Select Page

Ètica i modernitat

Aquest curs presenta una panoràmica general sobre les diferents tradicions ètiques que s’han configurat arran dels dilemes morals contemporanis. Al llarg de sis sessions, aclarirem què són la filosofia moral, els processos de modernització, les ètiques de la gestió i de la virtut, així com repassarem les principals respostes als problemes relatius a la llibertat, la justícia i els valors i com afecten les noves tecnologies a tot plegat. L’objectiu general del curs és assolir una mirada crítica i pràctica sobre el món en què estem implicats.

PROGRAMA

Sessió 1: Què és l’ètica?
La sessió inicial del curs té com a finalitat aclarir els conceptes generals de l’ètica. Això implica aclarir les distincions fonamentals entre l’ètica com a moral i com a filosofia moral i, dintre d’aquesta, les que hi ha entre plantejaments teleològics i deontològics. Com a síntesi clau per a la resta del curs, reflexionarem sobre el significat de “la pregunta radical”.

Sessió 2: Què és la modernitat?
L’ètica es basteix sobre “la pregunta radical” i això sempre implica la nostra ubicació, on som, amb qui convivim i a qui afecten les decisions que prenem. Tot això porta a que haguem d’aclarir que són els processos de modernització, així com la seva relació amb el capitalisme, la religió i el realisme moral. Introduirem també la teoria dels paradigmes tecnoeconòmics.

Sessió 3: Ètiques deontològiques
Els processos de modernització porten l’autonomia, el cosmopolitisme jurídic i l’Estat Social i Democràtic de Dret al nucli de l’ètica. Qui les dona un fonament filosòfic és Immanuel Kant tot elaborant una concepció original de la deontologia moral. Per entendre aquest plantejament, comentarem l’imperatiu categòric, l’impacte que ha tingut en la idea dels Drets Humans i rellevants versions contemporànies d’aquesta filosofia.

Sessió 4: L’utilitarisme
El triomf de la Revolució Industrial a Anglaterra va anar acompanyat de la creixent valorització social de l’eficàcia i l’eficiència. Això tindrà una formalització especial en l’utilitarisme teoritzat per autors com Jeremy Bentham i John Stuart Mill. Les conseqüències generals que comporta per a l’ètica tenen a veure especialment amb la reconsideració de la teleologia pràctica i el pacient moral.

Sessió 5: Concepcions modernes de la virtut
El predomini de les ètiques de la gestió en l’acadèmia contemporània arrelada en paral·lel a l’ascendent presència del nihilisme psicologista, el legalisme burocràtic i els protocols d’experts davant els dilemes morals ha revifat les ètiques de la virtut. Lluny de constituir una escola, són una resposta crítica a la deontologia i l’utilitarisme i un intent general per repensar la comunitat.

Sessió 6: Ètica i Intel·ligència Artificial
Per a concloure el curs, revisarem les tres tradicions vigents de la filosofia moral en relació al que s’ha presentat com el criteri d’una nova era: la Intel·ligència Artificial. Comentarem l’actualitat de totes tres i possibles respostes als dilemes morals que poden esdevenir arran del nou paradigma tecnoeconòmic, com ara replantejar idees com la responsabilitat, la delegació i el treball.

Bibliografia General

Aristóteles. Ética a Nicómaco. Alianza.
Boladeras, M. ¿Puede la bioética poner límites a la ciencia?. Tecnos.
Coeckelbergh, M. Ética de la Inteligencia Artificial. Cátedra.
Cortina, A. Ética mínima. Tecnos.
Gabriel, M. Ética para tiempos oscuros. Valores universales para el siglo XXI. Pasado y Presente.
Kant, I. Fonamentació de la metafísica dels costums. La butxaca.
MacIntyre, A. Ética en los conflictos de la modernidad. Sobre el deseo, el razonamiento práctico y la narrativa. Rialp.
Mill, J. S. Sobre la llibertat. Edicions de la ela geminada.
Nussbaum, M. La tradición cosmopolita. Paidós.
Pérez, C. Revoluciones tecnológicas y capital financiero. La dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza. Siglo XXI.
Putnam, H., & Habermas, J. Normas y valores. Trotta.
Rawls, J. Una teoria de la justícia. Accent.
Sandel, M. Justicia. ¿Hacemos lo que debemos? Debate.
Savulescu, J. ¿Decisiones peligrosas? Una bioética desafiante. Tecnos.
Schneider, S. Inteligencia Artificial. Una exploración filosófica sobre el futuro de la mente y la conciencia. Koan.
Schumpeter, J. A. Capitalismo, socialismo y democracia. Página indómita.
Véliz, C. Privacidad es poder. Datos, libertad y vigilancia en la era digital. Debate.
Williams, B. La ética y los límites de la filosofía. Cátedra.
Zolo, D. Democracia y complejidad. Un enfoque realista. Nueva Visión.
Zuboff, S. La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder. Paidós.

 

Idioma:

Català

Modalitat virtual

Servei tècnic virtual: 93 606 56 92

Hores lectives:

9 hores

Dia i hora:

Dilluns de 16:00 a 17:30 hores

Calendari:

Setembre: 18

Octubre: 2, 9, 16, 23 i 30

Ponent:

Joan Morro. Professor tutor UNED Sènior

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Tornar a oferta virtual

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es