Select Page
L’antropologia sociocultural per entendre realitats quotidianes incomprensibles

L’antropologia sociocultural per entendre realitats quotidianes incomprensibles

L’antropologia sociocultural per entendre realitats quotidianes incomprensibles

Aquest curs aspira a dotar als i a les participants dels elements i instruments que la perspectiva antropològica aporta per a una comprensió més profunda d’alguns dels principals fenòmens socioculturals.
Començarem per una breu aproximació a l’Antropologia sociocultural tot posant l’èmfasi en la forma de “mirar” a l’altre que ens ofereix.
Per tot seguit, passar a analitzar algunes qüestions de rabiosa actualitat en aquest món global i tot sovint desconcerta, estranya, preocupa o simplement desperta la curiositat d’aquella que no en forma part d’aquesta. Ens aproparem a qüestions com les identitats i els processos d’identificació: el món de les diversitats de gènere i sexo-afectives; els populismes; les cares menys conegudes del(s) capitalisme(s); entre d’altres que se’ns presenten com a elements representatius de les societats del segle XXI.

En aquest sentit, l’autoanàlisi que ens ofereix l’Antropologia Sociocultural ens permet construir ponts amb fenòmens socials anteriors i amb les pròpies experiències viscudes, visualitzar les connexions entre el que passa a la nostra societat i en d’altres llocs del planeta, i, molt important, adonar-nos del filtre a través del que entenem (i/o ignorem) el món.

PROGRAMA

El programa es presentarà dividit en diversos blocs (de dues sessions o més de duració) en els que reflexionarem sobre diverses temàtiques a partir de l’estudi etnogràfic de diferents fenòmens socioculturals.

 • L’Antropologia sociocultural com a forma d’aprehendre la realitat. Enguany obrirem el curs tot endinsant-nos en la particular forma de “mirar” que ens proposa l’Antropologia sociocultural sobre l’altre i que retorna també com una mirada cap a nosaltres mateixes.
 • Una identitat darrera l’altra. Provarem de fer una primera aproximació al complex món de les identitats i les identificacions, de les representacions i autorepresentacions. Creences religioses, ideologies, cultures, paisatges, estats o fins i tot equips esportius tot sovint esdevenen elements referencials per a moltes, què hi ha darrera?
 • Les diversitats al voltant del gènere, la sexualitat i el sexe. Tot sovint aquelles persones que visqueren la revolució sexual dels anys 60 i 70 s’enfronten perplexos a la realitat d’avui des de la incomprensió d’un món que no pot ser llegit des del seu coneixement.
 • Una aproximació als populismes. Sentir el mateix concepte evoca en totes nosaltres una infinitat d’idees que entremesclen elements presents amb fets pretèrits, trets compartits i elements particulars; etc. tanmateix la comunicació, les idees, els discursos, la interpretació dels fets, la construcció de la realitat… són elements fonamentals per a tot populisme i per això es proposa una aproximació a aquesta dimensió.
 • Altres cares del capitalisme. La simplificació del capitalisme habitual en els mitjans de comunicació ens allunya de la comprensió complexa que requereix l’anàlisi de la multimorfa realitat econòmica i qüestions tan presents com per exemple l’anomenat extractivisme.
 • La segregació espacial. L’espai és l’escenari de tot tipus d’interacció social i en aquesta ocasió volem dirigir la mirada cap la definició i ús dels espais com a mecanisme d’estigmatització, exclusió…; des de l’espai més ínfim fins al ghetto com paradigma de l’estigmatització territorial.
 • Allunyar-se del món… en comunitat Establir un breu recorregut per alguns dels exemples més coneguts de la vida en comunitat pot esdevenir la millor porta d’accés a un fenomen present en la majoria de societats complexes i que apareix com a resposta possible en espais socials aparentment tant diferents com el de les religions o el de la militància política.
Bibliografia General

Hi ha una bibliografia bàsica en què s’ofereix una visió general de l’Antropologia:

 • BOIVIN, M.F.; ROSATO, A.; ARRIBAS, V. (Eds.) (2004) Constructores de Otredad. Una introducción a la Antropología Social y Cultural. Buenos Aires: Antropofagia.
 • BOHANNAN, P. (1992) Para raros, nosotros. Introducción a la antropología cultural. Madrid: Akal.
 • COPANS, J. (1999) Introducción a la Etnología y a la Antropología. Madrid:
 • Acento.
 • EMBER, C. R.; EMBER, M. (1997) Antropología cultural, Madrid: Prentice Hall.
 • HARRIS, M. (1998) Introducción a la Antropología General. Madrid : Alianza.
 • LLOBERA, J. R. (1999) Manual d’antropologia social, Barcelona: Edicions de la UOC.

També hi haurà una bibliografia específica conformada durant el curs que estarà relacionada amb alguns dels temes presentats i que es treballarà a l’aula.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Calendari:

Octubre: 3, 10, 24 i 31
Novembre: 7, 14, 21 i 28
Desembre: 5, 12 i 19
Gener: 9, 16, 23 i 30

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat

Idioma:

Català/Castellà

Ponent:

Miguel Doñate. Professor-tutor de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Col·labora  en Raúl Márquez Porras

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Tornar a oferta Sènior

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Música i cinema

Música i cinema

Música i cinema

Des del naixement del cinema, la música ha acompanyat les seves imatges. Les primeres pel·lícules comptaven amb un pianista a les sales de projecció, que havia de conèixer perfectament cada imatge per decidir quina música la reforçaria. La possibilitat del cinema sonor va oferir noves perspectives: la composició cinematogràfica naixia com a nova professió, i els cineastes controlaven la música de les seves pel·lícules, convertint-la en un personatge indispensable de la trama. La perfecta simbiosi entre música i escena, serà la clau de l’èxit de la banda sonora com a element primordial per a la percepció i comprensió de les imatges. En aquest curs viatjarem al llarg del temps amb els primers musicals, les bandes sonores més memorables, i les biografies dels grans compositors portades al cinema. I descobrirem què hi ha de realitat i de ficció al setè gènere.

PROGRAMA
 1. Cinema mut i música
 2. La funció de la música al cinema
 3. Musicals
 4. Bandes sonores
 5. Grans escenes de la història del cinema: i si canviem la música?
 6. Johann Sebastian Bach. El silencio antes de Bach (2007). Mein Name ist Bach (2004)
 7. Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi, un prince à Venise (2008)
 8. Wolfgang Amadeus Mozart. Amadeus (1984). Io don Giovanni (2009)
 9. Ludwig van Beethoven. Immortal Beloved (1994). Eroica (2003). Copying Beethoven (2006)
 10. Franz Schubert. Leise flehen meine Lieder (1933). Das Dreidmädlerhaus (1958). The double Life of Franz Schubert (1997)
 11. Frédéric Chopin. A Song to Remember (1945). Pragnienie Milosci (2002)
 12. Clara & Robert Schumann. Song of Love (1947). Frühlingssinfonie (1983). Geliebte Clara (2008)
 13. Giuseppe Verdi. La vida de Verdi (sèrie de TV, 1982)
 14. Richard Wagner. Richard Wagner (1913). Richard Wagner (sèrie de TV, 1984)
 15. Le violon rouge (1998)
Bibliografia General

Música i cinema

Mouëllic, Gilles. La música en el cine. Paidós Ibérica. 2011
Radigales, Jaume. La música en el cine: la estética de la música. UOC. 2008
Román, Alejandro. Composición e investigación en la música audiovisual. Visión Libros. 2014

Història general de la Música

Alsina, Pep & Sesé, Frederic. La música y su evolución. Historia de la música con propuestas didácticas y 49 audiciones. Llibre i 2 CD. Ed. Graó. 2000
Burrows, John. Música clásica. Guías visuales Espasa. Editorial Espasa, 2006
Comellas, José Luis. Historia sencilla de la música. Ediciones Rialp. 2008
Grout, Donald J. & Palisca, Claude V. Historia de la música occidental I y II. Dos volums. Alianza Música. 1997
Michel, Ulrich Atlas de música I i II. Dos volums. Alianza editorial. 1998
Pérez Gutiérrez, Mariano. Comprende y ama la música. Sociedad general española de librería. 1992
Schonberg, Harold C. Los grandes compositores. Ed. Ma non troppo. 2007
Sadie, Stanley. Guía Akal de la música. Akal Música. 2000

Història de la Música per períodes

Varis autors. Historia de la música. Dotze volums que es venen per separat. Editorial Turner Música
Downs, Philip G. La música clásica. Editorial Akal Música. 1998 (1992)
Morgan, Robert P. La música del siglo XX. Akal Música. 1999 (1994)
Plantinga, León. La música romántica. Editorial Akal Música. 1992 (1984)
Rosen, Charles. El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven. Alianza Música. 1999 (1971)
Rushton, Julian. Música clásica. Ediciones Destino. 1998 (1986)
Whittall, Arnold. Música romántica. Ediciones Destino. 2001 (1987)

Instruments musicals

Abrashev, Bozhidar & Gadjev, Vladimir. Enciclopèdia il·lustrada dels instruments musicals. Ed. Könemann
Cantus. Diccionario de Instrumentos de la Edad Media y el Renacimiento. 2 CD amb composicions de l’Edat mitjana i el Renaixement que inclouen instruments de l’època ordenats per famílies instrumentals. 2002
Harmonia Mundi. Le jeu des instruments. Un jeu de mémoire. Joc de memòria visual que inclou imatges pictòriques d’instruments musicals de totes les èpoques, amb una peça musical per a cada imatge. 2008
Maideu i Puig, Joaquim. Instruments musicals. Eumo Editorial. 1995
Ricercar. Guide des instruments anciens. Guia d’instruments musicals que inclou un llibre de 200 pàgines amb fotografies, des de l’Edat Mitjana fins el Classicisme, i 8 CD amb exemples de cada instrument. 2009
Tranchefort, François-René. Los instrumentos musicales en el mundo. Alianza Música. 1994

Estètica musical

Fubini, Enrico. La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Alianza Editorial. 1999

Diccionaris

Pérez, Mariano. Diccionario de la música y los músicos. Ed. Istmo. 2000
Randel, Don Michael. Diccionario Harvard de música. Alianza Diccionarios. 2006
Tranchefort, François-René. Guía de la música de cámara. Alianza Diccionarios. 2002
Tranchefort, François-René. Guía de la música sinfónica. Alianza Diccionarios. 2002

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Calendari:

Octubre: 3, 10, 24 i 31
Novembre: 7, 14, 21 i 28
Desembre: 5, 12 i 19
Gener: 9, 16, 23 i 30

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat

Idioma:

Català/Castellà

Ponent:

Verònica Maynés Gutiérrez. Professora-tutora de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

 

Tornar a oferta Sènior

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Criminologia per a principiants

Criminologia per a principiants

Criminologia per a principiants

Entendre com és possible que l’ésser humà transgredeixi uns certs límits, atemptant contra drets fonamentals com la vida i la integritat física, ha estat i continua sent un misteri que la criminologia tracta de desvetllar des dels seus orígens.

Si parem atenció al “boom” que el “true crime” està tenint en els últims anys prenent com a referència la seva presència en pel·lícules, documentals, sèries i novel·les, podem fer-nos una idea de l’abast magnètic que exerceix aquest fenomen.

Comprendre per què algú és capaç de cometre un delicte, sobretot aquells revesteixen especial violència, entendre quins són els factors condicionen o promouen aquests comportaments, analitzar quins tipus de delictes són els més freqüents, quins els més mediàtics i com evolucionen segons evoluciona la societat, conèixer el perfil de les víctimes i l’impacte que ser-ho té en les seves vides, veure quines formes de control social formal i informal poden ajudar en la prevenció i control de la delinqüència… són algunes de les qüestions que abordarem en aquest curs.

Sent com és la criminologia una ciència interdisciplinària que tracta de desxifrar un fenomen tan complex i que, per a això, beu d’altres ciències com la psicologia, la medicina, el dret penal, la sociologia i l’antropologia, en les nostres classes ens centrarem en fer una aproximació general amb un abordatge senzill, amè i estimulant per a poder iniciar-nos en aquesta fascinant matèria i intentar respondre als seus grans interrogants.

PROGRAMA

1.- Què és la Criminologia? La Criminologia com a ciència: definició, objecte, funcions i principis bàsics. Relació amb altres ciències i disciplines. Criminologia versus Criminalística. La criminologia comprensiva.
2.- Breu història de la Criminologia. L’Escola Clàssica. La Criminologia Positiva. L’Escola de Chicago. La Criminologia a Espanya.
3.- El delicte. Processos de penalització i despenalització: criminalització primària i secundària. Delictes i desviacions. Tipologies delictives i perfils criminals. Aportacions criminològiques a la funció preventiva del delicte: polítiques de prevenció criminal.
4.- Delinqüent. Teories explicatives de la criminalitat. Un criminal neix o es fa? Quins factors influeixen? Entenent la violència: explicacions biològiques, psicològiques, sociològiques. Perfils criminals: característiques identificatives. Crims organitzats, desorganitzats i mixtes.
5.- Víctima i Victimologia. Què significa ser víctima d’un delicte? Definició. Tractament de les víctimes i la revictimització. Estadístiques victimològiques. Relació víctima-delinqüent. La mediació penal.
6.- El control social. La reacció social davant el delicte i la seva influència en la prevenció.. Mètodes de control social: formal i informal. Forces i Cossos de Seguretat: Policia. Centres Penitenciaris. Alarma social, prejudicis i estereotips. Influència dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.
7.- Mètodes per a l’estudi de la criminalitat: qualitatius i quantitatius. Importància de les estadístiques. La xifra negra.

Bibliografia General

• BECCARIA, C., De los delitos y las penas, Ed. Folio Pub. Corp., 2003
• CID MOLINÉ, J. y LARRAURI PIJOAN, E., Teorías criminológicas: explicación y prevención de la delincuencia, Ed.Bosch, 2001.
• COBO MARTÍNEZ, F., Conceptos Básicos De Criminología, Ed. Formación Alcalá, 2013.
• HASSEMER, W. y MUÑOZ CONDE, F., Introducción a la criminología. Ed. Tirant lo Blanch, 2001.
• HERRERO HERRERO, C., Criminología (Parte general y especial), Ed. Dykinson, 2007.
• GARRIDO GENOVÉS, V., True Crime. La fascinación del mal, Ed. Ariel, 2021
• GIL VILLA, F., Introducción a las teorías criminológicas: por qué rompemos con la norma, Ed. Tecnos, 2013.
• LARRAURI PIJOAN, E., Introducción a la criminología y al sistema penal, Ed. Trotta, 2020.
• MARK OLSHAKER, J.D., Cazador de mentes: Mindhunter, Ed. Planeta, 2022
• PORTA, C., Crims: llum a la foscor, Ed.La Campana, 2022.
• ROS CORDÓN, ESTEFANÍA, Manual básico de criminología, ed. Pinolia, 2023
• SERRANO TÀRRAGA, MARÍA DOLORES, Criminología. Introducción a sus principios, Ed. Dykinson S.L., 2018
• TAMARIT SUMALLA, JM, La criminologia, Ed. UOC S.L., 2014
• VELASCO DE LA FUENTE, PAZ, Homo Criminalis, Ed.Ariel, 2021.
• VELASCO DE LA FUENTE, PAZ, Criminal-mente, Ed.Ariel, 2018.

Referencias en Internet:

https://www.criminolegs.cat/
http://www.scec.es/
http://www.criminologia.net
https://eicyc.com/

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Calendari:

Octubre: 3, 10, 24 i 31
Novembre: 7, 14, 21 i 28
Desembre: 5, 12 i 19
Gener: 9, 16, 23 i 30

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat

Idioma:

Català/Castellà

Ponent:

Beatriz López. Professora-tutora de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Tornar a oferta Sénior

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Al Àndalus: la porta d’entrada de la ciència a Europa

Al Àndalus: la porta d’entrada de la ciència a Europa

Al Àndalus: la porta d’entrada de la ciència a Europa

El curs pretén repassar -més enllà dels tòpics recollits en els llibres de text- aspectes de la història social i política de la península ibèrica des del segle VIII fins al segle XV; i també ser una guia inicial en el transvasament cap a Europa que es produeix a través d’Al Andalus, tant de la ciència oriental (persa o babilònica) com de la ciència de l’Antiguitat (grega i llatina). A part de l’art i literatura, potser camps més coneguts per tots nosaltres d’aquesta època -que també estudiarem-, observarem el quefer dels nostres avantpassats en els camps de la filosofia, ciències ocultes, matemàtiques, alquímia, cuina, botànica i moltes més disciplines.

PROGRAMA

• Vocabulari bàsic.
• De l’Imperi Omeia a l’Imperi Abbàsida a Orient.
• Les “fitnes” de l’Islam.
• Reflexions entorn de l’origen del nom d’Al Andalus. Discussions sobre: “envair”, “conquistar”, “ocupar”, “colonitzar”, “assimilar”
• Situació en la península Ibèrica abans de l’arribada dels musulmans.
• Al Andalus en els llibres de text. Definicions i llegat.
• Etapa de l’Emirat. Marc històric i anàlisi soci polític.
• Etapa del Califat. Marc històric i anàlisi soci polític.
• Etapa del Regne de Taifes. Marc històric i anàlisi soci polític.
• Etapa dels Almohades, Almoràvits i Nassarites. Marc històric i anàlisi soci polític.
• L’Escola de Traductors de Toledo.
• Les ciències en el X i XI.
• Les ciències en el XII: Filosofia, ciències ocultes, matemàtiques, astronomía, astrologia, òptica, alquímia i medicina. La cuina en època del Regne de Taifes.
• Les ciències en el XIII: Botànica, zoologia, nàutica.
• La sexualitat en Al Andalus.
• La literatura andalusí. Els poetes astròlegs. Els poemes de l’Alhambra

Bibliografia General

L’extracte de les propostes bibliogràfiques és de caràcter general. Si algun alumne decideix aprofundir en un tema determinat, al final de cada classe disposaré d’una selecció bibliogràfica específica.

• Al Kardabus, Ibn. “Historia de Al Andalus”. Ed. Akal. Madrid, 1986
• Bramon, Dolors. “Moros, jueus, i cristians en terra catalana: Memòria del nostre passat”. Ed. Pagès. Lleida, 2013
• Vernet, Juan. “Lo que Europa debe al Islam de España”. Ed. Acantilado. Madrid, 2006.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Calendari:

Octubre: 3, 10, 24 i 31
Novembre:
7, 14, 21 i 28
Desembre:
5, 12 i 19
Gener:
9, 16, 23 i 30

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat

Idioma:

Castellà o Català

Ponent:

Jordi Belloso. Professor-tutor de la UNED Sénior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Tornar a oferta Sènior

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Escriptura Creativa

Escriptura Creativa

Escriptura Creativa

Les paraules ens mostren el món i ens fan veure qui som, quin sentit té la nostra existència, quin és el nostre paper a l’univers, com ens relacionem amb les coses que ens envolten… Saber plasmar per escrit aquestes paraules es converteix en una activitat seductora, de vegades atractiva, altres intimidant.

Com sorgeixen les idees? De quina forma les ordenem al paper? Perquè ens avergonyim d’allò que escrivim? Donar resposta a aquestes preguntes serà només el primer pas que farem en aquestes sessions.

Aquest curs presenta diferents propostes de continguts teòrics i activitats pràctiques amb la finalitat de proporcionar als alumnes continguts, recursos i habilitats per poder millorar la seva expressió escrita i la escriptura literària.
No és necessari tenir coneixements literaris previs ni ser una persona creativa. Simplement tenir interès per aprendre i voler gaudir llegint i escrivint.

 

PROGRAMA

El curs tindrà un fil conductor que ens servirà per vertebrar, entendre millor i practicar el fet literari. De forma genèrica, alguns temes tractats seran:
1. La creativitat. Aspectes generales. Formes de potenciar la creativitat. Obstacles a la creativitat. Actituds envers l’escriptura.
2. Les idees. Aspectes generales. Les idees en una història. Formes de buscar idees.
3. Organització del text. Estructures.
4. La construcció d’una historia. Estructures narratives. Escenari i situacions. Personatges. Temps. Narrador. Ritme. Ambient. Coherència i versemblança.
5. Anàlisi, autocrítica, revisió.

Bibliografia General

Stephen King, Mientras escribo, DEBOLSILLO
H. Mittelmark, S. Newman, Como no escribir una novela, ed. Seix Barral
RAE, Libro de estilo de la lengua española, ed. ESPASA
H. Urién, El arte de contar bien una historia, ed. Alienta
D. Vicente, El arte de escribir, Berenice, Manuales.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Calendari:

Octubre: 3, 10, 24 i 31
Novembre:
7, 14, 21 i 28
Desembre:
5, 12 i 19
Gener:
9, 16, 23 i 30

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat

Idioma:

Català o castellà

Ponent:

Lara Pons. Professora-tutora de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

 

Tornar a oferta Sènior

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es