Select Page
Formulació en Química Orgànica

Formulació en Química Orgànica

Formulació en Química Orgànica

 

Per superar amb èxit l’assignatura de Principals Compostos Químics és necessari tenir una base sòlida en formulació en Química Orgànica, per aquesta raó s’ha organitzat una sessió teòrica i pràctica.

L’assoliment d’aquests coneixements també et serviran per a altres assignatures d’aquest grau.

Programa
Dissabte 18 d’abril

09:00 a 14:00 hores

09:00-10:15 h. Tema introductori: repàs de conceptes bàsics d’orgànica

10:15-11:30 h. Tema 1. Hidrocarburs I: Alcans. Alquens. Diens i poliens

11:30-12:45 h. Tema 2. Hidrocarburs II. Alquins, Cicloalcans. Hidrocarburs aromàtics

12:45-14:00 h. Tema 3. Alcohols

ACTIVITAT ANUL·LADA
Anirem informant puntualment de les circumstàncies que puguin modificar aquesta situació

Hores lectives:

5 hores

Data:

dissabte 18 d’abril

Horari:

09:00-14:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

15€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Cristina Tudanca. Professora-tutora de la Facultat de Ciències del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Principalment a estudiants de l’assignatura “Principals Compostos Químics” de 1r curs del Grau en Química. També aquells estudiants de Química que vulguin tenir una base sòlida en formulació en Química Orgànica.

Objectius:

Reforçar els coneixements bàsics us permetrà avançar en l’assignatura i enfrontar-vos als exàmens.

Metodologia:

  • Cada tema tindrà uns 30′ de conceptes teòrics bàsics i 45′ per a l’aplicació pràctica dels conceptes tractats a través del treball amb grups.
  • En la part pràctica, es muntaran estacions, grups diferents de treball cooperatiu per resoldre preguntes tipus test i tipus de desenvolupament de cada tema.

 

 


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Conceptes bàsics de Comptabilitat

Conceptes bàsics de Comptabilitat

Conceptes bàsics de Comptabilitat

 
Repàs teòric i pràctic de conceptes que són habitualment objecte de dubtes o consultes pels estudiants de comptabilitat.
Programa
Dissabte 28 de març

09:30 a 11:30 hores

1.- La Comptabilitat com a sistema d’informació:
a) El cicle comptable
b) L’Estructura del Pla General Comptable: grups i comptes
c) Els principis comptables: com s’ha de comptabilitzar. La imatge fidel

2.- Els Comptes Anuals més rellevants
a) El Balanç de situació: concepte, estructura i contingut
b) El Compte de Pèrdues i Guanys: concepte, estructura i contingut

3.- Els Fons Propis
a) El capital en la societat limitada i en la societat anònima
a1) El valor nominal, el valor d’emissió i el valor teòric de l’acció en la SA
b) La prima d’emissió o assumpció: significat econòmic
c) Les reserves, en particular la problemàtica de la reserva legal
d) La distribució de resultats

4.- Exemples pràctics de seients d’operacions freqüents que solen generar dubtes:
a) L’amortització de l’immobilitzat
b) Els moviments d’existències (criteris de valoració)
c) Comptabilització de les despeses de personal

ACTIVITAT ANUL·LADA
Anirem informant puntualment de les circumstàncies que puguin modificar aquesta situació.

Hores lectives:

2 hores

Data:

dissabte 28 de març

Horari:

09:30-11:30h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

6€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Sergi Fabregat. Professor-tutor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants dels Graus d’Ade, Economia i Turisme.

Objectius:

Consolidar conceptes bàsics de comptabilitat que resulten indispensables per afrontar amb èxit les assignatures d’aquest àmbit.

Metodologia:

Exposició teòrica combinada amb exercicis pràctics.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Taller pràctic de redacció

Taller pràctic de redacció

Taller pràctic de redacció

 

Et sents insegur/a en redactar un informe o comentar un article?

Escriure correctament és una eina indispensable en qualsevol disciplina acadèmica i medi professional.

En aquest taller pràctic, milloraràs el teu nivell d’escriptura i adquiriràs les eines necessàries per comentar un article de qualsevol temàtica. A més, aconseguiràs desenvolupar estratègies que et permetran escriure amb correcció, bon estil, de manera coherent i amb claredat.

Programa
Divendres 20 de març

16:00 a 19:00 hores

Comentari de text d’un text informatiu o article d’opinió.

ACTIVITAT ANUL·LADA
Anirem informant puntualment de les circumstàncies que puguin modificar aquesta situació.

Hores lectives:

3 hores

Data:

divendres 20 de març

Horari:

16:00-19:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

9€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Míriam Gázquez. Professora-tutora Facultat Filologia del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants de Grau de totes de les disciplines que s’imparteixen en la UNED.

Objectius:

– Aconseguir que els estudiants puguin desenvolupar mecanismes d’escriptura que els permetin escriure correctament.
– Revisar els mecanismes del discurs escrit.
– Argumentar de manera coherent els nostres punts de vista.

Metodologia:

Les activitats del taller estan orientades a desenvolupar una redacció coherent a través d’exercicis pràctics que integren les següents habilitats:
– Localització i redacció del tema d’un article.
– Distinció de la informació més rellevant d’un text.
– Elaboració d’un esquema de partida i organització de les idees de manera coherent.
– Revisió dels usos dels connectors bàsics del discurs i maneres d’integrar-los en un comentari.
– Anàlisi de les estructures d’opinió.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Taller d’anàlisi i interpretació de dades (Estadística)

Taller d’anàlisi i interpretació de dades (Estadística)

Taller d’anàlisi i interpretació de dades (Estadística)

 
L’era de la informació en què vivim requereix que sapiguem manejar dades. Els professionals dels més diversos àmbits necessiten llegir correctament aquestes dades, analitzar-los i treure conclusions d’ells. Com més gran sigui l’habilitat amb aquestes tasques major serà la nostra capacitat d’analitzar la realitat i, per tant, prendre decisions el més correctes possibles.
Programa
Dissabte 14 de març

10:00 a 13:00 hores

– Lectura de dades
– Resum i síntesi
– Visualització

Dissabte 21 de març

10:00 a 13:00 hores

– Tècniques d’anàlisi
– Interpretació
– Conclusions

ACTIVITAT ANUL·LADA
Anirem informant puntualment de les circumstàncies que puguin modificar aquesta situació.

Hores lectives:

6 hores

Data:

dissabtes 14 i 21 de març

Horari:

10:00-13:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

18€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Ernest Pons. Professor-tutor d’Estadística del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Tots els estudiants dels primers cursos de grau. No es requereixen coneixements previs concrets.

Objectius:

El taller té com a objectiu desenvolupar habilitats parar llegir, resumir, analitzar i treure conclusions d’informació disponible en forma de dades numèriques. Aquestes habilitats seran després de molta utilitat en les assignatures d’estadística dels diferents graus.

Metodologia:

Cadascuna de les sessions s’organitza en forma de taller, a partir d’un cas pràctic. I cadascun d’aquests casos es refereix a una situació real, que té com a punt de partida una notícia publicada recentment en algun mitjà de comunicació. Els estudiants treballaran sobre aquests casos pràctics en grups reduïts (3-4), utilitzant un ordinador i una guia de treball específicament preparada per al taller.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Pautes per elaborar un treball acadèmic

Pautes per elaborar un treball acadèmic

Pautes per elaborar un treball acadèmic

Es tracta d’un curs de caràcter teòric, acompanyat per algunes activitats pràctiques, que té com a objectius que l’alumne adquireixi tècniques d’elaboració i presentació de treballs acadèmics en totes les seves fases: en la formulació i contextualització del tema, en la cerca d’informació, en la redacció, a l’hora de citar les fonts d’informació, etc

A qui va adreçat a:

Alumnes matriculats al TFG o TFM

Objectius:

– Saber triar i formular el tema del treballs
– Cerca d’informació
– Avaluació de la informació
– Gestió de la informació: citacions i bibliografia
– Gestors de referència: Refworks
– Com estructurar el treball
– Presentació
– Drets d’autor: respectar i adquirir drets

PROGRAMA

Dilluns 2 de març de 16:00 a 18:00 hores 

Triar el tema del treball
Què hem de tenir en compte a l’hora de cercar informació
On busquem la informació
Ja tenim la informació. I ara, què?
Gestió de la informació: cites, referències i bibliografies
Organització de la informació: Refworks

Dilluns 9 de març de 16:00 a 18:00 hores

Estructura del treball
Com redactaré el treball
Presentació del treball
Propietat del treball/drets d’autor

Hores lectives:

4 hores

Dies i hores:

Dies: 2 i 9 de març

Hores: de 16:00 a 18:00 hores

Lloc:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

Ponent:

Mireia Roig

Col·laboradores:

Maica López i Txell Coma

Inscripcions:

El preu del curs és de 12€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es