Select Page
ESTUDIS

Grau en Ciència Política i de l’Administració

ESTUDIS

 

Grau en Ciència Política i de l’Administració

 

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Ciència Política y de l’Administració

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 48 12     60
Segon 12 48     60
Tercer    60     60
Quart   12 36 12 60
Total 60 132 36 12 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

66011011 Fonaments de dret administratiu Formació Bàsica 6
69011017 Introducció a la sociologia Formació Bàsica 6
69901024 Història política i social contemporània d’Espanya Formació Bàsica 6
69901047 Introducció a l’economia Formació Bàsica 6
69901053 Fonaments de ciència política Formació Bàsica 6

Segon semestre

69011023 Teoria de l’Estat I: L’Estat i les seves Institucions Obligatòria 6
69011046 Sociologia i estructura social Formació Bàsica 6
69011052 Administracions públiques a Espanya Obligatòria 6
69011075 Economia política Formació Bàsica 6
6990303- Sistema polític espanyol I Formació Bàsica 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

69012011 Mètodes i tècniques d’investigació en les ciències socials Formació Bàsica
6
69012028 Relacions internacionals I: Teoria i història de les relacions internacionals Obligatòria 6
69012086 Història de les idees polítiques I Obligatòria 6
69012092 Estructura social d’Espanya Obligatòria 6
69902012 Anàlisi de polítiques públiques Obligatòria 6

Segon semestre

69012034 Estadística social Formació Bàsica 6
69012040 Sistema polític espanyol II Obligatòria 6
69012057 Història de les idees polítiques II Obligatòria 6
69012063 Relacions internacionals II: Societat internacional, organitzacions i dinàmiques Obligatòria 6
6901207- Teoria de l’Estat II: Les transformacions contemporànies de l’Estat Obligatòria 6

 

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

69013016 Política Comparada Obligatòria 6
69013022 Sistemes administratius comparats Obligatòria 6
69013068 Teoria política contemporània I Obligatòria 6
69013074 Actors i comportament polític Obligatòria 6
69013080 Relacions internacionals III: Pau, seguretat i defensa en la societat internacional Obligatòria 6

Segon semestre

69013039 Sistemes polítics contemporanis Obligatòria 6
69013045 Teoria política contemporània II Obligatòria 6
69013051 Anàlisi polític i electoral Obligatòria 6
69013097 Gestió pública Obligatòria 6
69903017 Sistema polític de la Unió Europea Obligatòria 6

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anual

66023043 Dret internacional públic Optativa 6

Primer semestre

65012103 Teoria del pressupost i de la despesa pública Optativa 6
69014027 Sociologia i política del sistema internacional Optativa 6
6901404- Comparative public policies in Europe Optativa 6
69014122 Sistemes polítics contemporanis II Optativa 6
69014139 Violència política Optativa 6
69014145 Govern autonòmic Optativa 6
69014151 Teories i enfocaments en ciència política Obligatòria 6
69024037 Taller d’investigació en ciències socials Optativa 6
69902029 Ecologia I: medi ambient i societat Optativa 6
69903023 Població I: Teoria de la població Optativa 6
69904034 Anglès professional i acadèmic Optativa 6

Segon semestre

69014033 International Migration Policies Obligatòria 6
69014056 Història del pensament polític espanyol Obligatòria 6
69014062 Govern i polítiques locals Obligatòria 6
69014079 Polítiques públiques sectorials Optativa 6
69014085 Comunicació política Optativa 6
69014091 Política exterior d’Espanya Optativa 6
6901410- Moviments socials i acció política Optativa 6
69014116 Anàlisi electoral en Espanya Optativa 6
69014168 L’estat del benestar i les polítiques socials Obligatòria 6
69014174 Treball fi de grau Obligatòria
6
69904011 Sociologia del gènere Optativa 6
69904028 English for social scientists Optativa 6