Select Page
Grans oblidades: Dones artistes en la Història de l’Art

Grans oblidades: Dones artistes en la Història de l’Art

Grans oblidades: Dones artistes en la Història de l’Art

“Grans oblidades: dones artistes en la història de l’art” és una de les noves assignatures per al curs acadèmic 2021-2022 de la UNED Sènior de Sant Boi de Llobregat. Ampliant el discurs tradicional acadèmic, donarem veu i visibilitzarem la presència de les dones artistes, alhora que analitzarem també la representació i tractament de les dones al llarg de la història de l’art.
Com passa habitualment en la resta de matèries, l’activitat de les dones en la història de l’art ha estat, fins fa relativament poc temps, un tema secundari en els plans acadèmics universitaris, com si fos inexistent. És cert que no han tingut les mateixes oportunitats i que la majoria de vegades han estat excloses o marginades, però malgrat tot, han format part de l’esdevenir de la història i han deixat una gran quantitat d’obra artística i molta de considerable qualitat.
La dinàmica del curs situarà l’activitat d’aquestes dones artistes en el context històric i artístic general de la història de l’art; no són necessaris coneixements previs ni específics i està dirigit a totes aquelles persones interessades a conèixer una part, encara per descobrir, de la història de l’art.

OBJECTIUS

– Visibilitzar i conèixer l’activitat de les dones artistes al llarg del temps i fins a la segona meitat del segle XX.
– Reflexionar sobre el paper de la dona artista en els diferents moments històrics.
– Analitzar algunes de les obres més significatives de les artistes que formen part del programa.
– Contextualitzar l’activitat de les dones artistes en l’eix històric i artístic general de la història de l’art.
– Analitzar els continguts iconogràfics de les obres seleccionades.
– Fer una primera aproximació a la imatge de la dona en l’art.

PROGRAMA

El programa es divideix en tres parts diferenciades; la primera part serà introductòria i reflexionarà sobre les primeres passes fetes en la construcció d’una història de l’art en clau de gènere als anys setanta del segle passat, de la mà d’autores com Linda Nochlin, i fins a la situació actual dels programes acadèmics.
El segon bloc, molt més ampli, realitzarà un recorregut històric del paper de la dona artista des de l’antiguitat i fins a les segones avantguardes; tenint en compte alguns noms propis ja prou coneguts (Artemisia Gentileschi, Angelica Kauffman, Dora Maar o Frida Kahlo), però també donant veu a les més profundament oblidades (Ende, Luisa Roldán, Josefa de Óbidos o Fede Galizia).
La tercera part, com a cloenda i malgrat que ja s’haurà treballat en paral·lel a la segona, voldrà reflexionar sobre la imatge de la dona en la història de l’art a partir d’alguns mites: Eva, Judith, Maria, Venus, etc.

Bibliografia General

La bibliografia compartida en aquesta guia és bàsica per tenir una visió general dels continguts de l’assignatura. En cada bloc, al llarg del curs, es facilitarà bibliografia específica dels temes tractats.

BARRIONUEVO PÉREZ, R. Escultoras en su contexto: cuatro siglos ocho historias (siglos XVI al XIX), Visión Libros, Madrid, 2012.
BEGUIRISTAIN, M. T. “Arte y mujer en la cultura medieval y renacentista”, Asparkia: investigación feminista, nº 6, 1996, pp. 135- 146.
BOCK, G, “La historia de las mujeres y la historia del género: Aspectos de un debate internacional”, Historia Social, nº 9, 1991, pp. 55-77.
CHADWICK, W. Mujeres, arte y sociedad. Barcelona: Destino, 1992 (1990).
COMBALÍA, V. Amazonas con pincel. Barcelona, Destino, 2006.
DIEGO, E. de. La mujer y la pintura del XIX español. Madrid: Cátedra, 1987.
GREEN, G. La carrera de obstáculos. Vida y obra de las pintoras antes de 1950. Editorial Bercimuel, 2006.
GROSENICK, U. Mujeres artistas de los siglos XX y XXI. Madrid: Thaschen, 2003.
HARRIS, ANN S.; NOCHLIN, L. Femmes peintres. 1500-1950. París: Editions des Femmes, 1981 (1976).
LIPPARD, Lucy. Seis años: la desmaterialización del objeto artístico. De 1966 a 1972. Editorial Akal, 2004.
LÓPEZ F. CAO, M. Creación artística y mujeres. Recuperar la memoria. Madrid: Narcea, 2000.
MAYAYO, P. Historias de mujeres, historias del arte, Cátedra, Madrid, 2003.
NOCHLIN, L. “Why Have There Been No Great Women Artists?” en Art News, enero de 1971, pp. 22-39 (reimpreso en Women, Art, and Power and Other Essays. Londres, Thames and Hudson, 1989, pp. 145-177).
PORQUERES, B. Reconstruir una tradición. Las Artistas en el mundo occidental. Madrid: Cuadernos inacabados, 1994.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dilluns de 17:00 a 19:00 hores

13, 20, 27 setembre
4, 18, 25 octubre
8, 15, 22, 29 novembre
13, 20 desembre
10,17, 31 gener

Lloc:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat

 

Vanessa Martín Nicolás. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

 

Més informació al Centre:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat
info@santboi.uned.es

Alimentació i vida saludable

Alimentació i vida saludable

Alimentació i vida saludable

La nostra alimentació els darrers anys ha patit molts canvis tant a nivell de conceptes del que  és saludable, com de la forma en que ens hem d’alimentar.

Mai abans havíem estat tan interessats en què mengem, ni havíem tingut tal quantitat d’aliments  de tota mena a la nostra disposició.

Tenim molta informació sobre nutrició, amb més o menys rigor, i de vegades resulta difícil saber  quins aliments escollir, si volem tenir una bona alimentació. En aquests moments on hi ha tanta  oferta de menjar, és important saber diferenciar entre els aliments que són saludables dels que  no ho són, tot i el màrqueting.

Alimentar-se és un acte molt important que realitzem diverses vegades al dia al llarg de la nostra  vida i de les eleccions que fem a l’hora de decidir què mengem, en dependrà en gran mesura  el nostre estat de salut i el nostre benestar general.

OBJECTIUS

L’objectiu general d’aquest curs és aportar els coneixements bàsics sobre nutrició i alimentació  saludable que es coneixen actualment, i donar les eines necessàries per realitzar bones  eleccions a l’hora d’alimentar-nos.

Conèixer els nutrients que tenen els aliments, saber com incideixen en les al·lèrgies i patologies,  així com les necessitats segons l’etapa fisiològica en la què ens trobem, permetrà que  elaborarem menús més apropiats.

Analitzar les dietes actuals juntament amb les noves piràmides nutricionals, les modes i els  mites alimentaris també ens permetrà fer millors eleccions.

Tenir en compte l’exercici i els bons hàbits serà un altre dels nostres objectius.

PROGRAMA
 1. Introducció:

∙ Presentació del curs. 

∙ Antropologia de l’alimentació.

∙ Fisiologia heretada dels nostres avantpassats.

 1. Definició de conceptes bàsics:

∙ Conèixer el significat d’alguns termes molt utilitzats en nutrició.

 1. Macronutrients.

∙ Què són els hidrats de carboni, les proteïnes i els lípids.

∙ D’on els obtenim i com els utilitza el nostre organisme.

 1. Micronutrients.

∙ Vitamines, minerals i oligoelements.

∙ Essencials per a moltes funcions metabòliques.

 1. Introducció als processos metabòlics.

∙ Com obtenim l’energia.

∙ Digestió i absorció dels aliments

 1. Grups d’aliments.

∙ Classificació i valor nutricional. 

∙ Freqüència de consum dels diferents grups.

 1. Models alimentaris.

∙ Tipus de dietes, piràmides nutricionals, modes.

∙ Noves evidències científiques en aquests models.

 1. Seguretat alimentària.

∙ Mètodes de conservació.

∙ Manipulació dels aliments i prevenció de toxiinfeccions alimentàries. ∙ Estris més adequats.

 1. Al·lèrgies, intoleràncies i patologies.

∙ Diferències entre al·lèrgies e intoleràncies i com abordar-les.

∙ L’alimentació en la prevenció de malalties.

 1. Etapes fisiològiques.

∙ Necessitats nutricionals segons les diferents etapes de la vida. 

∙ La importància de l’alimentació per un envelliment saludable.

 1. Exercici i bons hàbits.

∙ La importància d’incorporar l‘exercici físic per a una vida saludable.

∙ Incorporar bons hàbits, que es puguin mantenir en el temps. 

 1. Taller d’etiquetatge.

∙ Pràctica per aprendre a interpretar les etiquetes de la gran oferta d’aliments que tenim a  la nostra disposició.

∙ Màrqueting i publicitat enganyosa. 

 1. Superaliments, aliments funcionals i suplements.

∙ Què són i com s’utilitzen. 

∙ Importància i valor nutricional. 

 1. Mites alimentaris.

∙ Desmuntar els mites alimentaris, que s’han anat mantenint amb el temps, i que les noves  evidències científiques han deixat obsolets.

 1. Planificació de menús.

∙ Aplicar el que hem après confeccionant menús saludables.

∙ Càlcul de les necessitats energètiques personals.

Bibliografia General

El contingut bibliogràfic s’anirà ampliant en funció del tema a tractar. S’hi inclouran referències de pàgines web, estudis científics, documentals i xerrades, a més de material dossier de  l’assignatura.

Bibliografia de referència:

– Olga Cuevas. – El equilibrio a través de la alimentación, editorial Autor-Editor 1999 – Jean Carpenter. – Los alimentos medicina milagrosa, editorial Amat 2015 – Patrick Holford. – Nutrición óptima, editorial Robinbook 2010

– Jean Seignalet. – La alimentación la tercera medicina, editorial RBA Libros 2016 – Felipe Hernández. – Antienvejecimiento con nutrición ortomolecular, editorial RBA 2015 – VVAA. – Introducción a la nutrición humana, editorial Acribia 2005

– Lucia Martínez. – Vegetarianos con ciencia, editorial Books4pocket 2017 – Jonathan Bailor. – El mito de las calorías, editorial Paidós 2017

– Aitor Sánchez. – Mi dieta cojea, editorial Paidós 2016

– Dr. David Permutter. – Más allà de tu cerebro, editorial Grijalbo 2017 – Marc Schwob. – Los ritmos del cuerpo, editorial Amat 2017

– Edgar Barrionuevo. – Alimentación para deportistas, editorial Amat 2017 – Xevi Verdaguer. -Transforma tu salud, editorial Grijalbo 2017-2018

– Universitat de Barcelona. -Tablas composición alimentos, editorial McGraw-Hill  – Elisabeth Blackburn y Elissa Epel. -La solución de los telómeros, ed. Aguilar 2017-2018

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimecres de 18:00 a 20:00 hores

15, 22, 29 setembre
6, 13, 20, 27 octubre
3, 10, 17, 24 novembre
1, 15 desembre
12,19 gener

Lloc:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat

 

Roser Masobé Pau. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

 

Més informació al Centre:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat
info@santboi.uned.es