Select Page
Estudis

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

 
Estudis

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

 

[wpseo_breadcrumb]

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 42 17     59
Segon  18 42     60
Tercer   60      60
Quart   30 25 6 61
Total 60 149 25 6 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68041016 Càlcul Formació Bàsica 6
68901016 Física I Formació Bàsica 6
68901105 Expresió gràfica i disseny assistit Formació Bàsica 6
68901128 Fonaments químics de l’enginyeria Formació Bàsica 6
68901134 Àlgebra Formació Bàsica 6

Segon semestre

68031070 Fonaments de ciències dels materials Obligatòria 5
68041022 Complements de matemàtiques Obligatòria 6
68901022 Mecànica Obligatòria 6
68901039 Física II Formació Bàsica 6
68901068 Equacions diferencials Formació Bàsica 6

 

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68902010 Fonaments de gestió empresarial Formació Bàsica 6
68902027 Camps i ones Obligatòria 6
68902085 Fonaments de ciències dels materials II Obligatòria 6
68902091 Estadística Formació Bàsica 6
6890210- Ampliació de càlcul Obligatòria 5

Segon semestre

68012026 Introducció a la mecànica de fluids Obligatòria 5
68042027 Enginyeria gràfica industrial Obligatòria 5
68901097 Fonaments d’informàtica Obligatòria 5
6890204- Teoria de circuits Obligatòria 5
68902062 Elasticitat i resistència de materials I Obligatòria 5
68902116 Termodinàmica Obligatòria 5

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68023099 Màquines i instal·lacions elèctriques Obligatòria 5
68033034 Termotècnia Obligatòria 5
68043015 Enginyeria química Obligatòria 5
68043021 Processos de fabricació Obligatòria 5
68903015 Fonaments d’enginyeria electrònica Obligatòria 5
68903110 Teoria de màquines Obligatòria 5

Segon semestre

68043038 Economia industrial Obligatòria 5
68043044 Màquines i instal·lacions hidràuliques Obligatòria 5
68903073 Informàtica i comunicació Obligatòria 5
6890308- Fonaments d’enginyeria nuclear Obligatòria 5
68903096 Contrucció i arquitectura industrial Obligatòria 5
68903127 Tecnologia de màquines I Obligatòria 5

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68034045 Tecnologia de màquines II Optativa 5
68034074 Motors de combustió interna Optativa 5
6804401- Anàlisi de l’entorn i administració d’empreses Obligatòria 5
68044032 Oleohidràulica i pneumàtica Optativa 5
68044090
Modelatge sòlid
Optativa 5
68044109 Tecnologia de materials Optativa 5
68044138 Oficina tècnica i projectes Obligatòria 5
68902139 Automatització industrial Obligatòria 5
68903038 Màquines tèrmiques Obligatòria 5
68903044 Electrònica digital Optativa 5
6890401- Enginyeria del medi ambient Obligatòria 5
68904049 Anàlisi i operacions de sistemes elèctrics Optativa 5

Segon semestre

68013066 Centrals termoelèctriques Optativa 5
68014031 Energia eòlica Optativa 5
68014048 Protecció radiològica Optativa 5
68014054 Sistemes fotovoltaics Optativa 5
68014120 Tecnologia nuclear per a producció d’energia elèctrica Optativa  5
68024087 Introducció a la programació per a la xarxa Optativa 5
68024124 Xarxes de comunicacions industrials Optativa 5
68033117 Teoria d’estructures Optativa 5
68034068 Automòbils i ferrocarrils Optativa 5
68034080 Instal·lacions de climatització Optativa 5
68034140 Enginyeria de qualitat i del manteniment Optativa 5
68044026 Projecte fi de grau Obligatòria 6
68044049 Vibracions i soroll en màquines Optativa 5
68044055 Tecnologia frigorífica Optativa 5
68044061 Aplicacions tèrmiques fonts d’energia renovables Optativa 5
68044115 Metrologia industrial Optativa 5
68044121 Fabricació sostenible Optativa 5
68902079 Automatització Industrial Optativa 5
68904032 Mètodes numèrics Obligatòria 5