Select Page
ESTUDIS

Grau en Ciència Política i de l’Administració

ESTUDIS

 

Grau en Ciència Política i de l’Administració

 

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Ciència Política y de l’Administració

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PLA 2022

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATORIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 42 18     60
Segon 18 42     60
Tercer    36  24   60
Quart   30 18 60
Total 60 126 42 12 240

PRIMER CURS

CÒDIG NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

69011081 Introducció a la política Formació Bàsica 6
69011098 Història universal del segle XX Formació Bàsica 6
69011106 Introducció a les polítiques públiques Formació Bàsica 6
69011106 L’evolució de l’Estat. Teories i conceptes Formació Bàsica 6
69901047 Introducció a l’economia Obligatòria 6

Segon semestre

69011052 Administracions públiques a Espanya Obligatòria 6
69011129 Actors i procés polític Obligatòria 6
69011141 Introducció a les relacions internacionals Formació Bàsica 6
69011158 Sistema polític espanyol Formació Bàsica 6
69012034 Estadistica social Formació Bàsica 6

SEGON CURS

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

69012100 La societat global. Processos socials del món contemporani Formació Bàsica
6
69012117 EconomIa pública Formació Bàsica
6
69012123
La pràctica de la ciència política
Obligatòria 6
6901213- Gestió pública Obligatòria 6
69022073 Història de les idees polítiques Obligatòria 6

Segon semestre

69011046 Sociologia i estructura social Formació Bàsica 6
69012146 Anàlisi comparat de les decisions públiques Obligatòria 6
69012152
Cooperació internacional i desenvolupament
Obligatòria 6
69012169
Institucions i transformacions de l’estat contemporani
Obligatòria 6
69012175
Sistema polític i polítiques públiques de la Unió Europea
Obligatòria 6

 

TERCER CURS

 

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

69013105
Mètodes i tècniques de recerca social quantitativa
Obligatòria 6
69013111 Política comparada I Obligatòria 6
69013128
Moviments socials , acció col·lectiva i política
Obligatòria 6

Segon semestre

69013134
Comportament polític i electoral
Obligatòria 6
69013140
Introducció a la teoria política
Obligatòria 6
69013157
Pau, seguretat i defensa en les relacions internacionals
Obligatòria 6

 

 QUART CURS

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Anual

69014010
Treball fi de grau
Obligatòria 6

Primer semestre

69012092
Estructura social d’Espanya
Optativa 6
69013022
Sistemes administratius comparats
Optativa 6
6901404- Comparative public policies in Europe Optativa 6
69014056
Història del pensament polític espanyol
Optativa 6
69014085
Comunicació política
Optativa 6
69014139
Violència política
Optativa 6
69014180
Actituds, preferències, i opinions polítiques
Obligatòria 6
69014197
Política comparada II
Obligatòria 6
69014205
Ciència política aplicada amb enquestes i experiments
Obligatòria 6
69014228
La Xina: política , societat i relacions internacionals
Optativa 6
69014234
Conflictes i cooperació entorn del canvi climàtic
Optativa 6
69014240
Democràcia: origen, evolució i futur
Optativa 6
69014257
Demografia i política
Optativa 6
69014346
Història d’Amèrica llatina
Optativa 6
69014375
Models explicatius en ciència política
Optativa 6
69014398
Orient medio i nord d’Àfrica
Optativa 6
69014406
Participació ciutadana i coproducció de servei públic
Optativa 6
69014435
Teories polítiques contemporànies
Optativa 6
69014441
Amèrica llatina: política, societat i economia
Optativa 6
69902012
Anàlisi de polítiques públiques
Optativa 6

Segon semestre

69014062
Govern i polítiques locals
Optativa 6
69014079
Polítiques públiques sectorials
Optativa 6
69014168
L’estat del benestar i les polítiques socials
Obligatòria 6
69014056
Història del pensament polític espanyol
Optativa 6
69014211
Amèrica llatina: integració regional i relacions internacionals
Optativa 6
69014263
Eleccions, comportament electoral i partits polítics a Espanya
Optativa 6
6901427-
Els Estats Units, política internacional i govern
Optativa 6
69014286
Estudi de casos i estratègies comparatives en ciència política
Optativa 6
69014292
Avaluació de política públiques
Optativa 6
69014300
Fenòmens polítics actuals a Espanya
Optativa 6
69014317
Gènere, política i societat
Optativa 6
69014323
Gestió estratègica d’organitzacions governamentals i no governamentals
Optativa
6
6901433-
Govern i política autonòmica
Optativa 6
69014352
Història política i social d’Espanya en el segle XX
Optativa
6
69014369
La Unió Europea com a actor internacional
Optativa 6
69014381
Nacionalismes a Europa
Optativa
6
69014412
Política i elits polítiques
Optativa 6
69014429
Rússia: política, societat i relacions internacionals
Optativa 6
69014458
Teoria i enfocaments en ciència política
Obligatòria 6
69904028 English for social scientists Optativa 6