Select Page
estudis

 

Grau en Sociologia

 

estudis

 

Grau en Sociologia

 

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Sociologia

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS PLA 2022

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 42 18     60
Segon 18 42     60
Tercer    24 36
  60
Quart   12 36 12 60
Total 60 96 72 12 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

69011081 Introducció a la ciència política Formació Bàsica 6
69011098 Història universal del segle XX Formació Bàsica 6
69021085 Fonaments de sociologia Formació Bàsica 6
69021091 Mètodes d’investigació social Formació Bàsica 6
69901047 Introducció a l’economia Formació Bàsica 6

Segon semestre

6902110- Anàlisi de realitat social Formació Bàsica 6
69021116 Sistemes culturals a les societats contemporànies Formació Bàsica 6
69021122 Fonaments d’estadística social Obligatòria 6
69021139 Fonaments de sociologia empírica Obligatòria 6
69021145 Estratègies de la investicagió social Obligatòria 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

69022073 Història de les idees polítiques Obligatòria 6
69022104 Estratificació social en les societats contemporànies Formació Bàsica 6
69022110 Teoria sociològica clàssica Formació Bàsica
6
69022127 Economia i societat Obligatòria 6
69022133 Societat i medi ambient Obligatòria 6

Segon semestre

69022021 Psicologia social Formación Básica 6
6902214- Estadística per a la investigació mitjançant enquestes Obligatòria 6
69022156 Cambi climàtic Obligatòria 6
69022162 Teoria sociològica contemporània Obligatòria 6
69022179 Anàlisi de les desigualtats socials Obligatòria 6

 

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

  Estructura social d’Espanya Obligatòria 6
  Sociologia del treball Obligatòria 6
  Sociologia de la diversitat Obligatòria 6
  Cambi social Obligatòria 6
  Teories i dinàmiques de la població Obligatòria 6
  Sociologia política Optativa (M1)
6
  Sociologia rural Optativa (M2)
6
  Globalizació i conflictes Optativa (M3)
6

Segon semestre

  Desigualtat i bases socials de la política a Espanya Optativa (M1) 6
  L’estat del benestar i les polítiques socials Optativa (M1) 6
  Ciutat: relacions socials i espai físic Optativa (M2) 6
  Diversitat i cohesió en les societats contemporànies Optativa (M2) 6
  Participació ciutadana, movilització i protesta Optativa (M3) 6
  Sociologia del coneixement Optativa (M3) 6
  Anàlisi demogràfic Optativa 6
  Societat, cultura i capitalisme digital Optativa 6
  Taller d’investigació i pràctica sociològica Optativa 6
  Sociologia del desenvolupament Optativa 6
  Sociologia de la movilitat i estudis socioespacials Optativa 6
  Anàlisi sociològic del discurs Optativa 6
  Història dels moviments socials a Espanya Optativa 6
  Explicació causal i experiments en ciencies socials Optativa 6
  Métodes digitals per a la sociologia empírica Optativa 6

 

Optativa (M1) Assignatura de la menció “Societat del Benestar i Polítiques Públiques”
Optativa (M2) Assignatura de la menció “Sostenibilitat, cohesió i intervenció social”
Optativa (M3) Assignatura de la menció “Estudis socioculturals”

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anual

  Treball fi de grau Obligatòria 12

Primer semestre

  Debats actuals en teoria sociològica Obligatòria 6
  Sociologia de l’educació Optativa (M1)
6
  Anàlisi de polítiques públiques Optativa (M1) 6
  Sociologia de la família Optativa (M2) 6
  Sociologia de les organitzacions Optativa (M2) 6
  Sociologia de les identitats Optativa (M3) 6
  Religió i societat Optativa (M3) 6
  Sociologia econòmica Optativa 6
  Sociologia de les migracions Optativa 6
  Anàlisi multivariant Optativa 6
  Història i memòria Optativa 6

Segon semestre

  Sociologia de  gènere Obligatòria 6
  Sociologia de la salut Optativa (M1)
6
  Pobresa i exclusió social Optativa (M2) 6
  Sociologia de la comunicació Optativa (M3) 6
  Avaluació de polítiques públiques Optativa 6
  Sociologia de la comunicació Optativa 6
  Sociologia de l’opinió pública Optativa 6
  Sociologia del consum i investigació de mercats Optativa 6
  Sociologia de la cultura i de les arts Optativa 6
  Anàlisi temporal de fenòmens sociològics Optativa 6
  English for social scientists Optativa 6
  Sistema polític i polítiques públiques de la Unió Europea Optativa 6

 

Optativa (M1) Assignatura de la menció “Societat del Benestar i Polítiques Públiques”
Optativa (M2) Assignatura de la menció “Sostenibilitat, cohesió i intervenció social”
Optativa (M3) Assignatura de la menció “Estudis socioculturals”