Select Page
estudis

 

Grau en Sociologia

 

estudis

 

Grau en Sociologia

 

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Sociologia

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS PLA 2022

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 42 18     60
Segon 18 42     60
Tercer    24 36
  60
Quart   12 36 12 60
Total 60 96 72 12 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

69011081 Introducció a la ciència política Formació Bàsica 6
69011098 Història universal del segle XX Formació Bàsica 6
69021085 Fonaments de sociologia Formació Bàsica 6
69021091 Mètodes d’investigació social Formació Bàsica 6
69901047 Introducció a l’economia Formació Bàsica 6

Segon semestre

6902110- Anàlisi de realitat social Formació Bàsica 6
69021116 Sistemes culturals a les societats contemporànies Formació Bàsica 6
69021122 Fonaments d’estadística social Obligatòria 6
69021139 Fonaments de sociologia empírica Obligatòria 6
69021145 Estratègies de la investicagió social Obligatòria 6

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS PLA 2009

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 42 18     60
Segon 18 42     60
Tercer 6
 54     60
Quart   12 36 12 60
Total 66 126 36 12 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

69021010 Introducció a la sociologia I Formació Bàsica 6
69021027 Tècniques d’investigació social I Formació Bàsica 6
69901024 Història política i social contemporània d’Espanya Formació Bàsica 6
69901047 Introducció a l’economia Formació Bàsica 6
69901053 Fonaments de ciència política Formació Bàsica 6

Segon semestre

69021033 Introducció a la sociologia II Formació Bàsica 6
6902104- Antropologia social Formació Bàsica 6
69021056 Estadística aplicada a les ciències socials I Obligatòria 6
69021062 Metodologia de les ciències socials Obligatòria 6
69021079 Tècniques d’investigació social II Obligatòria 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

69022015 Estructura social contemporània I Formació Bàsica
6
69022067 Teoria sociològica I: clàssica Formació Bàsica
6
69022073 Història de les idees polítiques Obligatòria 6
6902208- Estructura econòmica Obligatòria 6
69902029 Ecologia I: medi ambient i societat Obligatòria 6

Segon semestre

69022021 Psicologia social Formació Bàsica 6
69022038 Estadística aplicada a les ciències socials II Obligatòria 6
69022044 Ecologia II: ecologia humana Obligatòria 6
69022050 Teoria sociològica II: moderna Obligatòria 6
69022096 Estructura social contemporània II Obligatòria 6

 

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

6902301- Estructura social d’Espanya I Obligatòria 6
69023055 Sociologia del treball Obligatòria 6
69023061 Sociologia de la diversitat Obligatòria 6
69023078 Canvi social I Obligatòria 6
69903023 Població I: teoria de la població Obligatòria 6

Segon semestre

69023026 Sociologia del coneixement Obligatòria 6
69023032 Canvi social II Obligatòria 6
69023049 Població II: anàlisi demogràfic Obligatòria 6
69023084 Estructura social d’Espanya II Obligatòria 6
69023090 Sistema polític espanyol Obligatòria 6

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anual

69024043 Treball fi de grau Obligatòria 12

Primer semestre

69024014 Sociologia política Obligatòria 6
69024037 Taller d’investigació en ciències socials Optativa 6
69024103 Sociologia de la família Optativa 6
6902411- Sociologia de les migracions Optativa 6
69024126 Sociologia de la religió Optativa 6
69024149 Sociologia rural Optativa 6
69024155 Anàlisi multi-variant Obligatòria 6
69024161 Sociologia de l’educació Optativa 6
69024178 Teoria sociològica III: contemporània Optativa 6
69024184 Sociologia econòmica Optativa 6
69902012 Anàlisi de polítiques públiques Optativa 6
69904034 Anglès professional i acadèmic Optativa 6

Segon semestre

66034176 Pobresa i exclusió social Optativa 6
69014056 Història del pensament polític espanyol Optativa 6
69024020 Comparing european societies Optativa 6
69024066 Sociologia urbana Optativa 6
69024072 Sociologia de les organitzacions Optativa 6
69024089 Sociologia de la comunicació Optativa 6
69024095 Sociologia del consum i investigació de mercats Optativa 6
69024190 Mercat del treball de la immigració a Espanya Optativa 6
69903017 Sistema polític de la Unió Europea Optativa 6
69904011 Sociologia del gènere Obligatòria 6
69904028 English for social scientists Optativa 6