Select Page
estudis

 

Grau en Sociologia

 

estudis

 

Grau en Sociologia

 

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Sociologia

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 42 18     60
Segon 18 42     60
Tercer 6
 54     60
Quart   12 36 12 60
Total 66 126 36 12 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

69021010 Introducció a la sociologia I Formació Bàsica 6
69021027 Tècniques d’investigació social I Formació Bàsica 6
69901024 Història política i social contemporània d’Espanya Formació Bàsica 6
69901047 Introducció a l’economia Formació Bàsica 6
69901053 Fonaments de ciència política Formació Bàsica 6

Segon semestre

69021033 Introducció a la sociologia II Formació Bàsica 6
6902104- Antropologia social Formació Bàsica 6
69021056 Estadística aplicada a les ciències socials I Obligatòria 6
69021062 Metodologia de les ciències socials Obligatòria 6
69021079 Tècniques d’investigació social II Obligatòria 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

69022015 Estructura social contemporània I Formació Bàsica
6
69022067 Teoria sociològica I: clàssica Formació Bàsica
6
69022073 Història de les idees polítiques Obligatòria 6
6902208- Estructura econòmica Obligatòria 6
69902029 Ecologia I: medi ambient i societat Obligatòria 6

Segon semestre

69022021 Psicologia social Formació Bàsica 6
69022038 Estadística aplicada a les ciències socials II Obligatòria 6
69022044 Ecologia II: ecologia humana Obligatòria 6
69022050 Teoria sociològica II: moderna Obligatòria 6
69022096 Estructura social contemporània II Obligatòria 6

 

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

6902301- Estructura social d’Espanya I Obligatòria 6
69023055 Sociologia del treball Obligatòria 6
69023061 Sociologia de la diversitat Obligatòria 6
69023078 Canvi social I Obligatòria 6
69903023 Població I: teoria de la població Obligatòria 6

Segon semestre

69023026 Sociologia del coneixement Obligatòria 6
69023032 Canvi social II Obligatòria 6
69023049 Població II: anàlisi demogràfic Obligatòria 6
69023084 Estructura social d’Espanya II Obligatòria 6
69023090 Sistema polític espanyol Obligatòria 6

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anual

69024043 Treball fi de grau Obligatòria 12

Primer semestre

69024014 Sociologia política Obligatòria 6
69024037 Taller d’investigació en ciències socials Optativa 6
69024103 Sociologia de la família Optativa 6
6902411- Sociologia de les migracions Optativa 6
69024126 Sociologia de la religió Optativa 6
69024149 Sociologia rural Optativa 6
69024155 Anàlisi multi-variant Obligatòria 6
69024161 Sociologia de l’educació Optativa 6
69024178 Teoria sociològica III: contemporània Optativa 6
69024184 Sociologia econòmica Optativa 6
69902012 Anàlisi de polítiques públiques Optativa 6
69904034 Anglès professional i acadèmic Optativa 6

Segon semestre

66034176 Pobresa i exclusió social Optativa 6
69014056 Història del pensament polític espanyol Optativa 6
69024020 Comparing european societies Optativa 6
69024066 Sociologia urbana Optativa 6
69024072 Sociologia de les organitzacions Optativa 6
69024089 Sociologia de la comunicació Optativa 6
69024095 Sociologia del consum i investigació de mercats Optativa 6
69024190 Mercat del treball de la immigració a Espanya Optativa 6
69903017 Sistema polític de la Unió Europea Optativa 6
69904011 Sociologia del gènere Obligatòria 6
69904028 English for social scientists Optativa 6