detecció.

3.3.- Mamífers. Espècies presents. Identificació de rastres i tècniques de captura.

3.4.- Invertebrats. Identificació de papallones. Altres invertebrats d’interès. Tècniques de captura.

3.5.- Principals arbres i arbustos autòctons del nostre àmbit. Com identificar-los.

3.6.- Prats i herbassars. La vegetació baixa i el seu paper en la biodiversitat dels ecosistemes.

4.- Més enllà de la ciutat

4.1.- La natura lligada al mar. Riquesa natural de platges i costes.

4.2.- El cicle integral de l’aigua.

5.- Introducció a la ciència ciutadana

5.1.- Definició i interès de la ciència ciutadana.

5.2.- Projectes actuals de ciència ciutadana. Com participar?

Bibliografia General
 • VVAA, Guia pràctica per conèixer la natura de Catalunya. Ed Ipcena (2014)
 • HERNANDEZ V., ¡Observar Aves es Divertido! ¿Cómo empezar?, Ed. Tundra (2018).
 • HERNANDEZ V. Cuadernos de naturaleza Tundra (varios títulos). Tundra.
 • VARIS AUTORS, Col·lecció miniguies de natura Oryx., (varis titols)
 • LLOBET T., CARRERA D. 101 arbres de Catalunya que cal conèixer. Cossetània Edicions (2018)
 • LLOBET T., COPETE J.L.,. 125 ocells de Catalunya que cal conèixer. Cossetània Edicions (2018)
 • BALLESTEROS E., LLOBET T., Fauna i flora de la mar mediterrània Ed Brau (2015).
 • VILA R., STEFANESCU C., SESMA J.M., Guia de les papallones diürnes de Catalunya. Lynx Edicions (2018).
 • RIVERA X., Amfibis i rèptils de catalunya, país valencià i balears Lynx Edicions (2010).
 • ESTRADA J., Ocells de catalunya, país valencià i balears. inclou també catalunya nord, franja de ponent i andorra. 3a ed. Lynx Edicions (2018).
 • GUTIERREZ R., Quan i on veure ocells a Catalunya. Ed. Tundra (2015).
 • Portal de Biodiversidad virtual https://www.biodiversidadvirtual.org/
 • Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles http://www.vertebradosibericos.org/
 • Cornellà Natura a peu: guia d’itineraris. Ajuntament de Cornellà de Llob. (2017)
 • Itinerari botànic del parc de Can Mercader. AMB (2015)

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Octubre:  13, 20 i 27 Novembre: 3, 10, 17 i 24  Desembre: 1, 15 i 22 de 2022 Gener: 12, 19 i 26 Febrer: 2 i 9 de 2023

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponent:

Oliver Hernández: professor-tutor de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Comuniquem-nos amb Anglès

Comuniquem-nos amb Anglès

Comuniquem-nos amb Anglès

Entre els múltiples efectes i beneficis que reporta l’aprenentatge d’una llengua estrangera un és, sens dubte, l’acostament a altres formes culturals, experiència que amplia els nostres horitzons i ens enriqueix. L’anglès en particular representa a més la possibilitat de comunicar-se amb un nombre ingent de persones, ja que aquest idioma ha arribat a ser la llengua franca del nostre temps. El nostre recorregut travessarà el contacte, la comprensió i la pràctica d’elements clau de l’anglès per desenvolupar un grau d’autonomia suficient en una comunicació en un primer nivell elemental.

Objectius:

Els principals objectius es corresponen a grans trets amb els del nivell A1- A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

PROGRAMA

Encara que el programa es caracteritzi per posseir una certa dosi de permeabilitat respecte dels continguts, en funció de les característiques del grup, sí que hi haurà aspectes ineludibles que es treballaran:
– contextos comunicatius: activitats freqüents, converses sobre temàtiques senzilles, ordres i proposicions, invitacions, instruccions i peticions.
– vocabulari relatiu al viatge, temps lliure, cinema, televisió, música, ciutat, comerç, història, menjar i beure, esports, entre d’altres.
– aspectes gramaticals: present simple, past simple, present continuous, prepositions, quantifiers, comparative adjectives, superlatives, question words, object pronouns, countable and uncountable nouns.

Bibliografia General

Es faran servir recursos obtinguts de manuals com el English File (Elementary) o el Move (Elementary), activitats adaptades, pròpies i online.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Octubre:  13, 20 i 27 Novembre: 3, 10, 17 i 24  Desembre: 1, 15 i 22 de 2022 Gener: 12, 19 i 26 Febrer: 2 i 9 de 2023

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponent:

Anna Fernández: professora-tutora de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

 

 

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Què sabem sobre el turisme? El turisme en el passat i en el present

Què sabem sobre el turisme? El turisme en el passat i en el present

Què sabem sobre el turisme? El turisme en el passat i en el present

El turisme és una activitat que ha anat prenent una gran importància, en volum i intensitat, al llarg de les darreres dècades. El 2019 va haver-hi 1.400 milions de viatges internacionals. El creixement sostingut de turistes ha transformat cultural, econòmica i socialment molts territoris, n’ha transformat la morfologia, les activitats econòmiques, el teixit comercial, la mobilitat, i també, la vida quotidiana dels residents en aquests territoris.  L’activitat turística té alhora un gran impacte ambiental.

Per tot això el turisme s’ha convertit en un tema controvertit, molt present als mitjans de comunicació i en el debat públic,  amb posicions molt contraposades, ja que està en joc són valors i el futur de les destinacions i la vida quotidiana.

En aquest curs, on analitzarem l’activitat turística, els seus orígens, la seva evolució, les tendències, els reptes, i seus impactes en diferents ciutats i territoris turístics, farem un exercici per evitar les simplificacions i argumentar sobre la complexitat de les situacions. Tots tenim sentiments al voltant de les nostres experiències com a turistes i com a residents. En aquest curs n’entendrem la complexitat i a mirar el fenomen amb una mirada crítica.

OBJECTIUS:

Copsar la realitat complexa i global del turisme

Transmetre que el turisme és un fenomen inherent al desenvolupament de molts territoris, urbans i costaners

Incorporar el paradigma de la sostenibilitat com a element irrenunciable a l’activitat turística

Reflexionar sobre el propi comportament com a turistes i assumir un comportament responsable

Reflexionar sobre les imatges que es projecten al món de les principals ciutats turístiques 

PROGRAMA

Evolució del fenomen turístic: del Grand Tour, passant pel Turisme de Masses al turisme post pandèmia.

Comprendre el turisme en un context global: principals tendències

Els reptes del turisme a l’entorn urbà: Barcelona, Venècia, Amsterdam

El reptes del turisme en l’espai litoral: Les Balears, Benidorm

La sostenibilitat en turisme. És possible?

El nostre paper com a turistes

Les marques i les imatges turístiques

Sortida de camp. Anàlisi d’un espai de gran afluència turística

Bibliografia General

Panorama del turismo internacional (2019) UNTWO

Barcelona, ciutat i turisme. Diàleg per un turisme sostenible (2015)

Carta mundial del turisme sostenible + 20 (2015)

Destinació BCN. (Història del turisme a la ciutat de Barcelona). Saida Palou. 2015

Barcelona, de ciutat amb turisme a ciutat turística. Notes sobre un procés complex i inacabat

Francesc López Palomeque Documents d’anàlisi geogràfica, 2015-09-01, Vol.61 (3), p.483-506

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Octubre:  13, 20 i 27 Novembre: 3, 10, 17 i 24  Desembre: 1, 15 i 22 de 2022 Gener: 12, 19 i 26 Febrer: 2 i 9 de 2023

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponent:

Aina Pedret: professora-tutora de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Problemes de Filosofia Pràctica

Problemes de Filosofia Pràctica

Problemes de Filosofia Pràctica

Aquest curs és una introducció a la Filosofia Pràctica arran dels principals problemes que la caracteritzen. Per què hi ha pluralitat de criteris en societat? Què hem de fer? Com podem conviure en pau? A què són deguts els conflictes humans? Quina és la forma de govern més justa? Són preguntes fonamentals que ens fem al llarg de la nostra vida i que han tingut respostes, de manera crítica i raonada, des de l’alba de la democràcia a l’Antiga Grècia. En aquest curs, mirarem d’entendre quines han estat aquestes respostes i per què no sempre troben consens. Tanmateix, afrontarem la qüestió de quines resulten a hores d’ara més convincents.

OBJECTIUS:

Aquest curs té dos objectius entrelligats. Primer, com a curs de filosofia, aspira a aclarir racionalment un seguit de conceptes controvertits, és a dir, aquells que malgrat l’intent de fonamentació raonada no són reduïbles a una única definició. Així i tot, entre aclariments i arguments, s’ha d’albirar el posicionament més convincent. Segon, com a curs de filosofia pràctica, aspira també a què s’assoleixi consciència crítica sobre els ideals en pugna en les nostres accions i en les relacions socials que ens envolten per tal d’evitar al màxim qualsevol dogmatisme. S’han d’agafar les regnes dels problemes a tractar tot i assumint la complexitat en joc.

Seguint la màxima socràtica, l’objectiu general del curs és examinar amb rigor i criteri les qüestions que ens afecten a tothom en la mesura en què som (i vivim entre) humans. En una paraula: aprendre.

 

PROGRAMA
 1. Introducció: filosofia teòrica i filosofia pràctica
 2. Sentit comú: intel·lecte humà o interessos col·lectius?
 3. Ètica (1): deontologia o teleologia?
 4. Ètica (2): universalitat impersonal o virtut cívica?
 5. Política: normativisme o realisme?
 6. Lleis: marco absolut o eina relativa?
 7. Guerra: (im)moral o amoral?
 8. Fronteres: substancials o modals?
 9. Llibertat: liberal o republicana?
 10. La Filosofia Pràctica davant dels dilemes actuals
Bibliografia General

El professor indicarà obres de referència (clàssiques i actuals, generals i específiques) sobre els problemes filosòfics a tractar a mesura que vagin sorgint a classe. També, naturalment, atendrà qualsevol interès per part de l’alumnat en aquest respecte. En tot cas, les següents obres són significatives del curs i accessibles*:

 • Arendt, Hannah, La condició humana, Barcelona: Empúries.
 • Aristóteles, Ètica nicomàquea, Barcelona: Fundació Bernat Metge.
 • Aristóteles, Política, Madrid: Alianza.
 • Capdevila, Pol, García Collado, Francis, El futur a l’encreuada: filosofia i societat, Barcelona: Associació d’Estudis Filosòfics.
 • Hobbes, Thomas, Leviatán, Madrid: Alianza.
 • Kant, Immanuel, Fonamentació de la metafísica dels costums, Barcelona: Laia.
 • Kant, Immanuel, La pau perpètua, Barcelona: Barcino.
 • Locke, John, Segundo tratado sobre el gobierno civil, Madrid: Alianza.
 • Maquiavelo, Nicolás, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Madrid: Alianza.
 • Mayos, Gonçal, & Morro, Joan, Hi ha una nova política? Barcelona: La Busca.
 • Mill, John Stuart, L’utilitarisme, Barcelona: Edicions 62.
 • Mouffe, Mouffe, El retorno de lo político, Barcelona: Paidós.
 • Platón, La República, Barcelona: Fundació Bernat Metge.
 • Weber, Weber, La ciència i la política, València: Universitat de València.
 • Williams, Bernard, La ética y los límites de la filosofía, Madrid: Cátedra.
 • Zolo, Danilo, Cosmópolis, Barcelona: Paidós.

*Totes les obres seleccionades per al curs estan disponibles en la Xarxa de Biblioteques Municipals. S’hi pot accedir al catàleg en aquest enllaç: https://aladi.diba.cat/

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Octubre:  13, 20 i 27 Novembre: 3, 10, 17 i 24  Desembre: 1, 15 i 22 de 2022 Gener: 12, 19 i 26 Febrer: 2 i 9 de 2023

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponent:

Joan Morro. Professor-tutor de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es