Select Page
Serveis

Pràctiques professionals per a graus

Serveis

Pràctiques professionals per a graus

Inici » Serveis » Pràctiques » Pràctiques professionals » Pràctiques professionals per a graus

Procediment per als estudiants matriculats de les pràctiques curriculars o professionals de les següents titulacions

 

Grau Assignatura Caràcter Observacions
ADE Pràctiques Optatiu (*)
Economia Pràctiques Optatiu (*)
Turisme Pràctiques Optatiu (*)
Ambientals Pràctiques en empresa Optatiu (*)
Química Pràctiques en empresa Optatiu l’equip docent
Educació Social Pràctiques professionals III i IV Obligatòria
Pedagogia Pràctiques professionals III i IV Obligatòria
Psicologia Pràctiques externes Obligatòria
Treball Social Pràctiques externes Obligatòria
Criminologia Pràctiques externes Obligatòria

(*) Pràctiques optatives

Les pràctiques es fan durant el període d’octubre a maig, perquè és durant aquest període que l’estudiant té un professor-tutor al centre de l’assignatura amb pràctiques.

El teu interlocutor amb l’entitat on has de realitzar les pràctiques serà el professional col·laborador de l’entitat i  la persona de contacte amb el centre de la UNED és el teu professor-tutor. És important que consultis l’horari de tutoria de l’assignatura amb pràctiques perquè la primera sessió presencial és obligatòria i informativa.

Tens dues opcions per a realitzar les pràctiques en una entitat:

1. Pots triar telemàticament una entitat de l’oferta que ja tenim al centre per al curs acadèmic 2021-2022

La plataforma per triar l’entitat, s’obrirà a partir del 25 d’octubre a les 10h (Si vols fer les pràctiques, inscriu-te abans de que finalitzi el període de matrícula, així podrem agilitzar la teva incorporació a l’entitat de pràctiques). Un cop oberta la plataforma per a sol·licitar entitat, fes la inscripció el més aviat possible, ja que cal un període de reflexió per part de tutors i estudiants, en la tria dels centres de pràctiques.

2. O bé, pots proposar una entitat on vols realitzar les teves pràctiques.

En aquest cas la proposta sempre ha d’estar consensuada entre l’estudiant i l’entitat.
(*) En el cas de les assignatures optatives, l’estudiant caldrà que proposi una entitat on realitzar les pràctiques.

En tots dos casos, l’inici de les pràctiques l’has de pactar amb l’entitat, per tal d’adaptar-te als seus horaris i les seves dinàmiques.

Per cursar les peticions,  hauràs d’entrar a la plataforma de pràctiques professionals. La via d’accés a la plataforma és:

Què cal saber si fas les teves pràctiques en centres que treballen amb menors:

Quan la realització de pràctiques impliqui contacte habitual amb menors, els estudiants hauran d’autoritzar prèviament a la UNED a realitzar la sol·licitud d’una certificació individual negativa del Registre Central de delinqüents sexuals en compliment de l’exigit per l’art. 13.5 de la Llei 26/2015. Aquesta sol·licitud es realitzarà directament a través de la Plataforma d’Intermediació de Dades que gestiona el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Els estudiants amb una altra nacionalitat diferent a l’espanyola, hauran d’aportar certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionals.​

 

Procés per agilitzar la signatura del conveni.

Els estudiants estaran vinculats amb l’entitat de pràctiques a través d’un conveni de cooperació.  Aquest conveni el signa la Direcció del centre amb les entitats.

Pots agilitzar el procés. Envia tu mateix el conveni i les instruccions a l’entitat.

Consulta la relació d’entitats amb les que tenim conveni

Avís:

El departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya té uns procediments específics per a què els estudiants puguin fer pràctiques en els seus centres, l’estudiant podrà proposar, un centre formador on fer pràctiques, sempre i quan la Generalitat el tingui reconegut com a centre de pràctiques, i el centre de pràctiques estigui disposat a agafar l’estudiant,  cal consultar la relació de centres formadors.

Assegurança d’estudiants

La Universitat té subscrita una pòlissa d’assegurança d’accidents per als estudiants majors de 28 anys que vagin a realitzar pràctiques professionals, pràcticum en institucions o empreses donat que, en cas d’accident, no queden coberts per l’assegurança escolar. Així mateix s’ha subscrit una pòlissa de responsabilitat civil per a tots els estudiants que vagin a realitzar les pràctiques professionals/el pràcticum en institucions i empreses.

El nostre Centre disposa d’una còpia de les condicions particulars de la pòlissa, cobertura i telèfons de contacte en cas d’accident.