Select Page
Història d’aquí i allà, així i aixà… la lent antropològica davant de la complexitat de les societats humanes

Història d’aquí i allà, així i aixà… la lent antropològica davant de la complexitat de les societats humanes

Història d’aquí i allà, així i aixà… la lent antropològica davant de la complexitat de les societats humanes

Aquest curs aspira a dotar als i a les participants dels elements i instruments que la perspectiva antropològica aporta per a una comprensió més profunda d’alguns dels principals fenòmens socioculturals del món contemporani. Ens aproximarem a qüestions fonamentals com la diversitat humana, la natura, les urbs, l’organització política, les relacions de poder, els moviments migratoris, les formes d’organització econòmica o el pensament religiós. Tanmateix, la mirada que ens ofereix l’Antropologia Sociocultural d’aquests fenòmens, fenomen contemporanis ens permetrà construir ponts amb fenòmens socials anteriors i amb les pròpies experiències viscudes, així com visualitzar les connexions entre el que passa a la nostra societat i en d’altres llocs del planeta.

Objectius:

Els principals objectius són:

 • Presentar la diversitat humana (social i cultural) com a característica essencial de l’ésser humà i, alhora, com a valor a preservar.
 • Aprofundir en el coneixement d’alguns dels fenòmens socioculturals rellevants de l’actualitat.
 • Traçar les continuïtats, discontinuïtats i innovacions que en aquests fenòmens s’observen.
 • Destacar la necessitat de reconèixer la complexitat de tota realitat social, emfatitzant en la diversitat de discursos, representacions, percepcions i vivències que d’un mateix fet es generen.
 • Dotar d’elements i instruments que permetin analitzar críticament els fenòmens socioculturals, tot prestant especial atenció al procés de construcció dels discursos i representacions dominants sobre aquests.
 • Transmetre la importància del relativisme cultural en l’anàlisi de les societats i cultures humanes.
 • Familiaritzar-se amb alguns dels principals conceptes mètodes i teories de l’Antropologia sociocultural.
 • Valoritzar les experiències viscudes i els seus protagonistes.
 • Capacitar en l’anàlisi de la informació que els múltiples suports i formats actuals ofereixen (premsa, televisió, internet, xarxes socials, etc).
 • Fomentar la reflexió, el diàleg i l’intercanvi d’idees.
PROGRAMA

​El programa es presentarà dividit en diversos blocs (de dues sessions o més de duració) en els que reflexionarem sobre diverses temàtiques a partir de l’estudi etnogràfic de diferents fenòmens socioculturals.

L’Antropologia sociocultural com a disciplina científica. Obrirem el curs tot reflexionant sobre qüestions com ara: Hi ha vida a més enllà del món científic-acadèmic? Les ciències socials poden ser eines de transformació? L’antropologia aplicada o l’aplicació de l’antropologia?

El desenvolupament i el món. El desenvolupament amaga múltiples dimensions que esdevenen fonamentals per entendre el món, les relacions entre els països segons els rols que aquesta mateixa idea construeix, models hegemònics de comportament individual…

Buscant un sentit a la joventut… Massa sovint podem sorprendre les nostres societats preguntant-se per qui són els joves com si fossin éssers d’altres móns… Començarem per abordar des d’una perspectiva general què és la joventut (tant aquí com allà) per provar d’aprofundir desprès en els canvis que es produeixen constantment entre aquests i com aquesta guarda estreta relació amb el que succeeix en el conjunt de la societat…

– Si Ludd aixequés el cap…

És una aposta per analitzar el món del treball en tota la seva complexitat en l’experiència humana i alhora posar una especial atenció en el paper de la tecnologia a les nostres societats més enllà de la seva dimensió instrumental

Entorn, natura, cultura. Reflexionarem sobre les relacions que les societats estableixen amb el medi, unes relacions d’anada i tornada podríem dir, on les cultures s’adapten al medi alhora que adapten el medi a la realitat sociocultural de cada grup; sense oblidar-nos de fer una primera aproximació a la pròpia idea de natura que la nostra societat té.

Les catàstrofes naturals reinterpretades des de les cultures. Totes les cultures donen un sentit o altre a les manifestacions de la natura i especialment a les que titllem de “catàstrofes” des de manifestacions de la immensitat de la natura, passant per accions divines fins a ocasions per expandir el liberalisme.

L’Antropologia de l’alimentació o com veure el món a través de l’alimentació. Hi ha un munt de dites, frases… sobre l’alimentació que alhora destaquen veritats i simplifiquen la realitat… com ara  som el que mengem, el menjar és salut, menjar és molt més que aliments, un país una cuina… totes elles ressalten la centralitat de l’alimentació a totes les cultures; si bé caldrà veure si de la mateixa manera que a la nostra.

Bibliografia General

Hi ha una bibliografia bàsica en què s’ofereix una visió general de l’Antropologia:

 • BOHANNAN, P. (1992) Para raros, nosotros. Introducción a la antropología cultural. Madrid: Akal.
 • COPANS, J. (1999) Introducción a la Etnología y a la Antropología. Madrid:
 • EMBER, C. R.; EMBER, M. (1997) Antropología cultural, Madrid: Prentice Hall.
 • HARRIS, M. (1998) Introducción a la Antropología General. Madrid : Alianza.
 • LLOBERA, J. R. (1999) Manual d’antropologia social, Barcelona: Edicions de la UOC.

També hi haurà una bibliografia específica conformada durant el curs que estarà relacionada amb alguns dels temes presentats i que es treballarà a l’aula.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Octubre: 5 i 26 Novembre: 2, 9, 16, 23 i 30 Desembre: 14 i 21 de 2021 Gener: 11, 18 i 25 Febrer: 1, 8 i 15 de 2022

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponent:

Miguel Doñate. Professor-tutor de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

 

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Comuniquem-nos en anglès I

Comuniquem-nos en anglès I

Comuniquem-nos en anglès I

Entre els múltiples efectes i beneficis que reporta l’aprenentatge d’una llengua estrangera un és, sens dubte, l’acostament a altres formes culturals, experiència que amplia els nostres horitzons i ens enriqueix. L’anglès en particular representa a més la possibilitat de comunicar-se amb un nombre ingent de persones, ja que aquest idioma ha arribat a ser la llengua franca del nostre temps. El nostre recorregut travessarà el contacte, la comprensió i la pràctica d’elements clau de l’anglès per desenvolupar un grau d’autonomia suficient en una comunicació en un primer nivell elemental.

OBJECTIUS

Els principals objectius es corresponen a grans trets amb els del nivell A1- A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

PROGRAMA

Encara que el programa es caracteritzi per posseir una certa dosi de permeabilitat respecte dels continguts, en funció de les característiques del grup, sí que hi haurà aspectes ineludibles que es treballaran: 
– contextos comunicatius: activitats freqüents, converses sobre temàtiques senzilles, ordres i proposicions, invitacions, instruccions i peticions.

– vocabulari relatiu al viatge, temps lliure, cinema, televisió, música, ciutat, comerç, història, menjar i beure, esports, entre d’altres.

– aspectes gramaticals: present simple, past simple, present continuous, prepositions, quantifiers, comparative adjectives, superlatives, question words, object pronouns, countable and uncountable nouns.

Bibliografia General

Es faran servir recursos obtinguts de manuals com el English File (Elementary) o el Move (Elementary), activitats adaptades, pròpies i online.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Octubre: 5 i 26 Novembre: 2, 9, 16, 23 i 30 Desembre: 14 i 21 de 2021 Gener: 11, 18 i 25 Febrer: 1, 8 i 15 de 2022

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponent:

Anna Fernández. Professora-tutora de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Història de l’opera fins al segle XX

Història de l’opera fins al segle XX

Història de l’opera fins al segle XX

Recorregut per la Història de l’Òpera des de finals del segle XIX fins al segle XXI, contextualitzant les òperes seleccionades en el marc cronològic, històric, social i artístic, i en les diverses estètiques de cada època de la Història de la Música. El curs està dividit en dues parts, a desenvolupar durant dos cursos acadèmics, amb un total de trenta sessions, i essent aquest curs la segona part. Està dirigit tant a persones que tenen coneixements musicals i cultura operística, com a aquelles que desitgen iniciar-se en aquest fascinant món sonor. En el mateix curs s’inclouen dues òperes programades a la temporada del Gran Teatre del Liceu 2021-2022.

OBJECTIUS

• Reconèixer, comprendre i valorar els diferents criteris històrics i les categories estètiques dels moviments artístics i musicals contemplats en la programació i concretats en l’òpera
• Relacionar els estils musicals amb el context històric, social i cultural en el que s’han desenvolupat, i la seva extensió a d’altres àmbits artístics
• Reconèixer auditivament els diversos estils i tendències estètiques de la música clàssica, concretats en l’òpera
• Situar històricament els instruments, les veus i els compositors contemplats en la programació, diferenciant les diverses tendències
• Reconèixer auditivament les diferents veus i els diferents instruments musicals utilitzats en l’àmbit de l’òpera
• Relacionar i reconèixer les similituds i diferències entre els diferents estils musicals pels que passa la Història de l’Òpera
• Conèixer correctament les característiques dels diferents períodes de la Història de la Música contemplats en el curs, relacionant les diferents influències que concorren en cada un d’ells, concretats en el gènere operístic
• Conèixer algunes de les obres i dels autors mes importants de la Història de l’Òpera
• Valorar la importància que ha tingut l’òpera a la història des del punt de vista artístic, cultural i social

PROGRAMA

1. Giuseppe Verdi (I)
1.1. Verdi i la tradició italiana
1.2. Rigoletto

2. Giuseppe Verdi (II)
2.1. La traviata

3. Richard Wagner (I)
3.1. Wagner i la tradició alemanya
3.2. Der Ring des Nibelungen (I)

4. Richard Wagner (II)
4.1. Der Ring des Nibelungen (II)

5. L’òpera a Rússia
5.1. Piotr Ilitx Txaikovski i la tradició russa
5.2. La Dama de Piques

6. Viena i el triomf de l’opereta (I)
6.1. La família Strauss a Viena
6.2. Johann Strauss fill: Die Fledermaus

7. Viena i el triomf de l’opereta (II)
7.1. Franz Lehár
7.2. Die lustige Witwe

8. El verisme
8.1. Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana
8.2. Ruggero Leoncavallo: Pagliacci

9. L’òpera txeca (I)
9.1. Antonin Dvorák i el nacionalisme operístic
9.2. Rusalka

10. L’òpera txeca (II)
10.1. Leos Janácek i el nacionalisme operístic
10.2. Jenufa

11. L’òpera a Hongria
11.1. Béla Bartók i la tradició hongaresa
11.2. El castell de Barbablava

12. L’alternativa popular: Kurt Weill
12.1. Kurt Weill i el teatre de Bertolt Brecht
12.2. Die Dreigroschenoper

13. L’òpera a Anglaterra
13.1. Benjamin Britten i la tradició anglesa
13.2. Death in Venice

14. L’òpera rock
14.1. Òpera rock
14.2. Andrew Lloyd Webber: Jesus Christ Superstar

15. Òpera i minimalisme
15.1. Philipp Glass
15.2. Akhnaten

Bibliografia General

Tots els llibres dedicats a la música de les editorials Alianza, Akal i Turner són excel·lents

Història de l’òpera

 • Alier, Roger. Diccionario de la ópera. Ediciones Robinbook, 2012

 • Alier, Roger. Guía universal de la ópera. Ediciones Robinbook, 2007

 • Alier, Roger. Historia de la ópera. Ediciones Robinbook, 2007

 • Alier, Roger. ¿Qué es esto de la ópera?. Ediciones Robinbook, 2007

 • Andrés, Ramón. Diccionario de música, mitología, magia y religión, Ed. Acantilado, 2012

 • Batta, András. Ópera: compositores, obras, intérpretes. Ed. Könemann, 1999

 • Martín Triana, José María. El libro de la ópera. Ed. Alianza, 2001

 • Maynés Gutiérrez, Verónica. La ópera, su historia y sus protagonistas. Ópera Actual

 • Menéndez Torrellas, Gabriel. Historia de la ópera. Ed. Akal, 2013

 • Radigales, Jaume. Una tarda a l’òpera. Ed. Huygens, 2015

 • Sadie, Stanley y otros autores. Atlas ilustrado de la ópera. Ed.Susaeta 2011

 • Snowman, Daniel. La ópera: una historia social. Ed. Siruela, 2009

 • Varios autores. This is Opera. Col·lecció de 30 llibres amb cd i dvd. 2016

Història general de la Música

– Alsina, Pep & Sesé, Frederic. La música y su evolución. Historia de la música con propuestas didácticas y 49 audiciones. Llibre i 2 CD. Ed. Graó. 2000

– Burrows, John. Música clásica. Guías visuales Espasa. Editorial Espasa, 2006

– Comellas, José Luis. Historia sencilla de la música. Ediciones Rialp. 2008

– Grout, Donald J. & Palisca, Claude V. Historia de la música occidental I y II. Dos volums. Alianza Música. 1997

– Michel, Ulrich Atlas de música I i II. Dos volums. Alianza editorial. 1998

– Pérez Gutiérrez, Mariano. Comprende y ama la música. Sociedad general española de librería. 1992

– Schonberg, Harold C. Los grandes compositores. Ed. Ma non troppo. 2007

– Sadie, Stanley. Guía Akal de la música. Akal Música. 2000. Excel·lent per tenir una Història de la Música de caràcter general

Història de la música per períodes

Varis autors. Historia de la música. Dotze volums que es venen per separat. Editorial Turner Música

– Downs, Philip G. La música clásica. Editorial Akal Música. 1998 (1992)

– Einstein, Alfred. La música en la época romántica. Alianza Música, 1991 (original de 1947)

– Morgan, Robert P. La música del siglo XX. Akal Música. 1999 (1994)

– Plantinga, León. La música romántica. Editorial Akal Música. 1992 (1984)

– Rosen, Charles. El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven. Alianza Música. 1999 (1971)

– Rushton, Julian. Música clásica. Ediciones Destino. 1998 (1986)

– Whittall, Arnold. Música romántica. Ediciones Destino. 2001 (1987)

Instruments musicals

– Abrashev, Bozhidar & Gadjev, Vladimir. Enciclopèdia il·lustrada dels instruments musicals. Ed. Könemann

– Cantus. Diccionario de Instrumentos de la Edad Media y el Renacimiento. 2 CD amb composicions de l’Edat mitjana i el Renaixement que inclouen instruments de l’època ordenats per famílies instrumentals. 2002

– Harmonia Mundi. Le jeu des instruments. Un jeu de mémoire. Joc de memòria visual que inclou imatges pictòriques d’instruments musicals de totes les èpoques, amb un CD per a cada imatge. 2008

– Maideu i Puig, Joaquim. Instruments musicals. Eumo Editorial. 1995

– Ricercar. Guide des instruments anciens. Guia d’instruments musicals que inclou un llibre de 200 pàgines amb fotografies, des de l’Edat Mitjana fins el Classicisme, i 8 CD amb exemples de cada instrument. 2009

– Tranchefort, François-René. Los instrumentos musicales en el mundo. Alianza Música. 1994

Estètica musical

– Fubini, Enrico. La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Alianza Editorial. 1999

Diccionaris

– Pérez, Mariano. Diccionario de la música y los músicos. Ed. Istmo. 2000

– Randel, Don Michael. Diccionario Harvard de música. Alianza Diccionarios. 2006

– Tranchefort, François-René. Guia de la música de cambra. Alianza Diccionarios. 2002

– Tranchefort, François-René. Guía de la música sinfónica. Alianza Diccionarios. 2002

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Octubre: 5 i 26 Novembre: 2, 9, 16, 23 i 30 Desembre: 14 i 21 de 2021 Gener: 11, 18 i 25 Febrer: 1, 8 i 15 de 2022

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponent:

Verónica Maynés. Professora-tutora de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

 

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es